UCLG

Gipuzkoako Foru Aldundia, erreferentziazko erakundea Nazio Batuen GJHen esparruan.

2019/07/10