Zer adierazi behar da “Zuzendutako kuota” atalean, “Ordezteko Zuzenketaren Zenbatekoa” blokearen barruan?

Zuzendutako fakturaren “Zerga kuota” eremuaren balioa adierazi beharko da. Zuzendutako fakturan jasotako eragiketa salbuetsita edo lotu gabe badago, zero balioa adierazi beharko da.