Informazio interesgarria

Nortasun digitala:

Adin txikikoentzat:

Praktika egokiak:

Adituak:

 Tíscar Lara (Organizazio industrialaren eskolako komunikazio zuzendaria)

Dolors Reig (Psikologo soziala)

 Protokoloak:

 Gaitasun digitalak:

Whatsapp-a

 

Ziberbullying-a:

 Sexting-a:

Grooming-a:

 Pribatutasuna:

 Irudien eskubideak: