INKUBATEGIAK

Gipuzkoako eskualdeko ekin­tzaile­tza­rako ekosistema indar­tzeko programa. Programa horren helburua da eskualdeko azpiegiturak indar­tzea eta hazkundea azkar­tzeko eta proiektu ekin­tzaileen arrakasta berma­tzeko diseinatutako antolakun­tza duten enpresa proiektu berriei eta enpresa sortu berriei lagun­tzeko jarduerak bul­tza­tzea.

Diru-laguntza

Proiektuen eskaera

Hasiera data: 2017ko abenduaren 5ean.

Bukaera data: 2017ko abenduaren 13an 12.00tan.

GAO:  231 zk. 2017ko  abenduaren 4an

Eskaerak egiteko aplikatibo informatikora sarrera

Informazioa: sustapena.ekintzailetasuna@gipuzkoa.eus

Kudeaketa teknikoa:  943-112287

Kudeaketa administratiboa: 943-112218

Informazio gehiago

Amaierako justifikazioa

Informazioa

Proiektuen amaiera zuritzeko prozedura

Amaiera egiteko jarraitu beharreko urratsak aplikatiboan

Entitateen betebeharrak

Dokumentuetan eta publizitatean erabili beharreko logoak (Departamentua)

 

Dokumentazioa

1 eranskina-Egitasmoaren amaiera adierazpena

2 eranskina-Bestelako laguntzak adierazpena

3 eranskina-Kostuen adierazpena

4 eranskina-Kanpo pertsonalaren orduen adierzpena

5 eranskina-Enpresaren ardurapeko adierzpena

6 eranskina-Kostuaren zehaztapena

7 eranskina-BEZ adierazpena

 

 

Proiektuak eskatzeko informazioa eta dokumentazioa

Informazioa

Programaren laburpen fitxa

Araudi erregulatzailea eta deialdia

Eskaeraren txostena osatzeko gida

Eskaera egiteko jarraitu beharreko urratsak aplikatiboan

Aurkeztu beharreko agirien zerrenda

 

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi

Urteko eskaera administratiboa

Ardurapeko adierazpena

Partaideen eta kostuen zehaztapena