Gipuzkoako Hotelak

Gipuzkoako Hotelak

Gipuzkoak jasangarritasuna bultzatzen du hotel-sektoreko karbono-aztarna kalkulatuz.

2023/02/15