Ruta de navegación

Publicador de contenidos

“La vocación de Gipuzkoa es seguir siendo un referente mundial de la máquina-herramienta”

“La vocación de Gipuzkoa es seguir siendo un referente mundial de la máquina-herramienta”

El diputado general Markel Olano ha trasladado su “apoyo decidido” al sector durante la visita realizada a la Bienal del BEC.

Foto “La vocación de Gipuzkoa...

El diputado general Markel Olano ha destacado hoy la “fortaleza” de la máquina-herramienta de Gipuzkoa y se ha comprometido a “seguir apoyando de forma decidida” al sector, “para afrontar la actual coyuntura de incertidumbre, por un lado, y también para acompañarlo en las grandes transformaciones de futuro como la digital y la ecológica”. Olano ha realizado estas declaraciones en la ronda de encuentros mantenidos por el equipo económico de la Diputación con empresas y agentes en la Bienal de Máquina-Herramienta que se está celebrando esta semana en el BEC de Barakaldo: “Una industria competitiva, innovadora y sostenible es un elemento imprescindible para seguir teniendo una economía fuerte, que nos permita garantizar nuestro bienestar futuro. La amplia participación de Gipuzkoa en esta feria, tras dos años de pandemia, simboliza nuestra vocación de seguir siendo un referente mundial de la máquina-herramienta”, ha subrayado.

          A lo largo del día de hoy, el diputado general ha compartido el diagnóstico de la situación actual y los programas de la Diputación para impulsar el sector con las empresas y los centros tecnológicos del territorio participantes en la Bienal, además de conocer de primera mano sus innovaciones tecnológicas y proyectos de futuro. También ha mantenido un encuentro con el presidente de AFM Clúster José Pérez Berdud. “La máquina-herramienta está demostrando su capacidad de resiliencia en un contexto marcado por la inflación, tanto de la energía como de las materias primas, los problemas de suministro, o una situación geopolítica convulsa. Nuestro compromiso es seguir colaborando para atender las necesidades a corto, y abordar los procesos de mejora e innovación que permitan mantener su posición competitiva a medio-largo plazo. Especialmente en el caso de las pymes, ya que en Gipuzkoa las empresas de menos de 50 empleados concentran más del 63% del empleo”.

          Olano ha estado arropado por el diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos Jabier Larrañaga y el diputado de Hacienda y Finanzas Jokin Perona, además de por los directores forales de Promoción Económica e Innovación Iker Estensoro y Jon Gurrutxaga. El grupo de trabajo económico de la Diputación ha conocido los espacios de exposición de un amplio elenco de empresa y centros de I+D+i de Gipuzkoa: Berkoa, Ger, Danobat Group, Tekniker-Ideko, Smart PM, Alteyco, Mosnic, Tecnifuelle, CEIT, Izadi, Tecnalia, Ikerlan, Maherholding. Ibarmia, Gurutzpe, Geminys, Fresmak, Scuder, Cometel, Fagor Automation, Korta, Shuton-Ipiranga, Intza, Addit3D, Zitu, Vixion, Burgelu, Loire, Lasa, Dimeco o Couth. “La Bienal no solo nos proyecta mundialmente, sino que es una ocasión magnífica para profundizar en la colaboración y la experimentación entre distintas empresas y agentes”, ha señalado.

          La Diputación viene desplegando una estrategia integral de apoyo al sector, dentro de la que ha citado la “magnífica respuesta” del programa de ayudas ‘Gipuzkoa Digitala’, puesto en marcha el año pasado para promover la transformación digital de la industria, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también abordando la innovación ligada a personas, procesos y organización. El año pasado la Diputación destinó 2,7 millones, 1,42 de ellos dirigidos al desarrollo de nuevos productos y aplicaciones destinados al mercado de la fabricación avanzada y de la Industria 4.0, con un total de 34 proyectos apoyados. Esta línea de ayudas fue aumentada en un 43% para poder atender todas las peticiones.

Asimismo, el programa incluyó otra línea de ayudas novedosa denominada Datekin, dirigida a acelerar el proceso de valorización de los datos para la transformación digital de la empresa y su modelo de negocio, apoyando la contratación externa de agentes expertos. En este caso se respaldaron 17 proyectos. La Diputación trabaja ya en la resolución de la convocatoria de ayudas de este año, a la que se han presentado un total de 73 proyectos. “La amplia presencia de la máquina-herramienta en los mismos demuestra el dinamismo tecnológico y la apuesta por la mejora continua del sector, mirando al futuro pese a la situación adversa”, ha puesto en valor el diputado general.

          A su vez, cabe destacar la importante participación de las empresas del sector y de los centros de investigación con proyectos ligados a este sector en las convocatorias de ayuda forales –competitividad, intraemprendimiento, internacionalización,  ciberseguridad, apoyo al sistema de I+D+i…–, reflejo de su peso en el tejido productivo del territorio. En el ámbito de la de ciberseguridad industrial, el centro Ziur, puesto en marcha dentro de Etorkizuna Eraikiz, ha dado servicio a más de 30 compañías de máquina-herramienta de Gipuzkoa. Por último, en lo que se refiere el talento y las personas, la Diputación apoyó el año pasado un proyecto de AFM centrado en el futuro del trabajo en el sector de la fabricación avanzada: perfiles, aprendizaje para la empleabilidad…     

Gaurko egunean zehar, diputatu nagusiak egungo egoeraren diagnostikoa eta sektorea bultzatzeko Aldundiaren programak partekatu ditu Biurtekoan parte hartzen duten lurraldeko enpresa eta zentro teknologikoekin, eta, horrez gain, zuzenean ezagutu ditu haien berrikuntza teknologikoak eta etorkizuneko proiektuak. José Pérez Berdud AFM Clusterreko presidentearekin ere batzartu da. “Inflazioak, bai energiarenak, bai lehengaienak, hornidura-arazoek edo egoera geopolitiko nahasiak baldintzatutako testuinguru batean, bere erresilientzia-gaitasuna erakusten ari da makina-erreminta. Gure konpromisoa da elkarlanean jarraitzea epe laburreko beharrei erantzuteko, eta epe ertain-luzera lehiakortasun-posizioari eustea ahalbidetuko duten hobekuntza eta berrikuntza prozesuei ekiteko. Bereziki ETEen kasuan, Gipuzkoan 50 enplegatu baino gutxiagoko enpresek biltzen baitute enpleguaren % 63 baino gehiago”.

Olanok Jabier Larrañaga Ekonomia Sustapeneko eta Proiektu Estrategikoetako diputatua, Jokin Perona Ogasun eta Finantzetako diputatua eta Iker Estensoro eta Jon Gurrutxaga Ekonomia Sustapen eta Berrikuntzako foru zuzendariak izan ditu ondoan. Aldundiko lantalde ekonomikoak Gipuzkoako enpresa talde zabal baten eta I+G+b zentroen erakusketa-guneak ezagutu ditu: Berkoa, Ger, Danobat Group, Tekniker-Ideko, Smart PM, Alteyco, Mosnic, Tecnifuelle, CEIT, Izadi, Tecnalia, Ikerlan, Maherholding. Ibarmia, Gurutzpe, Geminys, Fresmak, Scuder, Cometel, Fagor Automation, Korta, Shuton-Ipiranga, Intza, Addit3D, Zitu, Vixion, Burgelu, Loire, Lasa, Dimeco edo Couth. "Sektorea mundu osoan proiektatzeaz gain, Biurtekoa aukera bikaina da enpresa eta eragile ezberdinen arteko lankidetzan eta esperimentazioan sakontzeko", adierazi du.

Aldundia sektoreari laguntzeko estrategia integral bat hedatzen ari da, eta estrategia horren barruan, ‘Gipuzkoa Digitala’ laguntza-programaren “erantzun bikaina” aipatu du. Programa hori iaz jarri zen abian, industriaren eraldaketa digitala sustatzeko, ez bakarrik teknologiaren ikuspegitik, baita pertsonei, prozesuei eta antolaketari lotutako berrikuntzari helduz ere. Iaz, Aldundiak 2,7 milioi bideratu zituen, horietatik 1,42 fabrikazio aurreratuaren eta 4.0 industriaren merkatura bideratutako produktu eta aplikazio berriak garatzeko, eta guztira 34 proiekturi eman zitzaien laguntza. Laguntza-lerro hori % 43 handitu zen eskaera guztiei erantzun ahal izateko.

Era berean, programak Datekin izeneko beste laguntza-lerro berritzaile bat jaso zuen, enpresaren eraldaketa digitalerako datuen balorizazio-prozesua eta negozio-eredua bizkortzeko, eragile adituen kanpo-kontratazioa lagunduz. Kasu honetan 17 proiektu babestu ziren. Aldundia aurtengo laguntzen deialdia ebazten ari da, eta guztira 73 proiektu aurkeztu dira. “Makina-erremintak deialdi honetan duen presentzia zabalak agerian uzten du sektorearen dinamismo teknologikoa eta etengabeko hobekuntzaren aldeko apustua. Alegia, etorkizunari prestatzen jarraitzen duela, nahiz eta egoera zaila izan”, goraipatu du diputatu nagusiak.

Era berean, nabarmendu behar da sektoreko enpresek eta sektore horri lotutako proiektuak dituzten ikerketa-zentroek parte-hartze handia dutela foru-laguntzen beste deialdietan –lehiakortasuna, barne-ekintzailetza, nazioartekotzea, zibersegurtasuna, I+G+b sistemari laguntzea –, lurraldeko ekoizpen-sarean duen pisuaren isla. Zibersegurtasun industrialaren esparruan, Ziur zentroak, Etorkizuna Eraikizen barruan abian jarritakoak, Gipuzkoako 30 makina-erreminta konpainia baino gehiagori eman die zerbitzua. Azkenik, talentuari eta pertsonei dagokienez, Aldundiak AFMren proiektu bat babestu zuen iaz, fabrikazio aurreratuaren esparruan etorkizuneko enplegua jorratzen duena: profilak, enplegagarritasunerako ikaskuntza...

  

599