Atzealdea

Diputatuen Kontseiluak 2017ko uztailaren 26ko bileran onartutako gaiak

Foto Diputatuen Kontseiluak 2017ko uztailaren 26ko bileran onartutako gaiak

Diputatuen Kontseiluak 2017ko uztailaren 26ko bileran onartutako gaiak

Gobernu Kontseiluaren erabakiak

Diputatuen Kontseiluak 2017ko uztailaren 26ko bileran onartutako gaiak
DIPUTATU NAGUSIA
 • Onartzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2017-2019 Diru Laguntzen Plan Estrategikoa.  
 • Diru laguntza ematea zuzenean Elkarrekin - Together Kultur Elkarteari: "Sentitu, pentsatu, ekin. Elkarrekin" proiektuaren barruan, unitate didaktikoa finantzatzeko.  
 • 2015-2019 Kudeaketa Plan estrategikoaren jarraipen txostena: 2017ko ekaina.
KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
 • Diru laguntza ematea zuzenean Gipuzkoako Mendizale Federazioari: "Gipuzkoako eskalada guneak - Birhornitzea eta mantentzea 2017-2020" proiektua gauzatzeko.  
GOBERNANTZAKO ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA
 • Kontratazio espediente hau onartzea: Foru Kontratazioen Zentralaren bitartez, ibilgailuen aseguruak kontratatzeko esparru akordioa burutzekoa.  
 • Adingabeen babeserako klausulak onartzea: Gipuzkoako Foru Aldundiak adingabeekin ohiko harremana eskatzen duten zerbitzuak edo prestazioak kontratazio prozedura guztietan sartu beharrekoak.  
 • Eskubide hobeko hirugarrengotzaz baliatzea.  
 • Baimena ematea Sueskola Gipuzkoa Fundazioari: egiturako langileen talderako bi formatzaile kontratatzeko burutzen duen hautaketa prozesutik eratorritako kontratazio zehatzak egiteko.  
EKONOMIA SUSTAPENEKO, LANDA INGURUNEKO ETA LURRALDE OREKAKO DEPARTAMENTUA
 • Diru laguntza ematea zuzenean Fundación Biozientziak-Gipuzkoa Fundazioari: 2017ko Jarduera Plana garatzeko.  
MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
 • Onartzea enkante irekiaren bidez besterentzea: Donostiako Ataria bizigune multzoko 13 zenbakiko txaleta eta 4 eta 5 zenbakiekin adierazitako garaje-trastelekuak.  
 • Onartzea enkante irekiaren bidez besterentzea: Andrearriaga 1.2.06 eremuaren konpentsazio proiektuko "H" izeneko lurzatiaren gaineko % 56,74ko banatu gabeko partaidetza.  
 • Donostiako Etxegintza erakunde publikoarekin sinatu beharreko bost apartamenturen errenta kontratuak: "Housing First" programa garatzera bideratzeko.   
 • Salerosketaren bitartez erostea Donostiako Errotaburu pasealekuko 1 zenbakian dauden finka batzuk.  
OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
 • BIDEGI Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia - Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras SAren Plan Ekonomiko Finantzarioa eguneratzea.  
 • Zerga zehapenak barkatzeko eskaera ebaztea.
 • Konpromiso kreditua sortzea eta ordainketa kredituen transferentzia egitea Diputatu Nagusiaren Alorrean.  
 • Ordainketa kredituen transferentziak egitea eta konpromiso kredituen transferentziak egitea Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuan.  
 • Konpromiso kreditua sortzea, konpromiso kredituen transferentzia egitea eta ordainketa kredituen transferentzia egitea Bide Azpiegituretako Departamentuan.  
 • Tutoretza finantzarioaren funtzioa betetzea. Berri ematea: 2017ko ekaina.  
 • Aldundiko departamentuek eta foru sektore publikoko entitateek aurkeztutako aurrekontu proposamenak. Berri ematea: 2018ko ekitaldiko aurrekontua emaitzetara bideratutako aurrekontua prestatzeko.  
BIDE AZPIEGITURETAKO  DEPARTAMENTUA
 • Aldaberritzea Gipuzkoako Foru Aldundiak 2011ko apirilaren 11n izenpetutako Konpromiso Kontratu hau: Foru Aldundiak Bidegi SAren finantzaketa kontratuen esparruan zer obligazio hartzen dituen ezartzen duena.   
 • Onartzea Oiartzungo Udalarekin sinatu beharreko lankidetza hitzarmena: "Zerbitzu bide berri baten proiektua Oiartzungo Lintzirin poligonoan (1-CO-75/2017)" lanak egin eta finantzatzekoa.   
 • Proiektu hau onartzea: zerbitzu bide berri baten proiektua Oiartzungo Lintzirin poligonoan (1-CO-75/2017).  
 • Ondorengo zerbitzuen kontratazio espedientea onartzea: Gipuzkoako Eskualde Sareko eta Sare Lokaletako errepideetan eta bizikleta bideetan artapen eta ustiapen lanak egiteko zerbitzua (2-O-11/2017).   
GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUA
 • Honako zerbitzuen kontratazio espediente hau onartzea: desgaitasun balorazioetarako beharrezkoak diren mediku eta psikologia txostenak egiteko laguntza teknikoa emateko eta mendekotasunaren balorazioa eskatu duten pertsonei buruzko informazioa lortzeko.  
 • Kontratazio espediente hau onartzea: Gizarte Larrialdietarako Koordinazioko Foru Zerbitzua eskaintzeko.  
 • Gastua baimendu eta xedatzea udalen eta mankomunitateen alde: mendeko pertsonei etxeko laguntza zerbitzua eskaintzeagatik 2017an sortzen diren obligazio ekonomikoak betetzeko.  
 • Hurkoa Fundazioarekin sinatutako hitzarmena amaitutzat ematea eta fundazio horrekin eta Hurkoa-Zainduz Fundazioarekin sinatu beharreko kontratu programa onartzea.  
INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
 • Ondorengo obren kontratazio espedientea onartzea: "Tolosan dagoen Gipuzkoako Agiritegi Nagusiaren birgaitze energetikoko" proiektua gauzatzeko.