Araubide erraztuko itzulketak

 

391  ereduaren bidez egindako itzulketa-eskaerak azkartzeko, aldez aurreko hitzordua ezartzen da Errotaburun urtarrilaren 22tik aurrera.

  • Aitorpena telematikoki aurkeztu dutenek hitzordua otsailaren 10etik, martxoaren 13 arte eskuratu ahal izango dute.
  • Aitorpena paperean aurkeztu dutenek hitzordua otsailaren 14tik, martxoaren 13 arte eskuratu ahal izango dute.

Hitzordua internet bitartez (identifikazio elektronikoa beharrezkoa da), Herritarren Arretarako bulegoetan eta 943113000 telefonora deituz har daiteke

 

Nork eska lezake BEZaren itzulketa arina bideratzeko txanda?

  • BEZaren araubide erraztuan dauden zergadunek, 391 eredua aurkeztu dutenek, eta itzultzeko emaitza dutenek.

 

Aurkeztu beharreko egiaztagiriak

  • Jasotako fakturen erregistro-liburuak (eta egindakoenak araubide berezi erraztuko jardueraren baten indize edo moduluak eragiketen kopuruari aplikatu beharrekoak badira).
  •  Gizarte segurantzako ziurtagiria langileen moduluan aldaketarik izan bada aurreko ekitalditik.
  • Aktibo finkoen salerosketen fakturen kopiak.

 

Baimena

  • Zergadunaren lekuan beste pertsona bat baimendu nahi bada itzulketa eskaeraren tramitazio arina bideratzeko, horrek sinadura eskuordetzeko baimena eta bien Nortasun Agiriak aurkeztu behar ditu.