Urria (enpresentzat)

Al Ar Az Og Os La Ig
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 

1etik aurrera

UDAL ZERGAK. JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren ordainagirien kanpainaren hasiera.

5era arte

FABRIKAZIO ZERGA BEREZIAK
2018ko iraila. Enpresa guztiak. Bideko salmentak • Eredua 511

22ra arte

SOZIETATE ZERGA, ETA EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA
Bakarrik estatuko araudia aplikatzen zaien entitateek aurkeztu beharko dute:
Ordainketa zatikatuak. Sozietateen gaineko Zerga eta Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga (establezimendu iraunkorra) • Eredua 202
Ordainketa zatikatuak. Sozietateen gaineko Zerga. Kontsolidazio fiskaleko erregimena • Eredua: 222

25era arte

ERRENTA, SOZIETATEAK ETA ESTABLEZIMENDU IRAUNKORRA DUTEN EZ-EGOILIARRAK
Atxikipenak eta konturako sarrerak:
2018ko 3. hiruhilekoa • Ereduak 110, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
2018ko iraila. Enpresa handiak • Ereduak 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128
(6.010.120,04 eurotik gorako sarrerak)

ESTABLEZIMENDU IRAUNKORRIK GABEKO EZ-EGOILIARRAK
Atxikipenak eta konturako sarrerak:
2018ko 3. hiruhilekoa • Ereduak 117, 216, 230
2018ko iraila. Enpresa handiak • Ereduak 117, 216

LOTERIA ETA APUSTU JAKIN BATZUETAKO SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA. AUTOLIKIDAZIOA
2018ko 3. hiruhilekoa . 136 Eredua

BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA
2018ko 3. hiruhilekoa:
Erregimen orokorra • Eredua 300
Baliokidetasun errekargua. Itzulketa eskaera • Eredua 308
Europako Batasunean ondasun eskurapenak edo inbertsio eragiketak egin dituzten zergadunak, BEZaren aldizkako aitorpen-likidaziorik aurkezten ez dutenak • Eredua 309
Erregimen erraztua • Eredua 310
Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza erregimen berezia. Itzulketa eskaera • Eredua 341
EBko subjektu pasiboekin egindako eragiketen aitorpen laburtzailea • Eredua 349
Telekomunikazio, irrati eta telebista zerbitzuei, nahiz baliabide elektronikoz egiten diren zerbitzuei aplikagarri zaien araubide berezia • Eredua 368

Erregimen orokorra + erregimen erraztua • Eredua 370
2018ko iraila:
Enpresa handiak • Eredua 320
Entitate taldea. Banakako eredua • Eredua 322
Hileko autolikidazioa. Hileko itzulketen erregistroa • Eredua 330
EBko subjektu pasiboekin egindako eragiketen aitorpen laburtzailea • Eredua 349
Entitate taldea. Baterako eredua • Eredua 353

ONDARE ESKUALDAKETEN ETA EGINTZA JURIDIKO DOKUMENTATUEN GAINEKO ZERGA
Egintza Juridiko Dokumentatuak. Entitate laguntzaileek negoziatutako agiriak. 2018ko iraila • Eredua 610

JOKOAREN GAINEKO ZERGA

Bingo elektronikoa. 2018ko 3. hiruhilekoa • Eredua 40E
Joko kasinoak. 2018ko 3. hiruhilekoa • Eredua 042
Apustu bidezko jokoa. 2018ko 3. hiruhilekoa • Eredua 048
Joko jardueren gaineko zerga. 2018ko 3. hiruhilekoa • Eredua 763

ASEGURU PRIMEN GAINEKO ZERGA
2018ko iraila • Eredua 430

FABRIKAZIO ZERGA BEREZIAK
2018ko uztaila. Enpresa handiak • Ereduak 561, 562, 563
2018ko iraila. Enpresa guztiak • Ereduak 581
2018ko iraila. Enpresa handiak • Eredua 560
2018ko 3. hiruhilekoa. Enpresa handiak izan ezik • Eredua 560
2018ko 3. hiruhilekoa. Enpresa guztiak • Eredua 582
Itzulketa eskaera • Ereduak 506, 507, 508, 524, 572
2018ko uztaila. Enpresa handiak (*) • Ereduak 554, 555, 557, 558
2018ko iraila. Enpresa guztiak (*) • Ereduak 570, 580
2018ko 3. hiruhilekoa. Enpresa guztiak • Ereduak 553, 521
(*) Operadore erregistratuek, erregistratu gabeak, ordezkari fiskalek eta hartzaile baimenduek 510 eredua erabiliko dute zerga guztietarako.

31era arte

OINORDETZA ETA DOHAINTZEN GAINEKO ZERGA ETA ONDARE ESKUALDAKETEN ETA EGINTZA JURIDIKO DOKUMENTATUEN GAINEKO ZERGA

Notarioek baimendutako agirien hiruhileko aitorpen informatizatua.

2018ko 3. hiruhilekoa • Eredua N60

IDENTIFIKAZIO FISKALA

2018ko 3. hiruhilekoa • Eredua 195