Retour

GIZARTE SEGURANTZAREKIKO ZORREN ORDAINKETA GERORATZEA

Nori zuzendua: Enpresak eta autonomoak

GIZARTE SEGURANTZAREKIKO ZORREN ORDAINKETA GERORATZEA

Noiztik indarrean:

Erakunde publikoa Gizarte Segurantza

Laguntza motaGeroratzea

Laguntzaren eremua Estatua

Zer finantzatzen den

Gizarte Segurantzarekiko zorren ordainketa geroratzea eskatu ahal izango dute Gizarte Segurantzako edozein erregimenetan sartuta dauden enpresek eta norberaren konturako langileek. Eskaera berria egiten den unean, beharrezkoa da osorik ezeztatu ez delako indarrean jarraitzen duen aurretiazko geroratzerik onartuta ez izatea.

Erlazionatutako informazioa