Gaia - Gizarte Zerbitzuak - burukoa

Gizarte Zerbitzuak

Gizarte Zerbitzuak

Fil d'Ariane

Agrégateur de contenus

Agrégateur de contenus


  • "Adinberri" Adinekoen arreta eta zaintza hobetzea

   Dirulaguntzen xede diren jarduerak: Arreta eta zaintzarako tokiko ekosistemak sortzea eta bultzatzea; Erreferentziazko egoitza/zentroetan esperientzia pilotuak diseinatu eta ezartzea; etab.

  • "Adinberri" Silver Economy

   Diruz lagundu daitezkeen jarduketak prototipoak egiteko fasean edo industrializazio eta merkaturatze fasean dauden produktu eta zerbitzuak ezartzeko izango dira, espezializazio nitxo jakin batzuetan.

  • Behagi

   Gizarte Zerbitzuen Behatokiak informazio garrantzitsua, sistematizatua eta eguneratua eskaintzen du gipuzkoarren bizi eta ongizate baldintzei buruz eta gizarte zerbitzuei buruz.

  • Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen mapa

   Gizarte zerbitzuen sistema Gipuzkoan zabaltzeko plangintza-tresna, aurreikusitako eskaria asetzeko.

  • Iraupen luzeko zainketetarako ekipamendu kolektibo berrien hornidura finantzatzeko diru laguntzak

   Pertsonarengan eta ingurune komunitarioetan arreta jartzeko arkitektura berri batean oinarrituak, eta dauden ekipamenduen birmoldaketa eta egokitzapenerako laguntzenak, BEEPen ezarritako baldintzekin.

  • Programa Adinberri ANEXO III: promover la prevención y autonomía de las personas y nuevos modelos

   Promover un ecosistema socio-comunitario que colabore conjuntamente para afrontar de manera proactiva las oportunidades en el ámbito del envejecimiento para mejorar la calidad de vida de las personas

  • Proyectos piloto de innovación social

   Ayudas destinadas a diferentes proyectos piloto de innovación en los cuidados y la atención, así como a la elaboración de estudios y evaluaciones que generen conocimiento referido a dicha innovación.


    • Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren (BEEP) barruan berrikuntza sozialeko proiektuak

     Berreskuratze, eraldatze eta erresilientzia-planaren (PRTR) barruan gizarte-berrikuntzako proiektuetarako dirulaguntzak.

    • Errusiak Ukrainaren aurka egindako erasoak kaltetutako gizarte-zerbitzuetako erakundeentzako laguntzak

     Ezohiko laguntzak egoitza-zerbitzuetako, eguneko zentroko eta gaueko harrerako erakundeentzat, Errusiak Ukrainan egindako inbasioaren ondorioz izan dituzten zailtasunak arintzeko.

    • ZainLab. Enpresetako edota startupetako teknikarien prestakuntza

     Prestakuntza horren helburua da Silver Economy-ren merkatuan sentsibilizatzea, haren jarduera egokitzea eta/edo negozioa dibertsifikatzea, trantsizio demografikoaren erronkei eta seniorren beharrei erantzuteko.


     • Acogimiento familiar de personas en situación de dependencia

      Proporcionar a las personas en situación de dependencia un modo de alojamiento similar al de una familia en un entorno normalizado, donde reciben los cuidados personales que necesitan.

     • Estancias temporales en residencias de personas mayores con dependencia o personas con discapacidad

      Garantizar la prestación de los cuidados que necesita una persona mayor con dependencia o una persona con discapacidad, respondiendo a necesidades de respiro familiar y de sus personas cuidadoras.

     • Etxean mantentzeko laguntzak

      Adineko edo ezgaitasuna duten pertsonei laguntza integrala ematea, ohiko inguruneari (etxea, familia, etab.) lehentasuna emateko baliabideak eskainiz, bertan ahalik eta denbora gehien bizi dezaten.

     • Etxeko zainketa berritzaileak hobetzeko eta sustatzeko zerbitzu berrien ezarpena edo egungo zerbitzuak egokitzeko proiektuak

      Diruz lagundu daitezkeen proiektuak bideratuko dira: etxeko arreta eta hurbileko zainketak;iraupen luzeko zainketak;pertsonen autonomia eta independentzia sustatzea.

     • Familia zaintzaileei laguntzeko programak

      Etxean mendekotasun-egoeran dauden pertsonei laguntzen dieten familiei laguntzeko baliabideak.

     • Productos de apoyo y ayudas para la eliminación de barreras

      Conceder ayudas económicas y ceder productos de apoyo para favorecer la permanencia en el domicilio de las personas con discapacidad o dependencia, así como para garantizar su autonomía personal.

     • Sendian programa

      Adineko mendeko pertsonen zaintza bere ingurunean izateaz arduratzen diren familiak laguntzeko, familia oreka-eza saihesteko, elkarbizitza normalizatua eman ahal izateko eta adineko mendeko pertsonari arreta egokia emateko.

     • ZainLab. Zaintzaileen prestakuntza

      Gipuzkoako Foru Aldundiak pertsonak etxean zaintzeko ematen duen LPPE (Laguntza Pertsonalerako Prestazio Ekonomikoa) prestazioaren esparruan. Guztira, 160 laguneko gutxieneko prestakuntza-helburua lortu nahi da.


     • Productos de apoyo y ayudas para la eliminación de barreras

      Conceder ayudas económicas y ceder productos de apoyo para favorecer la permanencia en el domicilio de las personas con discapacidad o dependencia, así como para garantizar su autonomía personal.


     • Prestación económica de asistencia personal -PEAP-

      Ayuda económica destinada a contribuir a la cobertura de los gastos de la contratación de asistentes/as personales que faciliten la autonomía de las personas con dependencia.

     • Prestación económica para cuidados en el entorno familiar -PECE-

      Ayuda económica destinada a contribuir a la cobertura de los gastos de la atención de la persona en situación de dependencia por parte de un familiar.

     • Prestación económica vinculada al servicio -PEVS-

      Ayuda económica destinada a personas en situación de dependencia cuyo objetivo es contribuir al coste de una plaza privada en un servicio de centro de día o una residencia permanente.

     • Valoración de la discapacidad

      Valorar el grado discapacidad y el baremo para la determinación de la existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos.


     • Pensión no contributiva -PNC-

      Pensión de la Seguridad Social destinada a personas mayores o con discapacidad que carezcan de recursos suficientes para hacer frente a necesidades básicas de la vida.

     • Pensión no contributiva -PNC- Complemento de vivienda

      Ayuda económica cuya finalidad es complementar la percepción de la pensión no contributiva (PNC) a las personas que residen en una vivienda alquilada.


     • Centro de día para atender necesidades de inclusión social

      Servicio de día orientado a la incorporación social que ofrece un acompañamiento individualizado con intervención de carácter ocupacional, educativa, terapéutica y socio-laboral.

     • Centro de día para personas mayores en situación de dependencia

      Solicitar plaza en un centro de día para personas mayores dependientes.

     • Centro residencial para personas mayores en situación de dependencia

      Solicitar plaza en una residencia para personas mayores dependientes (centros residenciales, alojamientos polivalentes, unidades de convivencia, pisos tutelados u hogares de grupo)

     • Estancias temporales en residencias de personas mayores con dependencia o personas con discapacidad

      Garantizar la prestación de los cuidados que necesita una persona mayor con dependencia o una persona con discapacidad, respondiendo a necesidades de respiro familiar y de sus personas cuidadoras.

     • Kabia

      Gaur egun, udal titularitatekoak diren, adineko pertsonentzako eta mendekotasun egoeran dauden pertsonentzako hamasei egoitza eta eguneko zentro kudeatzen ditu.

     • Solicitud de unidad residencial sociosanitaria

      Una unidad residencial sociosanitaria es un equipamiento especifico, dotado de recursos materiales y humanos (personal médico, de enfermería y de cuidados) superior al de un centro gerontológico.

     • Valoración de la Dependencia (BVD)

      Valorar el grado de dependencia para personas mayores de 3 años.


     • Autonomia bultzatzeko programak

      Ahalik eta autonomia pertsonal handiena lortzeko, ingurunera egokitzeko, bizi-kalitatea hobetzeko eta bizitza komunitarioan integratzeko esku-hartzeen multzoa.

     • Informazioa eta orientazioa askotariko desgaitasun motetan

      Udaletako oinarrizko gizarte zerbitzuen osagarri gisa, ezgaitasunaren arloko elkarteak, berariazko informazioa, orientazioa eta aholkularitza eskaintzen dutenak.

     • Mendekotasuna edo desgaitasuna duten pertsonen atsedena eta sozializazioa

      Gizarte, kultur, kirol eta aisialdi jarduerak desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonentzat.

     • Pertsona heldu ezinduentzako tutoretza

      Gizarte Politikako Departamentuari zerbitzu, prestazio edo laguntzaren bat eskatzen dioten pertsonak erregistratu, identifikatu, aholkatu eta laguntzea.


    • Errusiak Ukrainaren aurka egindako erasoak kaltetutako gizarte-zerbitzuetako erakundeentzako laguntzak

     Ezohiko laguntzak egoitza-zerbitzuetako, eguneko zentroko eta gaueko harrerako erakundeentzat, Errusiak Ukrainan egindako inbasioaren ondorioz izan dituzten zailtasunak arintzeko.


     • Arreta goiztiarra

      Garapenean arazoak dituzten edo izateko arriskua duten 0-6 urteko haurrei, haien familiei eta inguruneari zuzendutako esku-hartze multzoa.

     • Valoración de la Dependencia (BVD)

      Valorar el grado de dependencia para personas mayores de 3 años.


     • Acogimiento familiar de personas en situación de dependencia

      Proporcionar a las personas en situación de dependencia un modo de alojamiento similar al de una familia en un entorno normalizado, donde reciben los cuidados personales que necesitan.

     • Estancias temporales en residencias de personas mayores con dependencia o personas con discapacidad

      Garantizar la prestación de los cuidados que necesita una persona mayor con dependencia o una persona con discapacidad, respondiendo a necesidades de respiro familiar y de sus personas cuidadoras.

     • Etxean mantentzeko laguntzak

      Adineko edo ezgaitasuna duten pertsonei laguntza integrala ematea, ohiko inguruneari (etxea, familia, etab.) lehentasuna emateko baliabideak eskainiz, bertan ahalik eta denbora gehien bizi dezaten.

     • Etxeko zainketa berritzaileak hobetzeko eta sustatzeko zerbitzu berrien ezarpena edo egungo zerbitzuak egokitzeko proiektuak

      Diruz lagundu daitezkeen proiektuak bideratuko dira: etxeko arreta eta hurbileko zainketak;iraupen luzeko zainketak;pertsonen autonomia eta independentzia sustatzea.

     • Familia zaintzaileei laguntzeko programak

      Etxean mendekotasun-egoeran dauden pertsonei laguntzen dieten familiei laguntzeko baliabideak.

     • Productos de apoyo y ayudas para la eliminación de barreras

      Conceder ayudas económicas y ceder productos de apoyo para favorecer la permanencia en el domicilio de las personas con discapacidad o dependencia, así como para garantizar su autonomía personal.

     • Sendian programa

      Adineko mendeko pertsonen zaintza bere ingurunean izateaz arduratzen diren familiak laguntzeko, familia oreka-eza saihesteko, elkarbizitza normalizatua eman ahal izateko eta adineko mendeko pertsonari arreta egokia emateko.


     • Prestación económica de asistencia personal -PEAP-

      Ayuda económica destinada a contribuir a la cobertura de los gastos de la contratación de asistentes/as personales que faciliten la autonomía de las personas con dependencia.

     • Prestación económica para cuidados en el entorno familiar -PECE-

      Ayuda económica destinada a contribuir a la cobertura de los gastos de la atención de la persona en situación de dependencia por parte de un familiar.

     • Prestación económica vinculada al servicio -PEVS-

      Ayuda económica destinada a personas en situación de dependencia cuyo objetivo es contribuir al coste de una plaza privada en un servicio de centro de día o una residencia permanente.


     • Centro de día para atender necesidades de inclusión social

      Servicio de día orientado a la incorporación social que ofrece un acompañamiento individualizado con intervención de carácter ocupacional, educativa, terapéutica y socio-laboral.

     • Centro de día para personas mayores en situación de dependencia

      Solicitar plaza en un centro de día para personas mayores dependientes.

     • Centro residencial para personas mayores en situación de dependencia

      Solicitar plaza en una residencia para personas mayores dependientes (centros residenciales, alojamientos polivalentes, unidades de convivencia, pisos tutelados u hogares de grupo)

     • Estancias temporales en residencias de personas mayores con dependencia o personas con discapacidad

      Garantizar la prestación de los cuidados que necesita una persona mayor con dependencia o una persona con discapacidad, respondiendo a necesidades de respiro familiar y de sus personas cuidadoras.

     • Solicitud de unidad residencial sociosanitaria

      Una unidad residencial sociosanitaria es un equipamiento especifico, dotado de recursos materiales y humanos (personal médico, de enfermería y de cuidados) superior al de un centro gerontológico.


     • Autonomia bultzatzeko programak

      Ahalik eta autonomia pertsonal handiena lortzeko, ingurunera egokitzeko, bizi-kalitatea hobetzeko eta bizitza komunitarioan integratzeko esku-hartzeen multzoa.

     • Informazioa eta orientazioa askotariko desgaitasun motetan

      Udaletako oinarrizko gizarte zerbitzuen osagarri gisa, ezgaitasunaren arloko elkarteak, berariazko informazioa, orientazioa eta aholkularitza eskaintzen dutenak.

     • Mendekotasuna edo desgaitasuna duten pertsonen atsedena eta sozializazioa

      Gizarte, kultur, kirol eta aisialdi jarduerak desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonentzat.

     • Pertsona heldu ezinduentzako tutoretza

      Gizarte Politikako Departamentuari zerbitzu, prestazio edo laguntzaren bat eskatzen dioten pertsonak erregistratu, identifikatu, aholkatu eta laguntzea.


    • Errusiak Ukrainaren aurka egindako erasoak kaltetutako gizarte-zerbitzuetako erakundeentzako laguntzak

     Ezohiko laguntzak egoitza-zerbitzuetako, eguneko zentroko eta gaueko harrerako erakundeentzat, Errusiak Ukrainan egindako inbasioaren ondorioz izan dituzten zailtasunak arintzeko.


     • Arreta goiztiarra

      Garapenean arazoak dituzten edo izateko arriskua duten 0-6 urteko haurrei, haien familiei eta inguruneari zuzendutako esku-hartze multzoa.

     • Valoración de la discapacidad

      Valorar el grado discapacidad y el baremo para la determinación de la existencia de dificultades de movilidad para utilizar transportes colectivos.


     • Ayuda económica para favorecer la vida independiente

      Facilitar la inclusión en la comunidad y evitar el aislamiento, evitar el ingreso en un servicio de alojamiento o residencial, facilitar la emancipación, etc.

     • Etxean mantentzeko laguntzak

      Adineko edo ezgaitasuna duten pertsonei laguntza integrala ematea, ohiko inguruneari (etxea, familia, etab.) lehentasuna emateko baliabideak eskainiz, bertan ahalik eta denbora gehien bizi dezaten.

     • Productos de apoyo y ayudas para la eliminación de barreras

      Conceder ayudas económicas y ceder productos de apoyo para favorecer la permanencia en el domicilio de las personas con discapacidad o dependencia, así como para garantizar su autonomía personal.


     • Centro de rehabilitación psicosocial para personas con enfermedad mental crónica

      Solicitud de plaza en centro de rehabilitación psicosocial.


     • Pensión no contributiva -PNC-

      Pensión de la Seguridad Social destinada a personas mayores o con discapacidad que carezcan de recursos suficientes para hacer frente a necesidades básicas de la vida.

     • Pensión no contributiva -PNC- Complemento de vivienda

      Ayuda económica cuya finalidad es complementar la percepción de la pensión no contributiva (PNC) a las personas que residen en una vivienda alquilada.

     • Subsidio de movilidad y compensación de gastos de transporte - LISMI -

      Es una compensación económica por gastos de transporte para personas cuyo grado de discapacidad sea igual o superior al 33% y que les impida la utilización de transportes públicos.


     • Centro de día para personas con discapacidad

      Solicitud de un servicio de centro de día para personas con discapacidad en situación de dependencia que ofrece una atención integral durante el día a las personas con discapacidad.

     • Centro ocupacional para personas con discapacidad

      Programas de desarrollo socio-laboral fomentando la autonomía personal, la participación y la autodeterminación de las personas con discapacidad y giran en torno de la actividad productiva.

     • Centro residencial o servicio de vivienda para personas con discapacidad

      Solicitud de un centro residencial o servicio de vivienda (alojamientos polivalentes, unidades de convivencia, pisos tutelados u hogares de grupo) para personas con discapacidad.

     • Estancias temporales en residencias de personas mayores con dependencia o personas con discapacidad

      Garantizar la prestación de los cuidados que necesita una persona mayor con dependencia o una persona con discapacidad, respondiendo a necesidades de respiro familiar y de sus personas cuidadoras.

     • Uliazpi

      Uliazpi erakunde publikoaren helburua Adimen urritasuna duten pertsonen eta beren familien Bizi Kalitatea garatzen laguntzen duten zerbitzuak eta laguntzak eskaintzea da.


     • Centro de rehabilitación psicosocial para personas con enfermedad mental crónica

      Solicitud de plaza en centro de rehabilitación psicosocial.

     • Centro ocupacional para personas con discapacidad

      Programas de desarrollo socio-laboral fomentando la autonomía personal, la participación y la autodeterminación de las personas con discapacidad y giran en torno de la actividad productiva.

     • Centro residencial o alojamiento para personas con enfermedad mental crónica

      Solicitud de plaza en alojamiento o residencia para personas con enfermedad mental crónica.

     • Estancias temporales en residencias de personas mayores con dependencia o personas con discapacidad

      Garantizar la prestación de los cuidados que necesita una persona mayor con dependencia o una persona con discapacidad, respondiendo a necesidades de respiro familiar y de sus personas cuidadoras.


     • A.3 Entidades locales guipuzcoanas - Actividades deportivas dirigidas a personas con discapacidad

      Subvenciones destinadas a las entidades locales guipuzcoanas en materia de deportes, para el desarrollo de actividades deportivas dirigidas a personas con discapacidad.

     • Arreta, desgaitasunari

      Dibertsitate funtzionala duten biztanleen artean bizitza aktiboa sustatzeko bi ildo daude: SARTU estrategia eta SEGI estrategia.

     • Autonomia bultzatzeko programak

      Ahalik eta autonomia pertsonal handiena lortzeko, ingurunera egokitzeko, bizi-kalitatea hobetzeko eta bizitza komunitarioan integratzeko esku-hartzeen multzoa.

     • C.4 Actividades deportivas dirigidas a personas con discapacidad

      Actividades deportivas dirigidas a a la integración de personas con discapacidad en el sistema deportivo.

     • Informazioa eta orientazioa askotariko desgaitasun motetan

      Udaletako oinarrizko gizarte zerbitzuen osagarri gisa, ezgaitasunaren arloko elkarteak, berariazko informazioa, orientazioa eta aholkularitza eskaintzen dutenak.

     • Mendekotasuna edo desgaitasuna duten pertsonen atsedena eta sozializazioa

      Gizarte, kultur, kirol eta aisialdi jarduerak desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonentzat.

     • Pertsona heldu ezinduentzako tutoretza

      Gizarte Politikako Departamentuari zerbitzu, prestazio edo laguntzaren bat eskatzen dioten pertsonak erregistratu, identifikatu, aholkatu eta laguntzea.


    • Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren (BEEP) barruan berrikuntza sozialeko proiektuak

     Berreskuratze, eraldatze eta erresilientzia-planaren (PRTR) barruan gizarte-berrikuntzako proiektuetarako dirulaguntzak.

    • Errusiak Ukrainaren aurka egindako erasoak kaltetutako gizarte-zerbitzuetako erakundeentzako laguntzak

     Ezohiko laguntzak egoitza-zerbitzuetako, eguneko zentroko eta gaueko harrerako erakundeentzat, Errusiak Ukrainan egindako inbasioaren ondorioz izan dituzten zailtasunak arintzeko.


     • Servicio de Coordinación Foral de Urgencias Sociales

      Funciona 24 horas al día, durante todo el año, para prestar atención inmediata a las situaciones de urgencia o emergencia social que se produzcan en el THG fuera del horario de Servicios Sociales.

     • Valoración y diagnóstico de la exclusión social

      Valorar la existencia de situaciones de exclusión social –en diferentes niveles de intensidad leve, moderada y grave– o de riesgo de exclusión social.


     • Adikzioak dituzten pertsonak gizarteratzeko programak

      Familian esku hartzeko programak, alkoholismoa duten pertsonak, buru-eritasuna duten pertsonak gizarteratzea eta nerabeentzako prebentzio programak, ikuspegi desinstituzionalizatu batetik.

     • Arreta psikologikoko programa

      Gizartean bazterturik dauden eta gizarteratzeko foru zentroetan gizarteratze prozesua hasi duten pertsonei zuzendutako esku-hartze psikosozial espezializatua.

     • Espetxeko esperientzia duten pertsonentzako programak

      Egoitza harrerarako eta akonpainamendu espezializaturako programa, Gipuzkoan errotuta eta espetxe-esperientzia duten pertsonentzako.

     • Gizarteratzearen kudeaketa aktiboko programak

      Gizartean bazterturik edo baztertzeko arriskuan dauden pertsonen gizarteratzea eta laneratzea ditu helburu. Gizarte- eta lan-ibilbidea hasteko prest dauden pertsonentzat.

     • Gutxiengo etnikoentzako programak

      Bazterkeria eta gizarte-bazterketa egoeran dauden ijito-familientzako arreta, gazteekin lan egitea eta emakumearen eginkizuna. Prestakuntza eta kultura zabaltzeko programak.

     • Laguntza espezializatuaren programa

      Bigarren mailako arretako gizarte-prestazioa, non pertsonak garapen autonomoa eta gizarteratzea hobetzen laguntzen duen programa batean parte hartzen duen.

     • Migratzaileentzako programak

      Gizarte laguntza, gizarte eta lan arloko zerbitzuak, administrazio tramiteak eta etorkinentzako kultura arteko bitartekaritza berariazkoa.

     • Programas de inserción

      Programas para favorecer la inclusión social.


     • Pensión no contributiva -PNC-

      Pensión de la Seguridad Social destinada a personas mayores o con discapacidad que carezcan de recursos suficientes para hacer frente a necesidades básicas de la vida.

     • Pensión no contributiva -PNC- Complemento de vivienda

      Ayuda económica cuya finalidad es complementar la percepción de la pensión no contributiva (PNC) a las personas que residen en una vivienda alquilada.


     • Ayuda Económica de Inclusión Social

      Apoyar económicamente a las personas que carecen de ingresos, no tienen derecho a otras prestaciones económicas y participan de un proceso de incorporación social en un recurso convenido con la DFG.


     • Centro ocupacional para personas con discapacidad

      Programas de desarrollo socio-laboral fomentando la autonomía personal, la participación y la autodeterminación de las personas con discapacidad y giran en torno de la actividad productiva.

     • Centro residencial para personas en situación de exclusión y marginación

      Ofrecer a personas en situación de exclusión un alojamiento con programas de intervención orientados a su inclusión social.

     • Gizarteratu beharrei erantzuteko gaueko abegi-zentroa

      Gaua pasatzeko eta oinarrizko beharrak betetzeko toki bat behar dutenenentzako zerbitzua da, baina gaueko harrera zerbitzuetan oinarrizko arreta eman ezin zaien pertsonentzako zerbitzua.


    • Indarkeria matxista

     Nola jokatu indarkeria matxistaren aurrean; eskaintzen ditugun baliabide, zerbitzu eta laguntza ekonomikoak.

    • Zer egin emakumeen kontrako indarkeriaren aurrean?

     Baliabideen eta zerbitzuen gidaliburua, baldin eta emakumeen kontrako indarkeria sufritzen ari bazara edo susmo hori baduzu


     • Arreta psikologiko banakakoa eta taldekakoa

      Indarkeria matxistari aurre egiten dioten eta eguneroko bizitzako jarduerak mugatu edo baldintzatzen dituen afekzio psiko-emozionala duten emakumeentzako zerbitzua.

     • Arreta psikosozial anbulatorioa

      Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei zuzendua, egoitza-baliabide batean sartu nahi ez dutenak edo bertan egonaldia amaitu berri dutenak, eta egokitutako jarraipena behar dutenak.

     • Atención psicosocial de las situaciones de maltrato doméstico y agresiones sexuales

      Empoderamiento de la persona víctima de violencia machista

     • Atención socio-jurídica a mujeres víctimas de violencia machista

      Es una prestación de orientación jurídica que ofrece información y orientación en relación con el abordaje y la resolución, mediante instrumentos jurídicos, de situaciones de violencia machista.

     • Servicio de Coordinación Foral de Urgencias Sociales

      Funciona 24 horas al día, durante todo el año, para prestar atención inmediata a las situaciones de urgencia o emergencia social que se produzcan en el THG fuera del horario de Servicios Sociales.


     • Centro residencial para mujeres víctimas de maltrato doméstico

      Acogida y atención Integral a mujeres víctimas de violencia machista y a personas que dependan de ella.

   • Babesik gabeko haur eta nerabeak


     • Haurren eta nerabeen babesa

      Haurtzaroan eta nerabezaroan arrisku eta babesgabetasun egoerei aurrea hartu eta haietan esku hartzeko neurri eta jarduketak.


     • Acogimiento en familias voluntarias y especializadas de niños, niñas y adolescentes

      Es una medida de protección que otorga a una persona o familia el cuidado y la atención integral de un niño, niña o adolescente que se encuentra bajo la protección de la administración competente.

     • Adingabe atzerritarren aldi baterako lekualdaketa programak

      Tratamendu medikoa, oporrak edo eskolatzea helburu duten adingabeko atzerritarrak aldi baterako lekualdatzeko prozedura, beharrezko dokumentazioa eta legeria.

     • Adopción internacional

      Es una medida de protección para niños y niñas que no pueden permanecer en su familia de origen y necesitan de un entorno familiar, estable y permanente.

     • Adopción nacional

      Es una medida de protección para niños y niñas que no pueden permanecer en su familia de origen, y necesitan de un entorno familiar, estable y permanente.

     • Adopzioa

      Adopzioaren bitartez guraso izan nahi duten pertsonei edo bikoteei zuzendua, ezkontide izan edo izatezko bikote izan.

     • Famili harrera egiteko laguntzak

      Babesgabetasunean dauden adingabeen babesari, garapen pertsonalari eta gizarteratzeari loturik dauden diru-laguntzak.

     • Gizarte babesik gabe dauden haurrentzako eta nerabeentzako familia harrera

      Hainbat arrazoirengatik beren familiekin bizi ezin diren eta Gipuzkoako Foru Aldundiak babesten dituen haur eta nerabeak (0-18 urte).

     • Izatezko zaintzan hartzeko laguntzak

      Izatezko zaintzan dauden adingabeak dituzten familia zabalei ematen zaizkien diru-laguntzak.


     • Gizarte babesik gabe dauden haurrentzako eta nerabeentzako egoitza harreraren programak

      Babesik gabe dauden haur eta nerabeentzako Gipuzkoako Egoitza Harrerako Sarearen programak.


     • Gizarte- eta hezkuntza-arloan eta arlo psikosozialean esku hartzeko zerbitzua

      Familian esku hartzeko programak. Esku-hartze mota familia bakoitzaren beharretara egokitzen da eta bere inguruabarretarako tratamendu egokiena jasotzen duela bermatzen da.

     • Haurrak eta nerabeak babesik gabe: laguntza osagarriak

      Familian esku hartzeko programetan parte hartzen duten familientzako eta adingabeentzako eta premiazko harrera-egoeran dauden haurrentzako laguntza osagarriak.


    • Gipuzkoako Boluntariotzaren Saria

     Gizartearen, giza eta/edo elkartasunaren ikuspegitik komunitateari eskaini dioten bokazioagatik eta zerbitzuagatik nabarmendu diren pertsonen edo gizarte-erakundeen ibilbidea jendaurrean aitortzea.

    • Gizagune

     Gipuzkoako Foru Aldundiak boluntariotza-elkarteen eskura jartzen dituen lokalak eta espazioak, Zarategi pasealekuko 100. zenbakian (Txara-1 eraikina).

    • GIZALDE, Gipuzkoako Boluntariotza Agentzia.

     Orientazioa ematea borondatezko jardueraren bat egin nahi duten pertsonentzat eta aholkuak entitateentzat nahiz boluntarioentzat.


    • Título de Familia Numerosa

     El título de familia numerosa es el título que reconoce a una familia numerosa su condición y permite el acceso a una serie de beneficios

   • Erakundeak, izapideak eta informazioa


     • Autorización de Funcionamiento de Centros y Servicios

      Solicitar la autorización (declara qué servicios y centros privados reúnen los requisitos y condiciones necesarias para poder garantizar la calidad de las prestaciones y una atención adecuada).

     • Autorización Previa de Centros y Servicios

      Solicitud de autorización de creación, reforma y/o traslado de un centro y/o servicio privado que garantiza a sus destinatarios/os la calidad de las prestaciones y una atención adecuada.

     • Entidades privadas: Ampliación, reforma y/o adecuación de centros existentes de servicios sociales

      Ayudas para la ampliación, reforma y/o adecuación de centros de servicios sociales incluidos en el Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

     • Entidades privadas: Creación de nuevos centros de servicios sociales

      Ayudas económicas para la creación de nuevos centros de servicios sociales incluidos en el Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

     • Inspección de entidades, centros y servicios de Servicios Sociales

      Vigilancia, control y comprobación del cumplimiento en materia de servicios sociales con el fin de garantizar el derecho de la ciudadanía a la calidad de la atención en los mismos.

     • Udalak: Dauden Zentroak handitu, eraberritu edota egokitzea

      Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Dekretuan jasota dauden gizarte zerbitzuen zentroak handitu, eraberritu edo egokitzeko diru laguntzak.

     • Udalak: Gizarte Zerbitzuetako zentro berriak sortzea

      Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Dekretuan jasota dauden gizarte zerbitzuen zentro berriak egiteko diru laguntzak.


     • Adinekoen egoitza zentroetan inbertitzeko dirulaguntzak

      Gipuzkoako Lurralde Historikoko adinekoen egoitza zentroetan inbertsioak finantzatzeko diru laguntzak.

     • Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren (BEEP) barruan berrikuntza sozialeko proiektuak

      Berreskuratze, eraldatze eta erresilientzia-planaren (PRTR) barruan gizarte-berrikuntzako proiektuetarako dirulaguntzak.

     • Inversiones en sedes de entidades del tercer sector social

      Ayudas para las inversiones a realizar en las sedes de las entidades del tercer sector social.

     • Subvenciones para apoyar las actividades de innovación, investigación y desarrollo social

      Deberán tener impacto en el desarrollo de nuevos productos, el marco de los cuidados de larga duración, desprotección social, discapacidad, inclusión, la excelencia del sistema socio-sanitario, etc.

     • Subvenciones para la adquisición de equipamiento (Anexo IV)

      Ayudas económicas a entidades de carácter social para la adquisición de equipamiento que permita facilitar la labor desarrollada (material informático y/o audiovisual, mobiliario u otros).

     • Subvenciones para la realización de programas de intervención social (Anexo I)

      Ayudas económicas que tienen como objetivo la realización de programas de intervención social con personas, familias, grupos y comunidades, dentro del ámbito de la Política Social.

     • Subvenciones para la realización de programas de prevención y sensibilización (Anexo II)

      Ayudas económicas que tienen como objetivo la realización de programas de prevención y sensibilización hacia determinadas situaciones y problemáticas sociales dentro del ámbito de Políticas sociales.

     • Subvenciones realización de proyectos de investigación e innovación en atención social (Anexo III)

      Para proyectos que promuevan la innovación en la intervención social o en la gestión de entidades y servicios; así como los que ayuden a identificar y dimensionar necesidades sociales no detectadas.


     • Reconocimiento de la condición de entidad especializada en el adiestramiento de perros de asistencia

      Obtención de la condición de entidad especializada de reconocida solvencia en el adiestramiento de perros de asistencia para la atención a personas con discapacidad.

Gaia - Gizarte Zerbitzuak - estekak

Intereseko estekak

Agrégateur de contenus

Erlazionatutako albisteak

...

2021/11/19

'Atzegizale' figurari balioa eman nahi dio aurten Atzegik

2021eko sentsibilizazio-kanpainak 'Geroz eta gehiago gara eta nonahi gaude' du lelotzat eta gaur aurkeztu du elkarteak Aldundian.

...

2020/10/19

'Bidelagunak biltzen' ospatuko du Atzegik 60 urteurrena

Kanpainaren bidez, omenadia egin nahi zaie 60 urtetan zehar elkartearen bidelagun izan diren pertsonei, eta gonbidapena luzatu gizarteari, koletiboari laguntzen jarrai dezan.

...

2021/02/15

'Bizi iraupen hobeago bat posible da'

ASPANOGI, Gipuzkoako haur onkologikoen familia elkarteak kanpaina berria aurkeztu du. Gereziondo bat landatuko dute gaur haur eta nerabe minbizidunen adorea goratzeko.