Ogi-apurra

Eduki publikatzailea

Diputatuen kontseiluak 2022ko uztailaren 26ko bileran onartutako gaiak

Diputatuen kontseiluak 2022ko uztailaren 26ko bileran onartutako gaiak

Gobernu Kontseiluaren erabakiak

2022/07/26
Foto Diputatuen kontseiluak...

DIPUTATU NAGUSIA

 • Onestea "Plan Estrategikoa 2020-2023" eguneratua.

INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA

 • Lankidetza hitzarmen hau onestea: Añarbeko Uren Mankomunitatearekin sinatu beharrekoa, Urnietan azpiegitura hidraulikoko obrak egiteko.
 • Kontratazio espediente hau onestea: ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuak instalatzeko obrak.
 • Kontratazio espediente hau onestea: autokontsumo kolektiborako udal eraikinetan eguzki instalazio fotoboltaikoak egiteko obrak, eta horiei lotutako energia-komunitateak eratzeko eta kudeatzeko lanak.

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA

 • Dirulaguntza bat ematea zuzenean Tecnalia Research & Innovation fundazioari Mubil Poloan eraikin berria eraikitzeak eragindako inbertsioak finantzatzeko.
 • Dirulaguntza bat ematea zuzenean MU Enpresagintza S.Coop entitateari, Gaztenek Berri programa garatzeko.
 • Dirulaguntza bat ematea zuzenean Orioko Udalari Frantziako Tourraren 110. edizioaren bigarren etapa igaroko den Orioko Benta Bidea asfaltatzeko obrak egiteko eta seinaletika horizontala egikaritzeko.
 • Dirulaguntza hauen oinarriak eta 2022ko deialdia onestea: Gipuzkoa Quantum programakoak.
 • Dirulaguntza hauen oinarri arautzaileak onestea: landareen izurriteen eta gaixotasunen aurka kontrol biologikoko organismoen (KBO), feromonen eta baliabide fisikoen erabilera sustatzekoak.
 • Aldatzea enpresak sortzeko prozesuan emakumeek sustatutako enpresa proiektuei laguntza eta tutoretza emateko dirulaguntzen oinarri arautzaile bereziak eta 2022ko deialdia.
 • Kontratazio espediente hau onestea: HUB Gipuzkoa-Turismoa turismo bulegoaren bidez garatuko diren arreta turistikoko zerbitzuen eta Gipuzkoako turismo-helmuga kudeatzeko eta dinamizatzeko zerbitzuena.   

MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA

 • Onestea Elgoibarko Udalak egin duen doako lagapen hau: Elgoibarko Urazandi kaleko 1. zenbakiko orubearen ehuneko 80,75eko partaidetza zatiezinarena.
 • Behin betiko onestea Soraluze-Placencia de las Armas-eko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren 1. aldaketa, honako eremu hauetarako ezarrita dagoen hirigintza-araubideari buruzkoa: «14.Olaldea» eta «23.Atxuri-Errebal» eremuak, eta «21.Errekalde Behekoa» eremuko «21.1.Txurruka» azpieremua.
 • Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzari eskatzea MUGI sistemaren tarifetan ehuneko berrogeita hamarreko deskontua onar dezala, 2022ko irailaren 1etik abenduaren 31ra bitartean Lurraldebusen lineetan aplikatzeko.

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

 • Foru Arau Proiektua, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2021eko Kontu Orokorra onartzen duena.
 • Berri ematea: Aldundiko departamentuek eta foru sektore publikoko entitateek aurkeztutako aurrekontu proposamenak 2023ko ekitaldiko emaitzetara bideratutako aurrekontua prestatzeko.
 • Konpromiso kreditua sortzea Diputatu Nagusiaren Alorrean.
 • Konpromiso kredituen transferentzia Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuan.
 • Konpromiso kredituen transferentzia eta konpromiso kredituak sortzea Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuan.
 • Konpromiso kredituak sortzea Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuan.
 • Ordainketa kredituaren transferentzia eta konpromiso kredituen transferentzia Bide Azpiegituretako Departamentuan.
 • Konpromiso kreditua sortzea) Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentuan.

BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA

 • Kontratazio espediente hau onestea: Gipuzkoako errepideetan eta bizikleta bideetan instalazio elektrikoak eta ekipamendu adimendunak sistematikoki mantentzeko eragiketak egiteko zerbitzuena.
 • Onestea CEIT zentro teknologikoa elkartearekin sinatu beharreko lankidetza hitzarmena, Living Lab bat ezartzeko Gipuzkoan mugikortasun autonomoaren eta konektatuaren inguruan, lankidetza korridore bat garatzeko foru sareko zenbait errepidetan.
 • Atzera egitea Deban N-634 errepideko (38,350 eta 40,560 KPen artean) zoruaren egitura birgaitzeko proiektuko (gakoa: 6-RF-34/2022) kontratuaren adjudikazio prozeduran.

GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

 • Atzera egitea Etxetek programa kudeatzeko Gizarte Politiketako Departamentuari laguntza teknikoa emateko zerbitzuaren (laguntza produktuak) kontratazio espedientean; eta espediente berria onestea.
 • Proiektu hau eta dagokion kontratazio espedientea onestea: Eibarko Egogain zentroko bosgarren solairuko ekialdean adinekoentzako arreta integraleko modulu bat egokitzeko lanak.
 • Aldatzea Atzegi, Aita Menni eta Aspacerekin sinatutako kontratu-programak eta Agifesekin sinatutako lankidetza hitzarmena, mendekotasunari eta desgaitasunari arreta emateko zerbitzuak zabaltzeko, etxebizitzetan eta eguneko zentroetan egoitza-plaza berriak itunduz.

KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

 • Dirulaguntza hauen oinarriak eta 2022ko deialdia onestea: Gipuzkoako Kirol Ekipamenduen 2022. urteko Plana.
 • Dirulaguntza hauen oinarri arautzaile orokorrak eta espezifikoak onestea: Ondare Historiko-artistikoaren eta Artxiboen Zerbitzuak kudeatzen dituen bekak.
 • Dirulaguntza hauen oinarri arautzaileak eta 2022ko deialdia onestea: hiri-eremuetatik kanpoko kultura eskaintza handitzeko eta dibertsifikatzeko laguntzak, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean Next Generation funtsen bidez jasotakoak.
  

510