Estatistikak

Udalerria  

 

partaide

PROPOSAMENAK, ADIN TARTEEN ARABERA

 

PROPOSAMENAK, GENEROAREN ARABERA

 

 

proposamen

 Txertatuak:  ( %)

 Txertatu gabeak:  ( %)

PROPOSAMENAK, ERABILITAKO BIDEAREN ARABERA

 

PROPOSAMEN GEHIEN JASO DITUZTEN DEPARTAMENTUAK

Adina Generoa