Udalei eta erakunde publikoei emandako diru laguntzak

2006. urteaz geroztik, Gipuzkoako Foru Aldundiak energia berriztagarrien erabilera zein aurrezpen eta eraginkortasun energetikoa toki mailan  bultzatzeko hainbat jarduketa lagundu ditu diruz; aurrena, Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planak bultzatzeko laguntza programaren bitartez, eta 2013. urteaz geroztik, berriz, laguntza programa espezifiko baten bitartez. Laguntza horien onuradunak izan dira Gipuzkoako Lurralde Historiko udalak, udal erakunde autonomoak, mankomunitateak eta sektore publikoko erakundeen partaidetza duten udalerriko edo eskualdeko merkataritza sozietateak.

Dirulaguntza horietara bideratutako aurrekontu-zenbatekoa aldatuz joan da. Hala, 2017an eta 2018an, 100.000 euro bideratu ziren, eta horien helburu bakarra izan zen udal- edo eskualde-ekintza definitzeko eta antolatzeko sektore anitzeko planak egin zitezen sustatzea, baita energia berriztagarriak instalatzeko eta energía-eraginkortasuna hobetzeko azterlanak egitea ere. Bestalde, 2016an eta 2019an, 200.000 euro baino gehiago erabili ziren, eta, horri esker, planak eta azterlanak idazteko dirulaguntzak emateaz gain, eraikin publikoetan inbertsioak egiteko laguntza eman zen. Inbertsio horien helburua izan zen  energia berriztagarrien instalazioak eta monitorizazio-sistemak ezartzea, baita, energia-eraginkortasuna hobetzeko instalazioak berritzea ere.

 

2020ko deialdia

Prozedura mota

Eskaeren aukeraketa elkarrekiko norgehiagoka prozedura baten bidez egin da.

Diruz lagundu zitezkeen jarduerak

Honelako jarduketa motak izan dira diruz lagundu zitezkeenak:

A.Energiari buruzko Planak eta Azterketak

A.1. Orokorrak eta sektore anitzekoak.

 • Energiaren arloan udal eta eskualde ekintzak antolatzeko eta definitzeko  sektore anitzeko planak.
 • Pobrezia eta zaurgarritasun energetikoa gutxitzeko (zuzentzeko eta prebenitzeko) azterlan eta planak.
 • Bizitegi-auzoetan, industrialdeetan, landa guneetan eta abarretan, energia eraginkortasuna hobetzeko azterketak eta plan
 • Energia berriztagarriz elikatutako distrituko bero sareak edo argindar sare banatuak jartzeko bideragarritasun azterketak.

A.2. Sektore Publikoa

 • Eraikinen, ibilgailuen eta instalazioen inbentarioa.
 • Energia-kontsumoaren oinarrizko erreferentziaren kalkulua.
 • Energia-jarduketen planak.
 • Sektore publikoan, eraikin publikoren, ibilgailuen eta instalazioen energia-eraginkortasuna hobetzeko auditoriak, azterlanak eta planak. 
 • Eraikin publikoetan,  energia berriztagarrien instalazioak jartzeko bideragarritasun azterketak.
 • Eraikin eta instalazioen kontsumoak kontrolatzeko sistemak. 

A.3. Hirigintza-plagintza, mugikortasuna eta garraio publikoa. 

 • Hirigintza-plangitzaren jasangarritasun energetikoari buruko azterketak.
 • Mugikortasun eta garraio publikoko planak.

B. Proiektuak eta inbertsioak egitea energia berriztagarriko instalazio berrietan edo lehendik daudenak handitzea:

 • Tenperatura baxuko eguzki-instalazio termikoak.
 • Eguzki-Instalazio fotoboltaikoak, bai sare elektrikotik isolatutakoak bai sare elektrikora konektatutakoak.
 • Instalazioa eolikoak, bai sare elektrikotik isolatutakoak bai sare elektrikora konektatutakoak.
 • Biomasa energetikoki ustiatzeko instalazioak. Halaber, biomasa erabiltzen duten egungo district heating-cooling-ren instalazioetan lotura edo konexio berriak diruz lagunduko dira.
 • Geotermia ustiatzeko instalazioak. Halaber, energia geotermikoa erabiltzen duten egungo district heating-cooling-ren instalazioetan lotura edo konexio berriak diruz lagunduko dira.

Diruz lagundu ez diren jarduerak

Jarduera hauek ezin izango dira laguntza programa honetan sartu:

 • Energia berriztagarriak erabiltzen diren instalazioak ezartzeko ez diren edo hala izanik ere, horiek Eraikuntza Kode Teknikoak betetzeko ezartezen dituen obra edo instalazio-proiektuak idaztea.
 • Energia berriztagarriak erabilitzen diren instalazioak baldin eta horiek egitea Eraikuntza Kode Teknikoak ezarri badu, energia aurrezteari begirako oinarrizko eskakizunak betetzeko edo eraikuntzari lotutako gainerako kalitate-helburuak betetzeko. Eraikuntza Kode Teknikoek ezarritakoaren gainetik handitzeko instalazioak, berriz, diruz lagunduko dira. 
 • Eraginkortasun energetikoetako egiaztagiriak.

Hartzaileak

Gipuzkoako Lurralde Historikoko entitate hauek eskura zitzaketen oinarri hauetan araututako diru laguntzak:

 1. Udalak.
 2. Mankomunitateak.
 3. Sektore publikoko erakundeen partaidetza duten udalerriko edo eskualdeko merkataritza sozietateak; baldi eta haien helbide soziala eta zerga egoitza Gipuzkoako Lurralde Historikoan badago, eta haien kapital soziala oso-osorik izaera publikokoa bada.

Entitate hauek, 2020an energiari buruzko plan edo jarduerak burutzeko hitzarmenak sinatzen badituzte Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuarekin, deialdi honek hitzarmen honen barruan dauden ekintzei ezin izango die diruz lagundu

Informazio gehiago

Dirulaguntzen ataria

Oinarri arautzaileak

Diru Laguntzak emateko Foru Agindua