Menu nagusira joan Eduki nagusira joan
Atzealdea

Diputatuen kontseiluak 2021eko otsailaren 16ko bileran onartutako gaiak

Foto Diputatuen kontseiluak 2021eko otsailaren 16ko bileran onartutako gaiak

Diputatuen kontseiluak 2021eko otsailaren 16ko bileran onartutako gaiak

Gobernu Kontseiluaren erabakiak

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Jauregiaren aurrealdea
GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
 • Diputatuen Kontseiluaren 2020ko abenduaren 1eko erabakiaren kontra jarritako berraztertzeko errekurtso hau ebaztea: Gipuzkoako Foru Aldundiko langile publikoek sistema misto baten bidez zerbitzuak ematea ezartzen duten arauak onestekoa, sistema horrek modalitate presentziala eta modalitate ez-presentziala barne hartzen ditu telelanaren bidez, COVID-19ak eragindako osasun krisiak ekarri duen egoerari lotuta.
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrarekin sinatu beharreko erakundearteko hitzarmena onartzea:  Gipuzkoako Foru Aldundiari TETRAn oinarritutako irrati-komunikazio mugikorren sare batean eman daitezkeen zerbitzu guztien plangintza, eragiketa eta prestazioa arautzen dituena.
EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA
 • Dirulaguntza hauen oinarri arautzaileak eta 2021eko deialdia onartzea: Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa bideei zuzendutakoak.
 • Gastu gehigarria baimentzea: Gipuzkoako Lurralde Historikoko 2.500 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan hirigunetik aparte eta sakabanatuta dauden unitate higiezinetara, banda zabal ultralasterra hedatzeko dirulaguntzen 2021eko deialdiari aurre egiteko.
 • Onartzea zerbitzuen kontratu honen esleipena: "ZU.08 Eskuzaitzeta" hirigintza eremuko Mubil Poloari dagozkion proiektuak eta bestelako azterketa tekniko osagarriak idazteko.
MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA
 • Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoarekin sinatu beharreko errentamendu kontratua onartzea: Donostiako Añarbe plazako 2. zenbakiko 3. B etxebizitzan "Bizitza Independentea" izeneko proiektua garatzeko.
OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
 • Ondare erantzukizuneko hainbat espediente ebaztea.
 • Sententzia beteaz ordaintzea ondare erantzukizuneko espediente batean.
BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA
 • Proiektu hau eta dagokion kontratazio espedientea onestea: GI-2120 errepideko 49,340 eta 53,830 kp-en artean fabrika obrak egiteko eta drainatze sarea hobetzeko proiektua (6-OF-67/2019).
 • Proiektu hau onestea: lur-erauzketako ezpondaren gailurra egonkortzea GI-631 errepideko 18,420 kp eta 18,450 kp-en artean (2-OF-20/2020).
 • Proiektu hau onestea: GI-3371 errepideko 0,900 eta 3,500 kp-en artean dauden lau errepide zati ezegonkor egonkortzeko proiektua (1-ME-21/2020).
GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA
 • Dirulaguntza hauen deialdia onartzea: 2021. urtean Gipuzkoako Lurralde Historikoan gizarte zerbitzuen eremuan diharduten irabazi asmorik gabeko gizarte ekimeneko entitateei zuzendutakoa.
 • Gastua baimendu eta xedatzea: desgaitasuna edo/eta adimen nahasmendu larria duten pertsonei hainbat zerbitzu eta programa eskaintze aldera sinatutako kontratu-programek eta lankidetza hitzarmenek 2021ean eragingo dituzten obligazio ekonomikoak betetzeko.
 • Gastua baimendu eta xedatzea: babesgabetasun egoeran dauden adingabekoei zerbitzuak eskaintze aldera sinatutako kontratu-programek eta lankidetza hitzarmenek 2021ean eragingo dituzten obligazio ekonomikoak betetzeko.
 • Gastua baimendu eta xedatzea: mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonei eta bazterkerian dauden edo arriskuan egoteko dauden pertsonei hainbat zerbitzu eta programak eskaintze aldera sinatutako kontratu-programek eta lankidetza hitzarmenek 2021ean eragingo dituzten obligazio ekonomikoak betetzeko.
 • Gastua baimendu eta xedatzea: mendeko adineko pertsonei egoitza, unitate psikogeriatriko eta eguneko zentroko zerbitzuak eskaintze aldera sinatutako kontratu-programek eta lankidetza hitzarmenek 2021ean eragingo dituzten obligazio ekonomikoak betetzeko.