Retour

GIZARTE SEGURANTZARI ENPRESA EKARPENA ETA BATERA BILDUTAKO KONTZEPTUENGATIKO KUOTAK ORDAINTZETIK SALBUESTEA

Nori zuzendua: Enpresak eta autonomoak

GIZARTE SEGURANTZARI ENPRESA EKARPENA ETA BATERA BILDUTAKO KONTZEPTUENGATIKO KUOTAK ORDAINTZETIK SALBUESTEA

Noiztik indarrean:

Erakunde publikoa Gizarte Segurantza

Laguntza motaSalbuestea

Laguntzaren eremua Estatua

Zer finantzatzen den

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak enpresa ekarpena ordaintzetik salbuetsiko du enpresa, baita batera bildutako kontzeptuengatiko kuotak ordaintzetik ere. Salbuestea lortzeko baldintzak, aldi baterako ezinbesteko kasuetan oinarrituta baimendutako kontratu eteteen eta lanaldia murrizketen espedienteetarako eskatutakoen ondorio dira.

Erlazionatutako informazioa