Zerga egutegia - bilaketa aurreratua

 
25 Iraila
Fabrikazio zerga bereziak

 • 2019ko ekaina. Enpresa handiak • Ereduak 561562563
 • 2019ko abuztua. Enpresa guztiak • Ereduak 566581
 • 2019ko abuztua. Enpresa handiak • Eredua 560
 • 2019ko ekaina. Enpresa handiak (*)• Ereduak 554555557558
 • 2019ko abuztua. Enpresa guztiak (*)• Ereduak 570580

(*)Operadore erregistratuek, erregistratu gabeak, ordezkari fiskalek eta hartzaile baimenduek 510 eredua erabiliko dute zerga guztietarako.

Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak

Atxikipenak eta konturako sarrerak.

 • 2019ko uztaila eta abuztua. Enpresa handiak • Ereduak 117216

Aseguru primen gaineko zerga

 • 2019ko uztaila eta abuztua • Eredua 430

Ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

 • Egintza Juridiko Dokumentatuak. Entitate laguntzaileek negoziatutako agiriak. 2019ko abuztua • Eredua 610

Jokoaren gaineko zerga

 • Jolas makinak. 2019ko 3.hiruhilekoa • Eredua: 044

Ingurumen tributuak

 • Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga. Ordainketa zatikatuak 2019ko urtarriletik ekainera. Ekoizpenaren balioak 500.000 euro gainditzen duenean • Eredua 583
 • Berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zerga. 2019ko 2. lauhilekoa. • Eredua 587

Balio erantsiaren gaineko zerga

 • Enpresa handiak. 2019ko uztaila eta abuztua • Eredua 320
 • Entitate taldea.  Banakako eredua. 2019ko uztaila eta abuztua • Eredua 322
 • Hileko autolikidazioa. Hileko itzulketen erregistroa. 2019ko uztaila eta abuztua • Eredua 330
 • EBko subjektu pasiboekin egindako eragiketen aitorpen laburtzailea. 2019ko uztaila eta abuztua • Eredua 349
 • Entitate taldea. Baterako eredua. 2019ko uztaila eta abuztua • Eredua 353

Errenta, sozietateak eta establezimendu iraunkorra duten ez-egoiliarrak

Atxikipenak eta konturako sarrerak

(6.010.121,04 eurotik gorako sarrerak)

1 Urria
Udal zergak. Jardueran ekonomikoen gaineko zerga

 • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren ordainagirien kanpainaren hasiera.

7 Urria
Fabrikazio zerga bereziak

 • 2019ko iraila. Enpresa guztiak. Bideko salmentak • Eredua 511

21 Urria
Sozietate zerga eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga

Bakarrik estatuko araudia aplikatzen zaien entitateek aurkeztu beharko dute:

 • Ordainketa zatikatuak. Sozietateen gaineko Zerga eta Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga (establezimendu iraunkorra) • Eredua 202
 • Ordainketa zatikatuak. Sozietateen gaineko Zerga. Kontsolidazio fiskaleko erregimena • Eredua: 222