Briciole di pane

Aggregatore Risorse

Indietro Diputatuen kontseiluak 2019ko uztailaren 30eko bileran onartutako gaiak

Diputatuen kontseiluak 2019ko uztailaren 30eko bileran onartutako gaiak

Gobernu Kontseiluaren erabakiak

2019/07/30
Gobernu Kontseilua osatzen duten foru diputatuen argazkia

DIPUTATU NAGUSIA

 • Kutxabank eta Laboral Kutxa entitateekin formalizatu den finantzaketa eragiketaren berri ematea.

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA

 • Foru Dekretua, Ekonomia Sustapeneko zuzendari nagusiaren kargu-uztea xedatzekoa
 • Foru Dekretua, Ekonomia Sustapeneko zuzendari nagusia izendatzekoa.
 • "MUBIL Fundazioa" foru fundazioaren estatutuak aldatzea.
 • "ZIUR Fundazioa" foru fundazioaren estatutuak aldatzea.
 • "Fundación ADINBERRI Fundazioa" foru fundazioaren estatutuak aldatzea.

GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA

 • Itsaso udalerrian eratu beharreko batzorde kudeatzaileko kideak izendatzea.
 • Gipuzkoako Foru Aldundiko behin-behineko langileei gordetako Lanpostu Zerrenda aldatzea.
 • Gipuzkoako Foru Aldundiko Lanpostu Zerrendan aldaketak egitea.

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

 • Berri ematea: Aldundiko departamentuek eta foru sektore publikoko entitateek aurkeztutako aurrekontu proposamenak 2020ko ekitaldiko aurrekontua emaitzetara bideratutako aurrekontua prestatzeko.
 • Konpromiso kreditua sortzea eta ordainketa kredituen transferentzia egitea Gizarte Politiketako Departamentuan.
 • Konpromiso kredituen transferentzia egitea Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuan.
 • Ordainketa kredituaren transferentzia egitea eta konpromiso kredituaren transferentzia egitea) Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuan.
 • Zerga zehapenak barkatzeko eskaera ebaztea.

BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA

 • Berraztertzeko errekurtsoak ebaztea: Astigarragan GI-2132 errepidea 27. poligonoarekin lotzeko proiektua jendaurrean jartzeko tramitea ebazten zuen 2019ko maiatzaren 14ko erabakiaren aurka jarritakoak (2-NC-108/2017).

GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA

 • Aldatzea honako kontratu administratibo hau: Zumaian (Otezuri)  gerontologia zentro baten proiektua egin, eraiki, hirigintza lan osagarriak egin, ekipamendua jarri, ustiatu eta mantentzeko herri lanen emakida.
 • Aspace elkartearekin sinatutako kontratu-programa aldatzea: garuneko paralisia eta antzeko desgaitasunak dituzten pertsonei zerbitzuak eskaintzeko (III. eranskina: araubide ekonomikoa).
 • Residencia Berriz 1 S.L.U. entitatearekin sinatutako kontratu-programa aldatzea: desgaitasuna duten pertsonei zerbitzuak eskaintzeko (II. eranskina: langileen zerrenda eta III. eranskina: araubide ekonomikoa).
 • Emaus Gizarte Fundazioarekin eta Asociación Intercultural Kolore Guztiak elkartearekin sinatutako kontratu-programak aldatzea: gizarte bazterketa arriskuan edo egoeran dauden pertsonei arreta zerbitzuak eskaintzeko (I. eranskina: zentroak eta programak; II. eranskina: langileen zerrenda; III. eranskina: araubide ekonomikoa).
 • Asociación de Intervención Socioeducativa Kalexka elkartearekin sinatutako hitzarmena bertan behera uztea eta berria onartzea: gizarte bazterketa arriskuan edo egoeran dauden pertsonei arreta zerbitzuak eskaintzeko.
  

1403