Gaia - Kirola - burukoa

Kirolak

Kirola

Breadcrumb

Asset Publisher

Asset Publisher


  • Kiroleko zuzeneko dirulaguntzak

   Kiroleko zuzeneko dirulaguntzak


    • Eskualdeko kirol bulegoak

     Gipuzkoako Kirol Sistema osatzen duten eragileei administrazio eta aholkularitza zerbitzuak hurbiltzen diete.

    • Kirol Etxea

     Kirol sektoreari informazioa eskaintzeko gunea. Gipuzkoako kirol federazioentzat bulegoak.


    • C.1 Arautu gabeko prestakuntza eta kirol titulazioak lortzeko programak

     Jarduera fisiko eta kirol arloan prestatzeko (Gipuzkoako kirol federazioek Gipuzkoan ikastaroak antolatzea edota Gipuzkoako Lurralde Historikotik kanpo emandako ikastaroetara joatea).

    • C.5. b) Desplazamientos a las actividades de competición de participación.

     Ayudas económicas por los desplazamientos realizados por los centros escolares participantes en las actividades de competición incluidas en el programa de deporte escolar de cada curso.


     • A.1 - Entidades locales guipuzcoanas - Programas locales de deporte escolar

      Subvenciones a las entidades locales guipuzcoanas para el sostenimiento y desarrollo de programas locales de deporte escolar que se realicen en el curso escolar 2020-2021.

     • Autorizaciones de deporte escolar

      Solicitar autorizaciones relativas al deporte escolar.

     • C.1 Arautu gabeko prestakuntza eta kirol titulazioak lortzeko programak

      Jarduera fisiko eta kirol arloan prestatzeko (Gipuzkoako kirol federazioek Gipuzkoan ikastaroak antolatzea edota Gipuzkoako Lurralde Historikotik kanpo emandako ikastaroetara joatea).

     • Eskola ikasleentzako kirol hastapeneko unitateei edota "kirol eskolei" baimena ematea

      Eskola ikasleentzako kirol hastapeneko unitateen funtzionamendurako baimena eskatzea, honako modalitateetan: saskibaloia, eskubaloia, futbola, areto futbola eta errugbia.

     • Eskola ikasleentzako kirol hastapeneko unitateen edota "kirol eskolen" baimenaren luzapena

      Eskola ikasleentzako kirol hastapeneko unitateen funtzionamendurako baimena luzatzeko eskatzea, honako modalitateetan: saskibaloia, eskubaloia, futbola, areto futbola eta errugbia.

     • Eskola Kirola jardueren urteko programa

      Gipuzkoako ikasle guztiak (6 urtetik 16ra bitartekoak) kirola egiten hastea lortu nahi duen programa, kirol anitz probatzeko aukera eskainiz.

     • Eskola Kirolaren gidak eta argitalpenak

      Eskola Kirolaren barruan formakuntza garatzeko gidak, argitalpenak eta bildumak.

     • Eskola Kiroleko baliabide didaktikoak

      Haurren artean jarduera fisikoa eta kirola modu presentzialean eta ez-presentzialean egitea errazten duten baliabide didaktikoak.

     • Eskola Kiroleko garaikurren eskaerak

      Eskola Kiroleko txapelketetako trofeo, domina edo txapelen eskaera.

     • Eskola Kiroleko hastapeneko jardueren laburpen taula

      Eskola Kiroleko hastapeneko jardueren laburpen taula - Garrantzizko argibideak

     • Eskola Kiroleko kanpainak

      Eskola Kirolak duen hezkuntza-izaeraren sustapena, pertsona guztiak berdin integratzen, batzen eta baloratzen dituen elementu gisa.

     • Gipuzkoa Kirola Saria

      Kirolariek eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko kirol-eremuarekin zerikusia duten pertsonek kirolaren alde etengabe egiten duten lana aitortzeko sariak.

     • Gipuzkoa Kirolak markaren erabilera

      Gipuzkoa Kirolak markaren logotipoak erabiltzeko eta jaisteko informazioa.

     • Kiroletan hasteko jarduerak- Eskola Kirola

      Gipuzkoako Eskola Kiroleko Jardueren Programa - Kiroletan hasteko jarduerak

     • Kontakturik gabeko Eskola Kirola

      Kontaktu gabeko eskola-kirol bat garatzeko baliabideak.

     • Saio presentzialik gabeko nerabeen kirol sustapena

      Nerabeen beharrak eta ongizate integrala erdigunean jarriz, hainbat alderdi jorratuko dituzten orientazio tresnak eta baliabideak.

     • Tele Eskola Kirola

      Eskola Kirola Telematikoa garatzeko baliabideak, honetan oinarrituta: umeak eta bere premiak erdigunean ezartzea eta eskola kirol saio telematikoak burutzeko adibide eta ideiak ematea.

     • Zure taldekoak gara: Sexu-gehiegikeria eta sexu-jazarpena eta sexuagatiko jazarpena artatzeko zerbitzua

      Kirol arloan sexu-gehiegikeria eta sexu-jazarpena artatzeko eta informatzeko zerbitzua; biktimei, haien inguruneari eta federazioei, klubei eta elkarteei laguntza ematea.


     • Eskola Kiroleko araudia

      Eskola-kiroleko jarduerak arautzen dituen indarreko araudia, bai eta kirol-modalitate desberdinetako joko-araudiak ere, ikasleen adin desberdinetara egokituta.

     • Eskola Kiroleko aseguruaren estaldurarako jarduketa protokoloa

      Istripua izatekotan eskola kirolaren programaren barruko jarduera batean, jarraitu beharreko prozedura.

     • Eskola Kiroleko Lurralde Kontseilua

      Partaidetza izaerako aholkularitza organo bat da, ikastetxeetako, udaletako, kirol federazioetako eta Kultura, Gazteria eta Kirola Departamentuko kideak biltzen dituena.

     • Joko arauak

      Hainbat kirolen joko arauak


     • Eskola Kiroleko aplikazioa

      Talde eta ikasleen izen-emateko informazioa Eskola-Kiroleko aplikazioan.

   • Kirol Federatua eta Klubak


     • A.2 - Entidades locales guipuzcoanas - Aprendizaje de la natación

      Subvenciones destinadas a las entidades locales guipuzcoanas, para la campaña de natación escolar.

     • A.3 Entidades locales guipuzcoanas - Actividades deportivas dirigidas a personas con discapacidad

      Subvenciones destinadas a las entidades locales guipuzcoanas en materia de deportes, para el desarrollo de actividades deportivas dirigidas a personas con discapacidad.

     • A.4 Programas locales de fomento de la actividad física para la población guipuzcoana

      Subvenciones destinadas a las entidades locales guipuzcoanas, para el desarrollo de programas locales de fomento de la actividad física dirigida a la población guipuzcoana.

     • B.1 Clubes y agrupaciones deportivas de Gipuzkoa

      Ayudas económicas a clubes, agrupaciones deportivas y secciones deportivas de las S.A.D. de Gipuzkoa para el desarrollo de su actividad deportiva, programas, profesionalización…

     • B.2 Implantación y desarrollo del Plan de Fomento del Deporte Juvenil (PDJ)

      Ayudas económicas destinadas a la Implantación y desarrollo del Plan del fomento del deporte juvenil (PDJ) en la temporada 2020-2021.

     • B.3 Clubes deportivos guipuzcoanos de remo

      Ayudas económicas a los clubes deportivos guipuzcoanos tanto de remo con trainera, como de remo sin trainera que compiten en banco móvil.

     • B.4 Clubes deportivos guipuzcoanos de ciclismo

      Ayudas económicas a los clubes deportivos guipuzcoanos de la modalidad de ciclismo para la actividad que desarrollen en la temporada correspondiente al momento de publicación de la convocatoria.

     • B.5 Clubes deportivos guipuzcoanos de pelota vasca

      Ayudas económicas a los clubes deportivos guipuzcoanos de la modalidad de pelota vasca para la actividad que desarrollen en la temporada correspondiente al momento de publicación de la convocatoria.

     • BikainKI - Kirola Gipuzkoa Eraldatzen

      Gipuzkoako Foru Aldundiak zuzentzen duen BikainKI proiektuak Lurraldeko kirol kluben profesionalizazioa eta bikaintasuna lortzeko egiten du lan.

     • c.2.a) - Errendimenduko kirol materiala

      Errendimenduko kirola sustatzeko kirol materiala.

     • c.2.b) - Eskola kiroleko kirol materiala kirol federazioentzat

      Kirol federazioentzako eskola kiroleko materiala erostea.

     • C.3 Actividades de promoción del aprendizaje de la natación dirigida a escolares

      Organizar actividades de promoción del aprendizaje de la natación dirigidas a escolares de los niveles 1º, 2º, 3º Y 4º de la enseñanza primaria.

     • C.4 Actividades deportivas dirigidas a personas con discapacidad

      Actividades deportivas dirigidas a a la integración de personas con discapacidad en el sistema deportivo.

     • C.5. b) Desplazamientos a las actividades de competición de participación.

      Ayudas económicas por los desplazamientos realizados por los centros escolares participantes en las actividades de competición incluidas en el programa de deporte escolar de cada curso.

     • c.5.c) - Infantil, kadete eta gazte mailetako taldekako modalitateetako lehiaketa jardueretarako joan-etorriak

      Diru laguntzak, haur, kadete eta gazte mailetako taldekako modalitateetako lehiaketa jardueretan parte hartzen duten Gipuzkoako ikastetxeei eta kirol klubei.

     • C.5.d) - Estatuko txapelketetako azken faseko lehiaketetara joatea kadete, gazte eta junior mailako taldeko modalitatetan (EAEko goragoko eremua)

      Bi laguntza mota bereiz daitezke. Joan-etorriak, ostatua eta mantenua izango dira diruz lagundu beharreko kontzeptuak.

     • C.6 Organización de competiciones deportivas de carácter extraordinario

      Ayudas económicas para organizar eventos deportivos de carácter extraordinario (aniversarios de entidades deportivas, fases finales del Campeonato de España para las categorías cadete y/o juvenil...)

     • C.7 Proyectos de deporte transfronterizo

      La ejecución de proyectos de colaboración en el ámbito deportivo desarrollados por las federaciones territoriales guipuzcoanas en cooperación con sus homólogas del ámbito transfronterizo.

     • Kirol arloaren inguruko formakuntza ekintzak

      Kirol erakunde eta eragile desberdinei zuzendutako prestakuntza-programak: 3K programa, begiraleentzako prestakuntza, Kirolgela, etab.

     • Kirol Federazioak

      Gipuzkoako kirol federatuari buruzko informazioa. Bertan jasotzen da Gipuzkoako Lurralde Historikoko Federazioen zerrenda eta indarrean dagoen horien araudia.

     • Subvenciones nominativas - Acontecimientos deportivos extraordinarios

      Subvenciones nominativas para acontecimientos deportivos extraordinarios

     • Subvenciones nominativas - Clubes deportivos guipuzcoanos

      Subvenciones nominativas a los clubes deportivos guipuzcoanos.

     • Subvenciones nominativas - Federaciones deportivas guipuzcoanas

      Subvenciones nominativas a las federaciones deportivas guipuzcoanas.

     • Taldeentzako laguntzak - Kirolgi

      Taldekako modalitateak (deialdia, oinarriak, inprimakia eta erabakia) eta erantzukizunezko adierazpenaren dokumentua.


     • Kirol Erakundeen Erregistroa

      Euskadiko kirol erakundeen erregistroari sarrera.


    • Errendimenduan hasteko lehiaketak

     Nahi duten ikasleei (gehieneko partaidetza-kupoarekin), errendimenduari eta kirol-helburuak gainditzeari begira kirol-jarduera bat egiten hasteko aukera ematea (federazio eta klubak)

    • Kirolarientzako laguntzak - Kirolgi

     Kirolarientzako laguntzak (taldeko edota banakako modalitateetako kirolariak) edota Olinpiar Jokoetan edo Paralinpiar Jokoetan parte hartzeko aukera duten edo lortu duten kirolariak.

    • Kirolgi Fundazioa

     Gipuzkoan kirol ez profesionala sustatzea eta garatzea, arreta berezia errendimenduko kirolean jarrita, horretarako babesle publiko zein pribatuak bilatuz.

    • Teknifikazioa

     Kirola egiteko gaitasun berezia antzeman zaien ikasle jakin batzuen hobekuntza fisikoa, taktikoa eta teknikoa lortzea dute xede jarduera horiek.


    • Diru laguntza izendunak - Kirol Ekipamenduak

     Diru laguntza izendunak. Bestelakoak-Kirolak

    • Gipuzkoako kirol ekipamenduen plana 2023-2025

     Kirol instalazioetan obrak egiteko dirulaguntzak.

    • Gipuzkoako kirol ekipamenduen programa

     Gipuzkoako kirol ekipamenduen mapa. Kirol instalazioen errolda.

    • Kirol ekipamendu eta instalazioen erroldak

     Kirol instalazio eta ekipamenduen errolden bilduma (rutak, bidegorriak).

   • Guztiontzako kirola


     • Gipuzkoa bizikletaz

      Bizikletaren erabilera eta mugikortasun jasangarria eta osasungarria sustatzeko web gunea.

     • Gipuzkoa Natura - Gipuzkoako oinezko ibilbide homologatuak

      Natura-parkeak, oinezko ibilbide homologatuak eta ingurumen-hezkuntzako jarduerak. Ibilbideen mapak, haren iraupena, zailtasun maila, luzera eta abarri buruzko informazioa aurkezten dira.

     • Gipuzkoako eskalada guneak

      Gipuzkoan berrekipatutako eskalada guneen informazioa.

     • Mugiment Gipuzkoa programa

      Bizitza aktiboa sustatzeko eta sedentarismoari aurre egiteko estrategia, pertsonen faktore sozialak kontuan hartuta.


     • Txuri-Urdin Izotz Jauregia

      Txuri-Urdin Izotz Jauregiak eskaintzen dituen instalazio eta zerbitzuak: ikastaroak eta erreserbak, ordutegiak, tarifak, etab.


     • Arreta, desgaitasunari

      Dibertsitate funtzionala duten biztanleen artean bizitza aktiboa sustatzeko bi ildo daude: SARTU estrategia eta SEGI estrategia.

     • Arreta, ekitateari

      Gipuzkoako udaletako kirol-eragileen ikuspegia, talde ahulen artean jarduera fisikoa sustatzeko nazioarteko esperientzia arrakastatsuak eta beste dokumentu interesgarri batzuk.

     • Emakumea eta Kirola Programa

      Emakumeen kirolaren garapena sustatu, babestu, lagundu eta bistaratzeko dinamikak, proiektuak eta ekimenak garatzen dituen programa.

     • Garaian garaiko kirol aholkuen gidak

      Lagun zaitzaketen proposamen eta konponbideak dituzu; denak, jarduera fisikoaren ikuspegikoak: patologiak, bizitzako une giltzarriak, eta abar.

     • Kirol eragileei zuzendutako aholkularitza zerbitzua

      Kirol eragileen eta, oro har, herritarren eskura dagoen zerga, lan eta kirol arloko doako aholkularitza zerbitzua.


    • Kirol ekitaldietan erabiltzeko materialaren eskaera

     Kirol ekitaldien antolatzaileen esku dauden hainbat laguntza euskarri jardueretan erabili ahal izateko doako zerbitzua.

    • Kirol Etxeko gelen erreserba

     Kirol Etxeko gelen erreserba egiteko informazioa.


    • Kirol emaitzak

     Gipuzkoako Kirol Federazioek antolatutako lehiaketetako kirol emaitzak.


    • C.5. a) Planes municipales de Movilidad

     Ayudas económicas para la elaboración y el sostenimiento de planes de movilidad encaminados a mejorar los desplazamientos a las actividades de competición incluidas en el programa de deporte escolar.

Gaien bilatzailera esteka

Gaia - Kirola - estekak

Intereseko estekak

Asset Publisher

Noticias relacionadas_eu

...

2018/06/28

"Parkour" tailerra neskentzat, diziplina horretara erakartzeko

Kirol honetan neskak egiten dutena ikusgai jarri nahi da.

...

2016/05/15

"Uda 2016" kirol jolasen jardueren kanpaina

Uda guztietan bezala, Gipuzkoako Foru Aldundiak UDA kanpaina sustatuko du Kultura, Turismoa, Gazteria eta Kirol Departamentuaren bidez.

...

2022/05/06

“Udaleku irekiak; Kirol Egokitua. Desberdintasunak ikusaraziz, aukerak sortuz”

Izena emateko epea maiatzaren 13ra arte egongo da zabalik.