Jarrera Partehartzailearen Arabera
Aurrekoa Argibidea Hurrengoa

Aktiboak

Gizonezkoek eta 22 urtetik gorakoek erakusten dute denetariko elkarteen kide izatearen mailarik altuena. Erdiko-beheko eta beheko klaseetakoak dira eta haietako askok bikote finkoa dute edo izan dute.

Gainerako gazteen aldean, haiek dira prentsa eta liburuak irakurtzeko ohiturarik handiena dutenak, neurri apal samar batean bada ere. Haietako askok sinestun ez-praktikatzailetzat daukate beren burua eta gutxitan egiten dituzte gauza arriskutsuak.

Pozik daude beren bizimoduarekin eta, oro har, libre sentitzen dira beren erabakiak hartzeko, eta badirudi gurasoek askatasun hori errespetatzen dutela. Sinestunak dira erlijioari dagokionez, baina arazorik hurbilenez kezkatzen dira.

Politika arloan, "igualitaristatzat" daukate beren burua, haietako askotxok diote ez direla inongo sentitzen, kaleko zein armen bidezko bortizkeria gaitzesten dute eta ez dira besteak bezain zorrotzak legez kontrako metodo antiterroristekin. Gehienak espektro politikoaren erdian daude eta, haien iritziz, Euskadik autonomia maila handiagoa edo txikiago izan dezake, baina Espainiako Estatuaren barruan beti.


Pasiboak

Pasibo gehienak goiko klasekoak dira, eta emakume asko dago haien artean -gizonezkoak baino pixka bat gutxiago dira-. Nerabeak dira gehienak, eta, beraz, oraindik ez dute bikote-harreman egonkorrik izan.

Aisiarako denbora gehiago dute eta denetariko gauzak egiteko erabiltzen dute. Haiek dira telebista, prentsa eta liburuak gehien kontsumitzen dituztenak.

Ez daude erabat pozik beren bizimoduarekin, nolabaiteko aginpidea atzematen dute gurasoen aldetik eta, beraz, beren erabakiak hartzeko askatasun gutxiago sumatzen dute. Batez bestekoak baino erlijiozko sineste gutxiago dute, eta interes handia erakusten dute bizitzako horizonte zabalen eta jomuga handien aldera.

Politika arloan, askatasuna nahiago dute eta permisiboak dira kontzientzi kontuetan. Euskadi da haien erreferentziazko espazio nagusia eta haietako asko ezkertiarrak eta independentziaren aldekoak dira.