Castellano  
 
 
 
 
 
 
product image
 
 
 
 

I. Herritarren Parte-Hartze Kongresua: 2017ko Azaroaren 23/24 - Tabakalera

 
 
 
Kongresu honen xede nagusia hemen bertan eta nazioartean garatzen diren parte-hartzearen praktika onak gerturatzea da.
 
 
  Gehiago Irakurri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image
 
 
 
Herritarren ekarpenak dagoeneko sartuta daude Foru Aurrekontuen zirriborroa prestatzeko fasean 
 
Modu horretan, definituta gelditzen dira aurrekontuen ildo nagusiak, proposamenak jasota eta horien bideragarritasuna aztertuta, ondoren aurrekontuen lehen zirriborroak aurkezteko.

Gipuzkoa
 
 
  Gehiago Irakurri  
 
 
 
Image
 
 
 
Foru Aldundia NovaGob Berrikuntza Publikoaren IV. Kongresuan izan da
 
Kongresuan zehar, foru ordezkariek Gipuzkoan burutu diren Gobernu Irekiko esperientziak eta ekintzak partekatu zituzten beste parte-hartzaile batzuekin.

Gipuzkoa
 
 
  Gehiago Irakurri  
 
 
 
Image
 
 
 
Foru Aldundiak desburokratizazioan sakontzeko prozesu bat jarri du abian Gipuzkoako elkarteekin
 
Helburua da herri entitateek foru erakundearekin egin beharreko izapideak erraztea, eta prozesuaren ondorioak Ekintza Plan batean bilduko dira.

Gipuzkoa
 
 
  Gehiago Irakurri  
 
 
 
 
 
 
Image
 
 
 
Gipuzkoako haurren parte-hartzea sustatuko dute Foru Aldundiak eta UNICEFek
 
Lurraldeko eskualde desberdinetako bost ikastetxek parte hartuko dute proiektuan, bi erakundeek sinatutako elkarlan hitzarmenaren eskutik.

Gipuzkoa
 
 
  Gehiago Irakurri  
 
 
 
Image
 
 
 
Gipuzkoako gobernatza estrategia, Nazio Batuen Erakundean
 
Aldundiak bere gobernantza estrategia aurkeztu die NBAko Globak Compact eta Open Government Partnership erakundeetako ordezkariei, New Yorken.

Gipuzkoa
 
 
  Gehiago Irakurri  
 
 
 
Image
 
 
 
Eusko Jaurlaritzak Gobernantza, Gardentasun eta Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Batzordea sortu du
 
Euskal Administrazio Publikoaren gardentasun- eta modernizazio-politikaren plangintza eta koordinazioa sustatuko ditu, Gobernu Programan IX. Legegintzaldirako aurreikusten den bezala.

Euskadi
 
 
  Gehiago Irakurri  
 
 
 
 
 
 
Image
 
 
 
Gobernuak herritarren partaidetza bultzatzeko Plana onetsi du
 
Bere helburu nagusia herritarrek erabakietan eta administrazio- eta gobernu-jardueretan gehiago parte hartzea da.

Nafarroa
 
 
  Gehiago Irakurri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Euskara  
 
 
 
 
 
 
product image
 
 
 
 

I. Congreso de Participación Ciudadana: 23/24 Noviembre 2017 - Tabakalera

 
 
 
Este congreso tiene como objetivo principal acercar buenas prácticas de participación ciudadana que desarrollan instituciones locales e internacionales.
 
 
  Leer más  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image
 
 
 
Las aportaciones ciudadanas ya están integradas en la fase de elaboración del borrador de los Presupuestos Forales
 
De esta forma, quedan definidas las directrices de los presupuestos, recogidas las propuestas ciudadanas y estudiadas su viabilidad, para presentar después los primeros borradores de Presupuestos.

Gipuzkoa
 
 
  Leer más  
 
 
 
Image
 
 
 
La Diputación Foral asiste al IV. Congreso de Innovación Pública de NovaGob
 
Durante el congreso, los representantes Forales tuvieron la oportunidad de compartir con el resto de asistentes las experiencias y acciones de Gobierno Abierto llevadas a cabo en Gipuzkoa.

Gipuzkoa
 
 
  Leer más  
 
 
 
Image
 
 
 
La Diputación inicia un proceso con las asociaciones de Gipuzkoa para ahondar en la desburocratización
 
El objetivo es facilitar los trámites de las entidades ciudadanas con el ente foral, y las conclusiones se recogerán en un Plan de Acción.

Gipuzkoa
 
 
  Leer más  
 
 
 
 
 
 
Image
 
 
 
La Diputación Foral y UNICEF promoverán la participación de la infancia en Gipuzkoa
 
Cinco centros escolares del territorio participarán en el proyecto, fruto del acuerdo de colaboración entre las dos instituciones.

Gipuzkoa
 
 
  Leer más  
 
 
 
Image
 
 
 
Gipuzkoa presenta su estrategia de gobernanza a responsables del Pacto Global de la ONU
 
La Diputación ha presentado su estrategia de gobernanza a responsables del Pacto Global de la ONU y de Open Government Partnership en Nueva York.

Gipuzkoa
 
 
  Leer más  
 
 
 
Image
 
 
 
El Gobierno Vasco crea la Comisión Interdepartamental de Gobernanza, Transparencia y Participación Ciudadana 
 
Prevista en el Programa de Gobierno para la IX Legislatura,  impulsará la planificación y coordinación de la política de transparencia y modernización de la Administración Pública Vasca. 

Euskadi
 
 
  Leer más  
 
 
 
 
 
 
Image
 
 
 
El Gobierno aprueba el Plan de impulso de la participación ciudadana
 
Su objetivo principal es avanzar en la implicación de la ciudadanía en las decisiones y en las actuaciones administrativas y gubernamentales.

Nafarroa
 
 
  Leer más  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herritarren Partaidetzarako Foru Zuzendaritza
Dirección Foral de Participación Ciudadana

#partaidetza

partaidetza@gipuzkoa.eus
gipuzkoa.eus/irekia/partaidetza
Tlfno. 943 112 111
 
Gipuzkoako Foru Aldundia | Diputación Foral de Gipuzkoa
 
 
 
 
 
 
 
printerest
twitter