Zer adieraz daiteke “Errekargu kuota zuzenduta” atalean, “Ordezteko Zuzenketaren Zenbatekoa” blokearen barruan?

Zuzendutako fakturaren “Baliokidetasun errekargu kuota” eremuko balioa adieraziko da.