Retour

KOIren ABAL LERROA COVID-19. BIGARREN ZATIA

Nori zuzendua: ETE-ak eta autonomoak

KOIren abal lerroa COVID-19. Bigarren zatia.

Noiztik indarrean:

Indarrean noiz arte:

Erakunde publikoa ICO-Kreditu Ofizialeko Institutua

Laguntza motaMaileguak eta abalak

Laguntzaren eremua Estatua

Zer finantzatzen den Finantzaketa beharrak

Abal lerroaren helburua da mailegu berriak eta beste finantzaketa modalitate batzuk eta finantza erakundeek enpresa txiki eta ertanei eta autonomoei emandako berritzeak estaltzea, besteak beste, hauetatik eratorritako finantzaketa beharrei erantzuteko.

Diruz lagundutako jarduerak eta kostuak

Jarduketak: - soldaten eta fakturen ordainketa - hornitzaileen fakturak, likidatzeko daudenak - lokal, bulego eta instalazioen alokairuak - hornidura gastuak - zirkulatzailearen beharra, - bestelako likidezia beharrak, finantza edo zerga betebeharren epemugen ondoriozkoak barne. Abal hauei etekina aterako dieten mailegu berrien eta berritzeen kostuak COVID-19aren krisia hasi aurretik kargatutako kostuen ildoan mantenduko dira, abalaren berme publikoa eta estaldura kostua kontuan hartuta; eta, beraz, oro har, kostu horiek izan beharko dute tipologia bereko bezeroentzako abalik gabeko maileguen eta bestelako eragiketen kostuak baino txikiagoak. Eta ezin izango dute beste produkturik merkaturatu abal publiko honek estalitako maileguak ematerakoan, ezta horiek emateko baldintza gisa jarri ere bezeroak beste produktu batzuk kontratatzea.

Laguntzen zenbatekoa

ETE-ak eta autonomoak: % 80 gehienez

Emateko prozedura

Banku-erakunde bakoitzaren banakako ebaluazioa

Bateragarritasuna

Bai

Minimis laguntza

Bai

Erlazionatutako informazioa