Atzealdea

14/1989 FA

14/1989 FA

Uztailaren 5eko Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zergaren 14/1989 Foru Araua.