Gipuzkoa Digitala

Dirulaguntzaren xedea

Programaren helburua da Gipuzkoako enpresei prozesu horretan laguntzea, heldutasun digitalaren mailaren araberako laguntza espezifikoekin, eta hiru laguntza ildotan egituratzen da:
• Lehenengoa, 4.0 produktuak garatzera bideratua. Produktu horiek komunikatzeko eta beren egoerari buruzko informazioa emateko teknologiak izango dituzte, eta haien kudeaketa aurreratua ahalbidetuko dute. 
• Bigarrena, beren enpresa prozesuetako datuak lortu dituzten enpresei zuzendua, haiengandik balioa lortzen has daitezen, enpresako arlo batzuk optimizatzeko eta, denbora errealeko informazio objektibotik abiatuta, lehiakortasuna hobetzeko.
• Hirugarrena, digitalizazio maila baxua duten enpresa txikiei zuzendua; eskualdeko garapen agentziekin lankidetzan, prozesuetako batean digitalizazio plan bat zehazten lagundu nahi zaie.

Aurrekontua

2.300.000 € bi urtetan banatuta

Dirulaguntza

2021 deialdia

1. lerroa. Produktu 4.0

Helburua: Fabrikazio aurreratuaren eta 4.0 Industriaren merkatura zuzentzen diren produktu eta aplikazio berriak garatzera zuzendutako proiektuak, betiere, berrikuntza badute, hau da, produktu edo prozesu garapenak (edo bien konbinazioa) berriak edo hobetuak badira, edo nabarmen desberdinak, entitate eskatzaileak eskaintzen dituenen aldean.Proiektuak garapen esperimentaleko kategorian sartuko dira, kontuan hartuta Europar Batzordeak definitzen duena, hain zuzen, dirulaguntza programa honen araudiaren 1. oinarrian azaltzen dena. 

Entitate onuradunak: Entitate onuraduntzat joko dira bere jarduera Gipuzkoan garatzen duten enpresak, betiere laguntzen den proiektuaren emaitza instalazio horietan zuzenean aplikatzen bada. Era berean, proiektua Gipuzkoako Lurralde Historikoko egoitzetan garatu behar da, hargatik eragotzi gabe proiektuaren zati bat lurraldetik kanpo azpikontratu daitekeela.

Aurrekontua:  1.000.000 € (440.000 € 2021ean eta 560.000 € 2022an)

Dirulaguntzarako sarbidea: esteka

 

2. lerroa. Datekin

Helburua: Enpresek hainbat urtetan beren produktuak eta prozesuak sentsorizatzeko hainbat ekimen garatu ondoren, badago behar beste aztertu ez den potentzial bat. Lerro honen helburua da Gipuzkoako enpresen artean datuen balorizazio prozesua bizkortzea enpresaren eta negozio ereduaren eraldaketa digitala lortzeko; horretarako, datuak informazio garrantzitsu bihurtzen adituak diren kanpoko eragileen kontratazioa bultzatuko da, enpresei erabakiak hartzen laguntzeko.

Entitate onuradunak: Entitate onuradunak izango dira Gipuzkoan kokatuta egonik jarduera industrial hauetan diharduten enpresak: erauzketakoak, eraldaketakoak, ekoizpenekoak, horien ekoizpen prozesuari lotutako zerbitzu teknikoetakoak, eta informazioaren eta komunikazioaren gizartearen arlokoak.

Aurrekontua:  650.000 € (450.000 € 2021ean eta 200.000 € 2022an)

Dirulaguntzarako sarbidea: esteka

 

3. lerroa. ETE digitala: Eskualde garapena

Helburua: Programaren helburua da agentziek ETEen lehiakortasunaren alde egiten duten lanean sakontzea, bereziki, ETEen eraldaketa digitala bultzatuz aldaketaren, berrikuntzaren eta balio erantsi handiagoa sortzearen palanka gisa; diagnostikoa, ekintza plana eta proiektuaren definizioa jasotzen dituzten ibilbideak gauzatzea erraztuz, eta horien ezarpena ahalbidetuz.

Entitate onuradunak: Onuraduntzat hartuko dira 2017ko ekainaren 2ko "Ekonomia sustatzeko gobernantza eredu berri bat garatzeko oinarriak ezartzen dituen Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Toki Garapenerako Eskualdeko Agentzien arteko lankidetza hitzarmena" sinatu zuten edo hura ordezten duena sinatzen duten eskualdeak ordezkatzen dituzten entitateak.

Aurrekontua:  650.000 € (400.000 € 2021ean eta 250.000 € 2022an)

Dirulaguntzarako sarbidea: esteka

Informazio gehiago

Eskabideak aurkezteko epea:

2021eko maiatzaren 29tik uztailaren 7ra, biak barne.

Programaren araudirako sarbidea: 

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2021-05-28, 99 Zenbakia esteka

Harremanetarako kontaktua

 943 11 3989