Gaia - Aldundiarekiko harremana - burukoa

Foru Aldundiarekin harremana

Aldundiarekiko harremana

Ogi-apurra

Eduki publikatzailea

Foru Jauregira bisita gidatuak (aldi baterako bertan behera)

Foru Jauregira bisita egitea gida profesional baten laguntzaz eraikinaren ondare historiko eta artistikoa eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren funtzionamendu administratiboa ezagutzeko.

Erregistro Orokorra

Erregistro Orokorrak Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrean idatziak, eskabideak edo komunikazioak aurkezteko aukera ematen du, bai aurrez aurre bai elektronikoki.

Enplegu publikoa

Langileak hautatzeko (enplegu publikoaren eskaintzak eta lan poltsak), lanpostuak betetzeko eta zerrenden deialdiei buruzko informazio eguneratua.

Datu pertsonalen babesa. Datuetan sartzeko eskubidea

Eskatzea Aldundian tratatzen dituzten norberari buruzko datu pertsonalen gaineko informazioa, hauen jatorria eta datu horiekin ze komunikazio egin diren eta zeintzuk egitea aurreikusten den.

Herritarren datuen foru errolda

Zure identifikazio datuak edo harremanetarako datuak eta aukerak Herritarren Datuen Foru Erroldan alta ematea, kontsultatzea edo eguneratzea.

Legezko ordezkarien errolda

Aldundiaren aurrean jarduteko pertsona juridikoen izenean eta gaitasunik ez duten pertsona fisikoen izenean aurrez aurre, telematikoki edo telefonoz egindako jarduketetan.

Eduki publikatzailea


Aldundiaren argitalpenak salmenta eta banaketa

Gipuzkoako Foru Aldundiak argitaratutako liburuen salmenta eta banaketa. Barne hartzen ditu Artelekuko eta Koldo Mitxelenako (KM) argitalpenak.

Enplegu publikoa

Langileak hautatzeko (enplegu publikoaren eskaintzak eta lan poltsak), lanpostuak betetzeko eta zerrenden deialdiei buruzko informazio eguneratua.

Foru Kontratazioen Zentralaren bloga

Foru Kontratazio Zentralari buruzko bloga, Kontratazio Zentraleko informazio guztia eskuratzeko aukera ematen duena.

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

Gipuzkoako egunkari ofizialaren bidez, argitara ematen dira Herri Administrazioen, Justizia Administrazioaren edo partikularren xedapen, ebazpen eta gainerako egintzak.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Araudia

Gipuzkoako Lurralde Historikoarekin lotutako araudiaren gordailua.

Kontratazio Errekurtsoen Foru Auzitegia

Gipuzkoako Foru Aldundiaren administrazio organo espezializatua da, eta berari dagokio sektore publikoko kontratuen alorreko erabaki jakin batzuk berrikustea.


Erregistro Orokorra

Erregistro Orokorrak Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrean idatziak, eskabideak edo komunikazioak aurkezteko aukera ematen du, bai aurrez aurre bai elektronikoki.

Foru Aldundian aurretik emandako zerbitzuak aitortzeko ziurtagiria

Foru Aldundian aurretik emandako zerbitzuak aitortzen dituen ziurtagiria eskuratzea, prozesuetan merezimenduak baloratzeko eta beste Administrazio batean antzinatasuna onartzeko.

GAO Argitalpen Sisteman Erregistroa

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharreko dokumentuak argitaratzeko ahalmena edo baimena duten erakundeen erroldan alta, baliogabetze edo baja eskatzea.

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkien argitalpena

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (GAOn) argitaratu beharreko dokumentuak bidaltzea: xedapenak, ordenantzak, jakinarazpenak, ebazpenak, iragarkiak, ediktuak, erabakiak, etab.

Hautapen prozesuan parte hartzeko ordaindutako tasa itzultzeko eskaera

Zerbitzuak eskaera jasotzen duenean itzulketa egingo du 10-15 eguneko epe batean gutxi gorabehera, eskaria jasotzen den egunetik hasita.

Hornitzaileen fakturazioa Gipuzkoako Foru Aldundiari

Hornitzaileek beren identifikazio datuak jakinarazteko/aldatzeko, eta kontsultatzeko zein egoeratan dauden GFAri egiten dizkioten hornidura, obra, lan eta zerbitzuen fakturak (ordainketa data ere).

Kontratazioaren alorreko errekurtsoak

Foru Sektore Publikoko erakundeen nahiz Foru Aldundiaren kontrolpean dauden botere esleitzaileen kontratazioaren inguruan errekurtsoak aurkeztea

Legezko ordezkarien errolda

Aldundiaren aurrean jarduteko pertsona juridikoen izenean eta gaitasunik ez duten pertsona fisikoen izenean aurrez aurre, telematikoki edo telefonoz egindako jarduketetan.

Unibertsitateko eta lanbide heziketako praktikak Foru Aldundian

Helburua ikasleen prestakuntza integralean laguntzea da, lanbide errealitatera hurbilduko duten praktika akademiko arautuak egin ahal izateko, laneratzea errazte aldera.


2.500 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan Banda Zabal Ultralasterra hedatzeko diru laguntzak

2018 deialdian dirulaguntzarik eman ez zitzaien 2.500 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan hirigunetik aparte eta sakabanatuta dauden unitate higiezinetara Banda Zabal Ultralasterra hedatzeko.

Aniztasunean bizikidetza (Udalak eta Tokiko Garapen Agentziak) 2022ko deialdia

Diru laguntzen xedea da Gipuzkoako Lurralde Historikoko Udalek eta Tokiko Garapen Agentziek udal proiektuak gauzatzeko aniztasunean bizikidetzaren gaietan.

Berdinsarea

Euskal udalen sarea. Berdintasunaren alde eta emakumeenganako indarkeriaren aurka tokiko gobernuetatik kudeatutako programa eta zerbitzuak bultzatu, indartu, koordinatu eta ebaluatzea.

Berrikuntza sozialeko proiektu pilotuak

Zaintzak eta arreta emateko eran berrikuntza sustatzeko eredu esperimentaletan oinarritutako esperientzia pilotuak diseinatu eta ezartzeko baita hauen inguruko azterlanak eta ebaluazioak egiteko dirulaguntzak.

Bizikidetza Lantzen. 2022ko deialdia Udalak

Diru laguntzak Gipuzkoako Lurralde Historikoko Udalek udal proiektuak egiteko, hartara bakea behin betiko eta modu atzeraezinean ezar dadin, gizarte bizikidetza bideratu dadin, etab.

C.5. a) Mugikortasuneko udal planak

Diru laguntzak eskola kiroleko programan sartutako lehiaketako jardueretarako joan-etorriak hobetzera zuzendutako mugikortasun planak prestatu eta mantentzeko.

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzen duten jarduerak (Udalak)

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko jardueretarako Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalei eta mankomunitateei zuzendutako dirulaguntzak.

Errepide sareko bide segurtasuna hobetzen duten udalerri txikien eta toki-erakunde txikien jarduketetarako laguntzak

Foru Aldundiaren sareko errepideen inguruan jarduketak sustatzea, errepideen bide segurtasuna hobetzea eragingo dutenak. 

Gipuzkoako kostaldeko udalerriei hondartzetan sorospen zerbitzua eskaintzeagatik

Gipuzkoako itsas ondoko herrietako udalei, hondartzetako sorospen zerbitzua emateak ekartzen dizkien gastuengatik diru laguntza.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko 7.000 biztanletik beherako udalerriei dirulaguntzak

Dirulaguntza hauek hirigintza-xede jakin batzuetarako dira; zehazki, udal plangintza orokorra berrikusteko edo Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legera egokitzeko.

Gipuzkoako udalei, arte eszeniko eta musika emanaldien urteko programazioa egiteko laguntzak (Sarea)

Euskadiko Antzoki Sarean dauden Gipuzkoako udal antzokietan, arte eszeniko eta musikaren urteko programazioa eta sustapen egitasmoak garatzeko dirulaguntzak.

GLHan bizikleten eta oinezkoen bideen udal sarea garatzeko programan sartzen diren diru laguntzak

Diruz lagundu daitezkeen jarduketak honako hauek izango dira: Tokiko edo udal sarea osatzen duten bizikleten eta oinezkoen bideak eraikitzeko eta hobetzeko obrak egitea.

Herritarren partaidetza sustatzeko lurraldeko udalei eta tokiko erakunde txikiei dirulaguntzak

Herritarrek arlo publikoaren kudeaketan eta erabakian parte har dezaten sustatzeko eta partaidetza hori emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-baldintzetan bermatzeko udalei dirulaguntzak.

Iraupen luzeko zainketetarako ekipamendu kolektibo berrien hornidura finantzatzeko diru laguntzak

Pertsonarengan eta ingurune komunitarioetan arreta jartzeko arkitektura berri batean oinarrituak, eta dauden ekipamenduen birmoldaketa eta egokitzapenerako laguntzenak, BEEPen ezarritako baldintzekin.

Kale Kultura: Udalek antolatutako ikuskizun eszenikoak eta musikalak aire zabaleko espazioetan

Dirulaguntzak Gipuzkoako Udalei edo haien menpeko entitate publikoei, aire zabaleko espazio publikoetan egindako ikuskizun eszeniko (antzerkia, dantza, zirkua) eta musikalen emanaldiak antolatzeko.

Kultur jarduerak antolatzeko, 2.500 biztanle baino gutxiago dauzkaten Gipuzkoako Udal eta entitate txikiei zuzendutako dirulaguntzak

Lurraldeko kultura eskaintza orekatze aldera egiten diren formatu txikiko kultura jarduerak finantzatzeko dirulaguntzak dira.

Oroimen Historikoa. 2022ko deialdia. Udalak

Diru laguntzak memoria historikoa berreskuratzearen alorrean Gipuzkoan edo Gipuzkoako jendeak jasandako gertaeren oroimena berreskuratzeko, egia ezagutu eta aitortzea helburu duten proiektuak eginez.

TOKIKO diru laguntzak: Gipuzkoako Udal, Udal elkarte edo Udal entitateei zuzendutakoak

Jaialdi, ziklo, lehiaketa, erakusketa eta arte historia eta ondare izaerako ospakizunei, nahiz kultura gaiak hartzen dituzten beste hainbat alorri bideratutako diru laguntzak.

Udalek haur, nerabe eta gazteentzako planak eta proiektuak garatzeko diru laguntzak

Gipuzkoako udalek haur, nerabe eta gazteentzako planak eta proiektuak garatzeko diru laguntzak

Udalentzako laguntzak, mugikortasun iraunkorreko diagnostikoak eta planak egiteak edota eguneratzea

Udalei hiri-mugikortasun iraunkorreko planak egiteko eta eguneratzeko diru-laguntzak ematea, bai eta plan horietan aurreikusitako neurriak garatzea edota ezartzea ere.


Foru Jauregira bisita gidatuak (aldi baterako bertan behera)

Foru Jauregira bisita egitea gida profesional baten laguntzaz eraikinaren ondare historiko eta artistikoa eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren funtzionamendu administratiboa ezagutzeko.


Datu pertsonalen babesa. Aurka egiteko eskubidea

Titularraren eskubidea, bere egoera pertsonalari buruzko arrazoi oinarridunak eta legitimoak direla-eta, bere datu pertsonalaren tratamenduaren aurka egiteko.

Datu pertsonalen babesa. Datuetan sartzeko eskubidea

Eskatzea Aldundian tratatzen dituzten norberari buruzko datu pertsonalen gaineko informazioa, hauen jatorria eta datu horiekin ze komunikazio egin diren eta zeintzuk egitea aurreikusten den.

Datu pertsonalen babesa. Erabaki automatizatu indibidualizatuen menpe ez egoteko eskubidea

Ez egotea tratamendu automatizatu batean soilik —profilak egitea barne— oinarrituta dagoen erabaki baten menpe, baldin eta horrek ondorio juridikoak edo antzeko ondorio esanguratsuak dituenean niregan

Datu pertsonalen babesa. Ezabatzeko eskubidea

Aldundian tratatzen dituzten datuak ezabatzeko eskatu baldin eta datuak ez badira beharrezkoak edo bereizleak hasierako helbururako edota epealdia igaro bada.

Datu pertsonalen babesa. Tratamendua mugatzeko eskubidea

Aldundiaren fitxategietan dauden datu pertsonalak mugatzeko eskatzea, datu horiek ez direnean behar bildu ziren helburuetarako, baina bai erreklamazioak egiteko, egikaritzeko edo defendatzeko.

Datu pertsonalen babesa. Zuzentzeko eskubidea

Aldundiari eskatzea zehatzak eta egokiak ez diren, osorik ez dauden eta gehiegizkoak diren datu pertsonalak arteztu, zuzendu edo osatzea, beti ere Aldundiko fitxategietan badaude.

Herritarren datuen foru errolda

Zure identifikazio datuak edo harremanetarako datuak eta aukerak Herritarren Datuen Foru Erroldan alta ematea, kontsultatzea edo eguneratzea.

Interes Taldeen Erregistroan alta edo baja ematea edo datuak aldatzea

Tramite honen helburua da GFAren eta haren foru sektore publikoaren Interes Taldeen Erregistroan alta ematea, baja ematea, erregistratuta dauden datuak eguneratzea edo urtero aurkeztu beharreko txostenak aurkeztea.


Liztor beltzaren habi baten abisua

Liztor beltzaren habi baten abisua ematea, haren populazioa kontrolatzeko.

Suhiltzaile Zerbitzuaren esku-hartze txostenaren eskaera

Suhiltzaile Zerbitzuak parte hartutako edozein larrialdi edo esku-hartzeari buruzko txostena eskatzea.

Suhiltzaileen Eskola Ekimena programa

Lehen hezkuntzako ikastetxeei zuzenduta. Prebentziozko kultura bat hedatzea, larrialdi kasuan nola jardun behar den azaltzea eta Suhiltzaile Zerbitzua ezagutaraztea.


Gertubide

Administrazioarekin dituzten harremanetan herritarrek beren eskubideak eta betebeharrak erabiltzeko administrazio-informazioko sistema.

Eduki publikatzailea

Erlazionatutako albisteak

Martxoaren 25ean egingo da AzkoitiaAzpeitiako 30. maratoi erdia, «bidea eginez» lemapean...

2023/01/27

Martxoaren 25ean egingo da AzkoitiaAzpeitiako 30. maratoi erdia, «bidea eginez» lemapean

Aurtengo helburua da lasterketa laburrean (8 km) partaideen % 50 emakumeak izatea.

Ingurumen Departamentuak 200 ikasle biltzen ditu Garberan, Ingurumen Hezkuntzaren Eguna ospatzeko...

2023/01/26

Ingurumen Departamentuak 200 ikasle biltzen ditu Garberan, Ingurumen Hezkuntzaren Eguna ospatzeko

Hainbat jolas antolatu dira, klima-aldaketarekin eta garapen jasangarriaren helburuekin lotutako kontzeptuak helarazteko.

Saihesbide berriari esker, Zarauzko mugikortasuna nabarmen hobetuko da...

2023/01/26

Saihesbide berriari esker, Zarauzko mugikortasuna nabarmen hobetuko da

AP-8 irteerako biribilgunean hasi eta Frantsesbideko bidegurutzera arte (Abendañon) egingo den kilometro eta erdiko errepideak, herriguneko trafikoa gutxituko du eta industrialderako sarbidea hobetuko.