Menu nagusira joan Eduki nagusira joan
Atzealdea

Diputatuen kontseiluak 2019ko irailaren 3ko bileran onartutako gaiak

Foto Diputatuen kontseiluak 2019ko irailaren 3ko bileran onartutako gaiak

Diputatuen kontseiluak 2019ko irailaren 3ko bileran onartutako gaiak

Gobernu Kontseiluaren erabakiak

Gobernu Kontseilua osatzen duten foru diputatuen argazkia
EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA
 • Foru Dekretua, Berrikuntzako eta Internazionalizazioko zuzendari nagusiaren kargu-uztea xedatzekoa.
 • Foru Dekretua, Berrikuntzako eta Internazionalizazioko zuzendari nagusia izendatzekoa.
 • Dirulaguntza hauen oinarri arautzaileak aldatzea eta 2019ko deialdia onartzea: "Lurralde garapenerako programa, 4.0. Industria eredutik abiatuta".
KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
 • Dirulaguntza hauen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia onartzea: Gipuzkoa Kultura Bonuak.  
GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
 • Foru Dekretua, Prebentzioko, Su Itzalketako eta Salbamenduko zuzendari nagusia izendatzekoa.  
 • Gipuzkoako Foru Aldundiaren langileen ordainsarien igoera gehigarria onartzea.  
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Artxibo eta zerbitzu orokorreko ofizialen hiru plaza betetzeko.  
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Zerga agenteen hamaika plaza betetzeko.  
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Obra eta proiektuetako teknikari laguntzaileen hamabi plaza betetzeko.  
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Delineatzaileen zazpi plaza betetzeko.
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Ogasuneko erdi mailako teknikarien hogeita bat plaza betetzeko.  
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Ogasuneko goi mailako teknikarien hogeita bost plaza betetzeko.  
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Psikologoen sei plaza betetzeko.  
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Berdintasuneko goi mailako teknikarien lau plaza betetzeko.  
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Arkitektoen sei plaza betetzeko.  
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Albaitarien lau plaza betetzeko.  
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Ingurumeneko goi mailako teknikarien hiru plaza betetzeko.  
 • Hautapen prozesuaren deialdia onartzea: Itzultzaile-interprete goi mailako teknikarien bi plaza betetzeko.  
 • Kontratazio espediente hau onartzea: Foru Aldundiko telefono arreta zerbitzuarena.  
 • Kontratazio espediente hau onartzea: elikagaien hornidurari buruzko esparru akordioa burutzekoa.  
 • Kontratazio espediente hau onartzea: prozesuko ordezkaritza zerbitzuena.
 • Luzatzea lizitazio prozedura honetan proposamenak aurkezteko epea: «Gipuzkoako Foru Aldundiko DMR Tier III sarea erosi, abian jarri eta mantentzea».  
 • Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzea Gazteluko Udalari eginiko errekerimenduaren ustezko ezespenenaren kontra.  
OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
 • Zorraren amortizazio berezirako kreditu gehigarri bat onartzea helburu duen foru arau proiektua.  
 • Kreditu gehigarria onartzea Ogasun eta Finantza Departamentuan.  
 • Ondasun higiezin hiritarretako lurzoruaren eta eraikinen balio ponentziak berrikustea.  
GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
 • Mendetasun-egoerek eragindako beharrizanei aurrea hartu eta erantzuteko zerbitzuak eskaintzeko hainbat entitaterekin sinatutako kontratu-programak aldatzea (I. eranskina: zentroak eta programak; II. eranskina: langileen zerrenda; III. eranskina: araubide ekonomikoa).  
 • Desgaitasuna duten pertsonei zerbitzuak eskaintzeko Gautena elkartearekin sinatutako kontratu-programa aldatzea (III. eranskina: araubide ekonomikoa).  
 • Desgaitasuna duten pertsonei zerbitzuak eskaintzeko Atzegi elkartearekin sinatutako kontratu-programa aldatzea (I. eranskina: zentroak eta programak; II. eranskina: langileen zerrenda; eta III. eranskina: araubide ekonomikoa).  
INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
 • Dirulaguntza ematea zuzenean Donostiako Udalari: sistema irekiko errefuseko edukiontzietan sentsore adimendunak ipiniz, bilketa hobetze aldera proiektu pilotu bat abian jartzeko.