Menu nagusira joan Eduki nagusira joan
Atzealdea

Diputatuen kontseiluak 2019ko abenduaren 27ko bileran onartutako gaiak

Foto Diputatuen kontseiluak 2019ko abenduaren 27ko bileran onartutako gaiak

Diputatuen kontseiluak 2019ko abenduaren 27ko bileran onartutako gaiak

Gobernu Kontseiluaren erabakiak

Gobernu Kontseilua osatzen duten foru diputatuen argazkia
OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
  • Foru Dekretua, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua eta zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamendua aldatu, eta ondare elementuen eskualdaketan lortutako errentak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan eta Sozietateen gaineko Zergan kalkulatzeko 2020an aplikatuko diren eguneratze koefizienteak onesten dituena.
  • Foru Dekretua, zeinaren bidez Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamendua aldatzen baita kultura sustatzea helburu duten pizgarriak garatzeko.
  • Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailarekin sinatu beharreko lankidetza hitzarmen proposamena onartzea: Sozietateen gaineko Zergan kultura sustatzeko aurreikusitako pizgarrien aplikaziorako txostenak egiteari dagokionez.