Atzealdea

Diputatuen Kontseiluak 2017ko uztailaren 11ko bileran onartutako gaiak

Foto Diputatuen Kontseiluak 2017ko uztailaren 11ko bileran onartutako gaiak

Diputatuen Kontseiluak 2017ko uztailaren 11ko bileran onartutako gaiak

Gobernu Kontseiluaren erabakiak

Diputatuen Kontseiluak 2017ko uztailaren 11ko bileran onartutako gaiak
DIPUTATU NAGUSIA
 • Aldatzea euskararen erabilera soziala sustatu eta normalizatzeko programak garatzeko diru laguntzen lerroaren oinarri espezifikoak.  
GOBERNANTZAKO ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
 • Aldatzea Foru Kontratazioen Zentralaren bitartez posta zerbitzua kontratatzeko esparru akordioa eta Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA enpresarekin burututako kontratu eratorria.  
OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA                                 
 • 2017ko auditoretzen urteko plana.  
 • Kutxabank entitatearekin formalizatu den finantzaketa eragiketaren berri ematea.  
BIDE AZPIEGITURETAKO  DEPARTAMENTUA
 • Proiektu hau onartzea: N-634 errepideko 23,660 eta 23,775 KPen arteko lur-erauzketako ezponda egonkortzeko (3-ME-49/2017).   
 • Obra hauek kontratatzeko espedientea onartzea: N-634 errepideko 23,660 eta 23,775 KPen arteko lur-erauzketako ezponda egonkortzeko proiektua (3-ME-49/2017).   
 • Proiektu hau onartzea: Aforaleku primarioak, sekundarioak eta espiradun estaldurakoak komunikatzeko (4-IN-25/2017).  
 • Obra hauek kontratatzeko espedientea onartzea: aforaleku primarioak, sekundarioak eta espiradun estaldurakoak komunikatzeko proiektua (4-IN-25/2017).   
GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
 • Aldatzea diru laguntza hauen deialdia: 2017 aldiko Gipuzkoako Lurralde Historikoan gizarte zerbitzuen eremuan diharduten irabazi asmorik gabeko gizarte ekimeneko entitateei zuzendutakoa.  
 • Kontratazio espediente hau onartzea: Donostiako Alai-Etxe eta Berio egoitza zentroen zerbitzuak emateko.  
 • Honako zerbitzuen kontratazio espediente hau onartzea: Donostiako Txara 1 egoitza espezializatuko zentroan egoitza zentroko eta laguntzaz hornitutako etxebizitzen zerbitzukoak.  
INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
 • Onartzea Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioko estatutuen aldaketaren proiektua.