Fil d'Ariane

Agrégateur de contenus

Retour Diputatuen kontseiluak 2019ko irailaren 3ko bileran onartutako gaiak

Diputatuen kontseiluak 2019ko irailaren 3ko bileran onartutako gaiak

Gobernu Kontseiluaren erabakiak

2019/09/03
Gobernu Kontseilua osatzen duten foru diputatuen argazkia

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA

 • Foru Dekretua, Berrikuntzako eta Internazionalizazioko zuzendari nagusiaren kargu-uztea xedatzekoa.
 • Foru Dekretua, Berrikuntzako eta Internazionalizazioko zuzendari nagusia izendatzekoa.
 • Dirulaguntza hauen oinarri arautzaileak aldatzea eta 2019ko deialdia onartzea: "Lurralde garapenerako programa, 4.0. Industria eredutik abiatuta".

KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

 • Dirulaguntza hauen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia onartzea: Gipuzkoa Kultura Bonuak.  

GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA

 • Foru Dekretua, Prebentzioko, Su Itzalketako eta Salbamenduko zuzendari nagusia izendatzekoa.  
 • Gipuzkoako Foru Aldundiaren langileen ordainsarien igoera gehigarria onartzea.  
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Artxibo eta zerbitzu orokorreko ofizialen hiru plaza betetzeko.  
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Zerga agenteen hamaika plaza betetzeko.  
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Obra eta proiektuetako teknikari laguntzaileen hamabi plaza betetzeko.  
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Delineatzaileen zazpi plaza betetzeko.
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Ogasuneko erdi mailako teknikarien hogeita bat plaza betetzeko.  
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Ogasuneko goi mailako teknikarien hogeita bost plaza betetzeko.  
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Psikologoen sei plaza betetzeko.  
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Berdintasuneko goi mailako teknikarien lau plaza betetzeko.  
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Arkitektoen sei plaza betetzeko.  
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Albaitarien lau plaza betetzeko.  
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Ingurumeneko goi mailako teknikarien hiru plaza betetzeko.  
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Itzultzaile-interprete goi mailako teknikarien bi plaza betetzeko.  
 • Kontratazio espediente hau onartzea: Foru Aldundiko telefono arreta zerbitzuarena.  
 • Kontratazio espediente hau onartzea: elikagaien hornidurari buruzko esparru akordioa burutzekoa.  
 • Kontratazio espediente hau onartzea: prozesuko ordezkaritza zerbitzuena.
 • Luzatzea lizitazio prozedura honetan proposamenak aurkezteko epea: «Gipuzkoako Foru Aldundiko DMR Tier III sarea erosi, abian jarri eta mantentzea».  
 • Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzea Gazteluko Udalari eginiko errekerimenduaren ustezko ezespenenaren kontra.  

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

 • Zorraren amortizazio berezirako kreditu gehigarri bat onartzea helburu duen foru arau proiektua.  
 • Kreditu gehigarria onartzea Ogasun eta Finantza Departamentuan.  
 • Ondasun higiezin hiritarretako lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziak berrikustea.  

GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

 • Mendetasun-egoerek eragindako beharrizanei aurrea hartu eta erantzuteko zerbitzuak eskaintzeko hainbat entitaterekin sinatutako kontratu-programak aldatzea (I. eranskina: zentroak eta programak; II. eranskina: langileen zerrenda; III. eranskina: araubide ekonomikoa).  
 • Desgaitasuna duten pertsonei zerbitzuak eskaintzeko Gautena elkartearekin sinatutako kontratu-programa aldatzea (III. eranskina: araubide ekonomikoa).  
 • Desgaitasuna duten pertsonei zerbitzuak eskaintzeko Atzegi elkartearekin sinatutako kontratu-programa aldatzea (I. eranskina: zentroak eta programak; II. eranskina: langileen zerrenda; eta III. eranskina: araubide ekonomikoa).  

INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA

 • Dirulaguntza ematea zuzenean Donostiako Udalari: sistema irekiko errefuseko edukiontzietan sentsore adimendunak ipiniz, bilketa hobetze aldera proiektu pilotu bat abian jartzeko. 
  

1429