Menu nagusira joan Eduki nagusira joan
Atzealdea

Diputatuen kontseiluak 2020ko irailaren 8an bileran onartutako gaiak

Foto Diputatuen kontseiluak 2020ko irailaren 8an bileran onartutako gaiak

Diputatuen kontseiluak 2020ko irailaren 8an bileran onartutako gaiak

Gobernu Kontseiluaren erabakiak

Gobernu Kontseilua osatzen duten foru diputatuen argazkia
DIPUTATU NAGUSIA
 • Gipuzkoako enpresetako "Emakumeen eta gizonen berdintasuneko esperientziak" izeneko sarien oinarri arautzaileak eta 2020ko deialdia.
 • Dirulaguntza ematea zuzenean Fundación Arantzazu Gaur Fundazioari: "Arantzazuko Gizarte Berrikuntza Laborategia" sortzeko.
EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA
 • Gastu gehigarria baimentzea: nekazaritza ustiategietan inbertsioak egiteko dirulaguntzen 2020ko deialdian.
 • Gastu gehigarria baimentzea: Gipuzkoako Lurralde Historikoan sagardotarako sagarrondoak landatu, hobetu eta garatzeko dirulaguntzen 2020ko deialdian.
 • Dirulaguntza ematea zuzenean Oriamendi 2010 SL enpresari: erremonte jaialdiak eta "Jai Alai Active Experience" jarduera turistikoaren antolaketa finantzatzeko.
INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
 • Lankidetza hitzarmen hau onartzea: Txingudiko Zerbitzuen Mankomunitatearekin (Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak SA  bere merkataritza sozietarearen bitartez) sinatu beharrekoa, "Jaizkibelgo (Hondarribia) ekialdeko magaleko erreken uholdeak prebenitzeko proiektuaren 2. fasea -6. eta 8. kolektoreak-" proiektuko lanak gauzatzeko.
GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA              
 • Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2019-2023 aldiko Partaidetza Programa onartzea.
MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA 
 • 9/2020 Foru Dekretua, irailaren 8koa, bizikleta eta oinezkoen bide-zati egin berriak Gipuzkoako Foru Bizikleta Bideen Sarearen Katalogoan sartzekoa.
 • Gastua baimendu eta xedatzea Autobuses Garayar SA enpresaren alde: "Andoain-Donostia, adarrekin" eta "Pikoaga- Hernani-Donostia" emakidetako bidaiarien errepideko garraio erregularreko zerbitzuak ustiatzeagatik adostutako konpentsazioari aurre egiteko (2020ko hirugarren hiruhilekoa).
 • Gastua baimendu eta xedatzea: bidaiarien errepideko garraio kolektiboaren foru emakidetan Txartel Bakarra ezartzeagatik eman beharreko kalte-ordainari aurre egiteko (2020ko hirugarren hiruhilekoa).
 • Proiektu hau onartzea: Eibarko Azitain-Maltzaga bizikleta eta oinezkoen bidea eraikitzeko proiektu aldatuaren 1. proiektu aldatua (9. Ibilbidea: Ego Bailara: 09 001F tartea) (gakoa: 1-BI-9/2017), 1. LOTEA.
 • UTE AZITAIN-MALTZAGA (FASE 1) aldi baterako enpresa-elkartearekin sinatutako kontratua aldatzea, proiektu honetako lanak gauzatzeko: Eibarko Azitain-Maltzaga bizikleta eta oinezkoen bidea eraikitzeko proiektu aldatuaren 1. proiektu aldatua (9. Ibilbidea: Ego Bailara: 09 001F tartea) (gakoa: 1-BI-9/2017), 1. LOTEA.
 • Proiektu hau onartzea: Eibarko Azitain-Maltzaga bizikleta eta oinezkoen bidea eraikitzeko proiektu aldatuaren 1. proiektu aldatua (9. Ibilbidea: Ego Bailara: 09 001F tartea) (gakoa: 1-BI-9/2017), 2. LOTEA.
 • UTE BIDEGORRI MALTZAGA FASE II aldi baterako enpresa-elkartearekin sinatutako kontratua aldatzea, proiektu honetako lanak gauzatzeko: Eibarko Azitain-Maltzaga bizikleta eta oinezkoen bidea eraikitzeko proiektu aldatuaren 1. proiektu aldatua (9. Ibilbidea: Ego Bailara: 09 001F tartea) (gakoa: 1-BI-9/2017),  2. LOTEA.
OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
 • Ondasun higiezin hiritarren lurzoruaren eta eraikinen balio ponentzien aldaketa: Aizarnazabal, Astigarraga, Elgoibar, Errenteria eta Villabona.
 • Zerga zehapenak barkatzeko eskaerak ezesten zuten erabakien aurka jarritako bi berraztertze-errekurtso ebaztea.
 • Konpromiso-kreditua sortzea Diputatu Nagusiaren Alorrean.
 • Konpromiso-kredituen transferentziak egitea Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuan.
 • Ordainketa-kredituaren eta konpromiso-kredituaren transferentziak egitea Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuan.
 • Konpromiso-kredituaren transferentzia egitea Bide Azpiegituretako Departamentuan.
BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
 • Urretxuko Udalarekin sinatu beharreko lankidetza hitzarmen hau onartzea: GI-2632 errepidetik Urretxurako sarbidean Intxeneako biribilgunea egiteko proiektuak jasotzen dituen lanak gauzatu eta mantentzeko.
GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA                      
 • Dirulaguntza hauen 2020ko deialdia onartzea: gizarte zerbitzuen zentroetako Inbertsio Planekoak (3. lerroa).
KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
 • 8/2020 Foru Dekretua, irailaren 8koa, Nazioarteko Lankidetzako zuzendari nagusia izendatzek