Ezohiko ordezkaritza

 • Pertsona fisikoei eta sozietateen gaineko zergaren zergapekoei zuzendua.
 • Indarraldia: 2020ko uztailaren 29ra arte. Sistema honen bidez baimendutako ordezkaritza guztiek data horretan galduko dute indarraldia..
 • 1.eta 2. edukiak. Informazio fiskala eskuratzea, aitorpen eta eskaera mota guztiak nahiz gainerako idazki telematikoak aurkeztea. Ez du balioko ez jakinarazpen elektronikoetara joateko ez Ikuskaritzako Zuzendariordetzaren aurrean jarduteko.
 • Ez du exijitzen ez bertaratzea eta ez ordezkariaren eta ordezkatuaren arteko harreman fisikoa
 • Alta emateko garaian kontraste datu bat sartu behar da aplikazio informatikoan. Zehazki, kontraste datu hauek erabiliko dira:
  • Pertsona fisikoak: azken lau ekitaldietan Gipuzkoan aurkeztutako azken errenta aitorpenean adierazita dagoen ordaintzeko edo itzultzeko kopuruaren zenbatekoa.
  • Pertsona juridikoak: azken lau ekitaldietan Gipuzkoan aurkeztutako azken 200 ereduan jasotako aurreko ekitaldietako zerga oinarri negatiboen konpentsazioaren aurreko zerga oinarria:
   • Estatuko araudiaren menpe dauden entitateak: 550 laukia
   • Itsas garraioko enpresen tributazio araubidean dauden itsasontzi konpainiak: 1503 laukia.
   • Ondare sozietateak: 4238 laukia
   • Gainerako entitateak: 1504 laukian

Ordezkatuak ez badu aitorpenik aurkeztu azken 4 ekitaldietan, ohiko ordezkaritza bat abiatu dezake, “Ohiko ordezkaritzak” apartatuan jasotzen diren mugekin.

Ezaugarriak

Nola eskuratu kontraste datu hori:

 • Dagokion urteko aitorpenean
 • Pertsona fisikoek hemen ere lortu dezakate:
  • Kontu korronteko mugimenduetan
  • Zerga informazioa eskatuz:

Ziurtagiria posta arruntez hartuko da, jakinarazpenak jasotzeko adierazi den helbidean.

Nola eman alta ordezkaritza bati

Gipuzkoatarian sartzeko estekak:

Ordezkaritza bati alta emateko gidak, urratsez urrats:

Ordezkaria pertsona fisikoa denean:

Ordezkaria pertsona juridikoa denean:

Araudia:

 • 137/2020 Foru Agindua (PDF), apirilaren 3koa, pertsona fisikoei Ogasun eta Finantza Departamentuko zerga-arloko ordezkaritza-erroldan ordezkaritza berriak inskribatzeko aukera ematen dien ezohiko sistema bat arautzen duena, COVID-19k sortutako salbuespenezko egoerak dirauen bitartean. (apirilaren 22ko 163/2020 Foru Aginduak aldatua)