Trantsizio Energetikorako diru laguntzak

 

Diru laguntzen bi ildo daude erakunde onuradunaren arabera: udalentzat eta beste erakunde publiko batentzat eta energia-komunitate edo -kooperatibentzat.

2006. urteaz geroztik, Gipuzkoako Foru Aldundiak energia berriztagarrien erabilera zein aurrezpen eta eraginkortasun energetikoa toki mailan  bultzatzeko hainbat jarduketa lagundu ditu diruz; aurrena, Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planak bultzatzeko laguntza programaren bitartez, eta 2013. urteaz geroztik, berriz, laguntza programa espezifiko baten bitartez. Laguntza horien onuradunak izan dira Gipuzkoako Lurralde Historiko udalak, udal erakunde autonomoak, mankomunitateak eta sektore publikoko erakundeen partaidetza duten udalerriko edo eskualdeko merkataritza sozietateak.

Deialdia urtez urte egiten da eta eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko Diru laguntzen atariaren bitartez egin behar da.

Informazio gehiago

Oinarri arautzaileak eta Deialdia

Diru Laguntzak emateko Foru Agindua

 

 

2021. urtean, diru laguntzen lerro berri bat argitaratu da energia fotovoltaikoko instalazioak martxan jartzen dituzten energia-komunitate edo energia-kooperatibentzat.

Edozein erakundek edo persona fisiko edo juridikok jaso ditzake laguntza hauek, izaera publiko edo pribatukoak, nortasun juridikorik gabeko elkarteak edo ondasun-erkidegoak barne, baldin eta irabazi-asmorik gabeko energia-komunitate edo kooperatiba berriztagarria osatzen badute edo osatzeko asmoa badute, eta egoitza soziala eta fiskala Gipuzkoan badute.

Dirulaguntza horien ondorietarako, onuraduna energia berriztagarrien erkidego bat dela joko da, baldin eta honako balditzak hauek betetzen baditu:

  • Erakunde autonomoa da partaidetza irekin eta borondatzekoa du oinarri eta, bazkideek edo kideek kontrolatzen dute benetan, erakunde horren jabetzakoak diren edo hark garatu dituen energia berriztagarrien proiektuen inguruan baitaude. Kideak edo bazkideak energia berriztagarrien proiektuen inguruan daudela ulertuko da, baldin eta proiektuaren kokalekuaren ingurutik hogeita bost kilometrora, gehienez ere, beren jarduera gauzatzen badute edo bizi badira, eta nolanahi ere, Gipuzkoako Lurraldean.
  • Erakundearen helburu nagusia, irabazi finantzarioen ordez, bazkideei, kideei edo jarduten tokiko guneei ingurumen- ekonomia- edo gizarte-onurak ematea izango da.

Eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko Diru laguntzen atariaren bitartez egin behar da.

Informazio gehiago

Oinarri arautzaileak eta deialdia

Diru laguntzak emateko Foru Agindua.