Atzealdea

11/1989 FA Hazienda lokalak

11/1989 FA Hazienda lokalak

Uztailaren 5eko 11/1989 Gipuzkoako Hazienda Lokalen Foru Araua Erregulatzailea.