Udalei eta erakunde publikoei emandako diru laguntzak

Gipuzkoako Foru Aldundiak, 2006. urteaz geroztik, udaletan aurrezpen eta eraginkortasun energetikoa bultzatzeko hainbat jarduketa lagundu ditu diruz; aurrena, Tokiko Agenda21eko Ekintzen Planak bultzatzeko laguntza programaren bitartez, eta 2013. urteaz geroztik, berriz, laguntza programa espezifiko baten bitartez, eta onuradunak izan dira udalak, udal erakunde autonomoak eta partaidetzako merkataritza sozietateak, partaideak izanik sektore publikoko eta udal nahiz eskualde eremuko enteak.

Zebait deialditan planak (energia planak idaztea) eta mota desberdinetako proiektuak (kanpoko argiztapena, barruko argiztapena, aire-girotzea, ur-bero sanitarioa, monitarizazio edo auditoria energetikoa, inguratzaileak birgaitzea, biomasako galderak instalatzea eta energia berriztagarrien instalazioak) dirulagundu dira. Azken bi deialdietan, planak bakarrik izan dira diruz lagundu direnak.

2019ko deialdia

Prozedura mota

Eskaeren aukeraketa elkarrekiko norgehiagoka prozedura baten bidez egin da.

Diruz lagundu zitezkeen jarduerak

Honelako jarduketa motak izan dira diruz lagundu zitezkeenak:

a) Energiari buruzko Planak eta Azterketak

 • Energiaren arloan udal eta eskualde ekintzak antolatzeko eta definitzeko planak.
 • Eraikin publikoetan, garraio publikoetan eta energia kontsumitzen duen beste edozein alorretan energia eraginkortasuna honetzeko azterketa eta planak.
 • Energia berriztagarriz elikatutako distrituko bero sareak edo argindar sare banatuak jartzeko bideragarritasun azterketak.
 • Energia berriztagarrien instalazioa eraikin publikoetan jartzeko bideragarritasun azterketak.
 • Energia berriztagarrizko energia eta bero ekoizpenerako instalazioen egungo eskaeraren eta eskaera potentzialaren azterketa.
 • Energia berriztagarriaren bidezko energia eta bero ekoizpenaren potentzialari eta dauden baliabideei buruzko azterketa.
 • Energia berriztagarriak ezartzeko planak.
 • Pobrezia energetikoa gutxitzeko (zuzentzeko eta prebenitzeko) azterlan eta planak.

b) Inbertsioak energia berriztagarriak erabiltzen diren instalazio berrietan edo daudenak handitzea:

 • Tenperatura baxuko eguzki-instalazio termikoak.
 • Eguzki-Instalazio fotoboltaikoak, bai sare elektrikotik isolatutakoak bai sare elektrikora konektatutakoak.
 • Instalazioa eolikoak, bai sare elektrikotik isolatutakoak bai sare elektrikora konektatutakoak.
 • Biomasa energetikoki ustiatzeko instalazioak. Halaber, biomasa erabiltzen duten egungo district heating-cooling-ren instalazioetan lotura edo konexio berriak diruz lagunduko dira.
 • Geotermia ustiatzeko instalazioak. Halaber, energia geotermikoa erabiltzen duten egungo district heating-cooling-ren instalazioetan lotura edo konexio berriak diruz lagunduko dira.

Diruz lagundu ez diren jarduerak

Jarduera hauek ezin izango dira laguntza programa honetan sartu:

 • Obra proiektuen eta instalazio proiektuak idaztea eta gauzatzea.
 • Auditoria energetikoak eta monitorizazio energetikoko sistemak.
 • Eraginkortasun energetikoetako egiaztagiriak.
 • Energia berriztagarriak erabiltzen diren instalazioak baldin eta horiek egitea Eraikuntza Kode Teknikoak ezarri badu, energia aurrezteari begirako oinarrizko eskakizunak betetzeko edo eraikuntza lotutako gainerako kalitate-helburuak betetzeko. Eraikuntza Kode Teknikoak ezarritakoaren gainetik handitzeko instalazioak, berriz, diruz lagunduko dira.

Hartzaileak

Gipuzkoako Lurralde Historikoko entitate hauek eskura zitzaketen oinarri hauetan araututako diru laguntzak:

 1. Udalak.
 2. Mankomunitateak.
 3. Sektore publikoko erakundeen partaidetza duten udalerriko edo eskualdeko merkataritza sozietateak; baldi eta haien helbide soziala eta zerga egoitza Gipuzkoako Lurralde Historikoan badago, eta haien kapital soziala oso-osorik izaera publikokoa bada.

Entitate hauek, 2019an energiari buruzko plan edo jarduerak burutzeko hitzarmenak sinatzen badituzte Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuarekin, deialdi honek hitzarmen honen barruan dauden ekintzei ezin izango die diruz lagundu

Informazio gehiago

Dirulaguntzen ataria

Oinarri arautzaileak

Diru Laguntzak emateko Foru Agindua