Zerga egutegia - bilaketa aurreratua

 
25 Azaroa
Errenta, sozietateak eta establezimendu iraunkorra duten ez-egoiliarrak

Atxikipenak eta konturako sarrerak

(6.010.121,04 eurotik gorako sarrerak)

Balio erantsiaren gaineko zerga

 • Enpresa handiak. 2019ko urria • Eredua 320
 • Entitate taldea. Banakako eredua. 2019ko urria • Eredua 322
 • Hileko autolikidazioa. Hileko itzulketen erregistroa. 2019ko urria • Eredua 330
 • EBko subjektu pasiboekin egindako eragiketen aitorpen laburtzailea. 2019ko urria • Eredua 349
 • Entitate taldea. Baterako eredua. 2019ko urria • Eredua 353

Aseguru primen gaineko zerga

 • 2019ko urria • Eredua 430

Fabrikazio zerga bereziak

 • 2019ko abuztua. Enpresa handiak • Ereduak 561562563
 • 2019ko urria. Enpresa guztiak • Ereduak 566581
 • 2019ko 3. hiruhilekoa. Enpresa handiak izan ezik • Ereduak 561562563
 • 2019ko urria. Enpresa handiak • Eredua 560
 • 2019ko abuztua . Enpresa handiak (*) • Ereduak 554555557558
 • 2019ko urria. Enpresa guztiak (*) • Ereduak 570580
 • 2019ko 3. hiruhilekoa. Enpresa handiak izan ezik (*) • Ereduak 554555557558

(*) Operadore erregistratuek, erregistratu gabeak, ordezkari fiskalek eta hartzaile baimenduek 510 eredua erabiliko dute zerga guztietarako.

Ingurumen tributuak

 • Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga. Ordainketa zatikatuak 2019ko urtarriletik irailera. Ekoizpenaren balioa edozein dela ere. • Eredua 583

Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak

Atxikipenak eta konturako sarrerak

 • 2019ko urria. Enpresa handiak • Ereduak 117216

Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

 • Egintza Juridiko Dokumentatuak. Entitate laguntzaileek negoziatutako agiriak. 2019ko urria • Eredua 610

2 Abendua
Zentsu aitorpena (epe amaiera)

BEZ:

 • Hileko itzulketen erregistroan inskripzioa edo baja eskaera • Eredua 036
 • BEZeko erregistro liburuak GFAren egoitza elektronikoaren bidez eramateko aukera eta ukoa. • Eredua 036
 • Faktura egiteko obligazioa hartzaileek edo hirugarrengoek betetzearen aukera eta ukoa. • Eredua 036
 • Aduanak inportazio eragiketetan likidatutako kuotak BEZaren aukera eta ukoa. • Eredua 036
 • Telefono mugikorren, bideo-joko kontsolen, ordenagailu eramangarrien eta tableta digitalen birsaltzaile izaeraren komunikazioa . • Eredua 036

Sozietateen gaineko zergak. Informatiboak

 • 2018ko Eragiketa lotuen eta paradisu fiskal gisa kalifikatutako herrialde edo lurraldeekin zerikusia duten eragiketa eta egoeren aitorpen informatiboa • Eredua 232

Ingurumen tributuak

 • Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga. Urteko likidazioa 2018. • Eredua  583
 • Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga. Jarduera urte bereko urtarrila eta urria bitartean eteten deneko urteko likidazioa. • Eredua 588

5 Abendua
Jokoaren gaineko zerga

 • Abenduaren 5ean amaitzen da makina edo aparatu automatiko bidezko Jokoaren gaineko Zergaren ordainketa helbideratzeko sisteman alta, aldaketak sartu edo horretan baja emateko eskaeren epea, helbideratzeak urte naturaleko laugarren hiruhilekotik aurrera (urria-abendua) izan ditzan ondorioak • Eredua 44D

9 Abendua
Fabrikazio zerga bereziak

 • 2019ko azaroa. Enpresa guztiak. Bideko salmentak • Eredua 511

20 Abendua
Sozietate zerga, eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga

Bakarrik estatuko araudia aplikatzen zaien entitateek aurkeztu beharko dute:

 • Ordainketa zatikatuak. Sozietateen gaineko Zerga eta Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga (establezimendu iraunkorra) • Eredua 202
 • Ordainketa zatikatuak. Sozietateen gaineko Zerga. Kontsolidazio fiskaleko erregimena • Eredua 222