Atzealdea

11/1989 FA

11/1989 FA

Uztailaren 5eko 11/1989 Gipuzkoako Hazienda Lokalen Foru Araua Erregulatzailea.