Ir al menú principal Ir al contenido principal

Derechos Humanos
y Cultura Democrática

Gestión de la diversidad y no discriminación

Destacados

Aprendamos a convivir, aprendamos a vivir

Hacer de Gipuzkoa uno de los territorios con menor desigualdad de Europa. Ese es el objetivo último del Plan Foral de Convivencia en la Diversidad. Un Plan que busca impulsar el derecho de toda persona a participar en igualdad de condiciones en la sociedad, independientemente de su género, orientación sexual, religión, capacidades, procedencia…

Quizás no seamos conscientes, pero hoy, en nuestro día a día, ya hay un lugar en el que el lenguaje de la convivencia está instalado. Hablamos de nuestros móviles. Ahora, pregunta es: ¿está instalado también en nuestras cabezas?

 

GIPUZKOAKO HIZKUNTZAK - Aurkezpena

Gipuzkoako biztanleen artean, euskara eta gaztelaniaz gain, 120 hizkuntza baino gehiago hitz egiten dira. Aberastasun hori erakunde eta biztanle guztien artean ezagutzera ematea, bere garrantzia aitortzea eta haren zaintza sustatzea lehentasunezko eginkizuna da gizarte arduratsuetan,  lagungarri baita justizia soziala eta bizikidetzaren helburuak erdiesteko.

Euskarak eta gaztelaniak izaera eta kudeaketa berezia dute lurraldean, bertan, estatus ofizialkidekoak izan arren, egoera politiko eta sozial desorekatuan daudelako erakundeetan, gizartean eta baita bertako biztanle-norbanakoen artean ere; hizkuntzok egoera desberdinean bainoago desberdinkerian direla esan daiteke. Ingelesak ere izaera berezia du, bertan, nazioarteko hizkuntza modura nabarmentzeko pisua hartu duelako hezkuntza-sistema formalean eta bestelako esparru sozialetan ere. Hala, hemen, zeharka soilik emango da hiru hizkuntza horien berri.

Gipuzkoako hizkuntzen mapa honetan migrazio-mugimenduen eraginez bertaratutako biztanleriaren hizkuntzen presentzia aztertuko da, eta horien kudeaketarako neurri ahalik eta zehatzenak proposatuko dira.

Gipuzkoako 720.000 biztanleen artean hiru laurdenak euskaraz hitz egiteko edo ulertzeko gai dira (2016ko errolda-datuak kontuan hartuta): 400.000 lagunek hitz egin dezakete euskaraz, eta beste 100.000 inguruk gutxienez ulertzen dute; horrela, euskararen lurraldeetan dentsitate eta sendotasun handiena duen herrialdea dela esan daiteke. Ezaugarri horrek berezia egiten du Gipuzkoa, erronka eta aukera aparta baitu etengabe hazten ari den hizkuntza-aniztasun zabalari kudeaketa egokiarekin erantzuteko, hain zuzen, euskara bizi-bizi dagoen herrialdean.

Gipuzkoatik kanpo jatorria duten biztanleriaren etorrerarekin batera hazten ari da, beraz, hizkuntza-aniztasuna. Ez dago oraindik zehazterik  hizkuntza horiek non eta noiz hitz egiten diren, eta zer-nolako harremanak sortzen ari diren euren artean. Baina mapa hau errealitate hori ezagutzeko ahalegina da, aurrerantzean ere jarraipen gero eta zehatzagoa izango duena.

Era berean, egitasmo honen bitartez, hizkuntza-aniztasunaren errealitatearen ezagutzan eta zaintzan laguntzeaz gain, giza eskubideetan, berdintasunaren printzipioan oinarrituta eta gizartearen kohesioa helburu duen kudeaketa egokirako proposamenak egingo dira.

Plan de Convivencia en la Diversidad

Desde la Dirección de Convivencia y Derechos Humanos se promueven iniciativas que abordan la diversidad desde un enfoque en derechos, impulsando la igualdad de oportunidades y el derecho de toda persona a participar en igualdad de condiciones.

La Dirección quiere visibilizar la diversidad presente en Gipuzkoa, tanto con origen en los movimientos migratorios contemporáneos, como la diversidad derivada de otras evoluciones sociales de nuestro territorio y las características múltiples que se dan en nuestra sociedad por motivos de género, orientación sexual, diversidad de capacidades, etc.

Por medio del impulso al Plan Foral de Convivencia en la Diversidad: Acciones hacia la no-discriminación, la Dirección favorece la articulación y creación de espacios y promueve acciones que posibiliten el mutuo conocimiento y reconocimiento, la generación de sinergias y la construcción de propuestas consensuadas para luchar contra la discriminación y favorecer la convivencia en la diversidad.

Trabajo compartido con los municipios del territorio y sociedad civil, con los que comparte acciones, programas y convocatorias de ayudas, dirigidas al logro de una Gipuzkoa con menores cuotas de desigualdad y mayor cohesión social.