Gaia - Errepideak - burukoa

Errepideak, Garraioak eta Mugikortasuna

Errepideak, Garraioa eta Mugikortasuna

Fil d'Ariane

Agrégateur de contenus

Agrégateur de contenus

 • Errepideak, Garraioa eta Mugikortasuna

   • Errepideak


     • Autorización de actividades en vías ciclistas y en sus zonas de protección

      Autorizar la ejecución de actividades, trabajos y obras en vías ciclistas y sus zonas de dominio público o de protección, así como la circulación con vehículos motorizados.

     • Errepide Maparen bisorea

      Gipuzkoako errepide sarearen inbentarioaren bisorea.

     • Errepide proiektuen inguruko informazioa

      Fase ezberdinetan dauden errepide-proiektuei buruzko informazioa eta kontsulta.

     • Errepide sareko bide segurtasuna hobetzen duten udalerri txikien eta toki-erakunde txikien jarduketetarako laguntzak

      Foru Aldundiaren sareko errepideen inguruan jarduketak sustatzea, errepideen bide segurtasuna hobetzea eragingo dutenak. 

     • Errepideei buruzko ohiko galderak

      Gipuzkoako bide-azpiegiturei buruzko herritarren ohiko galderen bilduma.

     • Errepideen trafiko intentsitatea

      Gipuzkoako errepide sarearen trafiko intentsitateari buruz kontsulta egiteko mapa dinamikoa.

     • Errepideetan eta horietako babesguneetan jarduerak baimentzea

      Errepideen jabari publikoko gune eta babesguneetan jarduerak, lanak eta obrak egiteko baimenak ematea.

     • Expedientes de responsabilidad patrimonial por daños sufridos en carreteras

      Para indemnizar a quienes sufran lesiones o daños en bienes y derechos, provocados por el funcionamiento normal o anormal de la administración responsable de la explotación de las carreteras.

     • Gipuzkoako errepideen katalogoa

      Gipuzkoako Errepideen inguruko informazioa formato ezberdinetan.


     • Abiatu 2.0

      Abiatu 2.0, aparkalekuetako eta autobideetako ordainketa-sistema erabiltzeko eta kontratatzeko informazioa.

     • Bidegi

      Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia, AP-1/AP-8 eta AP-1 autobideetako Gipuzkoako zatiak kudeatzen dituen sozietatea da. N-1 errepidean kobrantza-sistema ezartzeko ardura ere badu.

     • Gure autobideak

      Bidegik Gipuzkoako autobideei (A-636, AP-1/AP-8 eta AP-1) buruz ematen duen informazioa.


    • Autorización 09 - MDL/MDP/OT/VT/VTC/VD - Rehabilitación autorización transporte mercancías/viajeros

     Rehabilitación de autorización de transporte público de mercancías.

    • Autorización 11 - MDP/VD/OT - Cambio gestor de transportes/capacitado autorización transportes

     Cambio de gestor de transportes/capacitado de autorización de transportes de mercancías (MDP) y viajeros en autobús (VD).

    • Autorización 15 - Certificado de conductor no comunitario/terceros países

     Otorgamiento del certificado para conductores de terceros países no pertenecientes a la UE, para la conducción por cuenta ajena de vehículos de transportes de mercancías o de viajeros en autobús.

    • Baimenak 10 - MDL/MDP/VD/MPC/VPC/OT - Salgaiak/bidaiariak autobusez garraiatzeko baimenen helbide aldaketa

     Garraio baimenaren titularraren helbidea aldatzea.

    • Baimenak 20 - MPC edo VPC salgai edo bidaiari baimen pribatuak berritu edo birgaitu

     MPC edo VPC garraio baimenak berritu edo birgaitu.

    • Errepideko garraio publikoan jarduteko lanbide gaitasunaren azterketa

     Egoitza Gipuzkoan duten pertsona fisikoak, salgaien edo bidaiarien errepideko garraioko enpresa batean garraio-kudeatzaile lanak egin ahal izateko lanbide-gaikuntzako azterketa.

    • Etorkizuna Eraikiz - Misioak2023

     Elikadura jasangarriaren eta mugikortasun berriaren misioetara bideratutako proiektu berritzaileak.

    • Gidarien Gaitasun Agiria

     Gidarien Gaitasun Agiriaren (GGA-CAP) azterketa, ikastaro eta izapideari buruzko informazioa.

    • Ordain gutunak - Garraio Baimenetarako Tasen kudeaketa

     Garraio-baimenetarako tasak

    • Sanciones de transporte

     Presentación de alegaciones y recursos en el procedimiento administrativo sancionador iniciado en materia de Transporte.


     • Autorización 04 - MDP alta de copia - Adscripción de vehículos a autorización de mercancías MDP

      Adscripción de nuevos vehículos a autorización de mercancías MDP ya existente.

     • Autorización 05 - MDL/MDP - Sustitución de vehículo autorización mercancías

      Sustituir vehículos adscritos a una autorización de transporte público de mercancías.

     • Autorización 06 - MDL/MDP - Transmisión autorización mercancías

      Ceder o transmitir las autorizaciones de transporte público de mercancías.

     • Autorización 08 - MDL/MDP - Renuncia de autorización de transporte de mercancías

      Renuncia de autorización de transporte público de mercancías por cese de la actividad.

     • Ayudas a titulares de licencia y autorización VT para la adquisición de vehículos autotaxi adaptados

      Ayudas destinadas a las personas titulares de licencia y autorización VT en vigor, otorgadas por la DFG, para la adquisición de vehículos autotaxi adaptados a personas con movilidad reducida.

     • Baimenak 01 - MDL - Merkantzia ibilgailu arinentzako baimen berria

      Baimenak 01 - MDL - Merkantzia ibilgailu arinentzako baimen berria

     • Baimenak 02 - MDL kopiaren alta - Beste ibilgailu batzuk atxikitzea salgai arinen baimenari

      Beste ibilgailu batzuk atxikitzea lehendik eskuratuta dagoen salgai superarinen baimenari (2000 kg baino gehiago eta 3500 kg bitarteko GMB).

     • Baimenak 03 - MDP - Salgaien garraio publikorako baimen berria (BGM >3.500kg)

      Baimenak 03 - MDP - Salgaien garraio publikorako baimen berria (BGM >3.500kg)

     • Baimenak 07 - Salgaiak eta bidaiariak garraiatzeko baimen bati atxikitako ibilgailuen baja

      Salgaiak garraiatzeko baimen bati atxikitako ibilgailu bat/batzuek bajan ematea, jarduera bertan behera utzi gabe.

     • Baimenak 18 -MPC- Salgaien garraio pribatuaren baimen berria

      Garraioa ez den beste jarduera batean aritzen diren enpresek egiten duten garraioa, baina salgaiak beren jarduera nagusia garatzeko beharrezko osagarri gisa garraiatu behar dituztenak.

     • Baimenak 19 - MPC- Flota handitzea. Salgaien garraio pribatu osagarrirako baimenaren kopien alta

      Beste ibilgailu batzuk atxikitzea lehendik eskuratuta dagoen salgaien garraio pribatu osagarrirako baimenari.

     • Baimenak 21 - OT - Salgaien garraio publikorako operadorearen baimen berria

      Baimen honekin errepideko salgaien garraioen kontratazioan bitartekari lanak egin daitezke, garraio-agentzia, biltegi-banatzaile, logistika-operadore edo bestelako gisa.

     • Consulta de devoluciones de gasóleo profesional

      Permite consultar las devoluciones de gasóleo profesional a los que están en el censo de Impuestos Especiales.

     • Takografo digitalaren txartela eskatzea

      Gidari, enpresa edota taller txartela lehen aldiz egiteko, berritzeko, datuak aldatzeko eta ordezteko eskaerak izapidetzea.


     • Autorización 12 - VD - Nueva autorización de transporte de viajeros en autobús

      Esta autorización permite realizar transporte público de viajeros por carretera en autobús, tanto regular como discrecional.

     • Baimenak 13 - VD - Bidaiariak autobusez garraiatzeko baimena aldatzea

      Bidaiariak autobusez garraiatzeko baimenen aldaketak izapidetzea: kopiaren alta, ordezkatzea, egoitza aldaketa, transmisioa eta bajak.

     • Baimenak 14 - DRI - Erabilera bereziko garraio erregularra egiteko baimena

      Ikasle, langile, unibertsitario eta abarren erabilera bereziko garraio erregularra egiteko baimenak.

     • Baimenak 16 - VT - Bidaiariak turismo ibilgailuetan garraiatzeko baimena aldatzea

      Bidaiariak turismo ibilgailuetan garraiatzeko baimenen aldaketak izapidetzea: Helbidearen aldaketa, ordezkapena, transmisioa eta bajak.

     • Baimenak 17 - VS - Osasun garraiorako ibilgailuentzako baimen berriak ematea (VS)

      Estatu mailako VS serieko garraio baimenak, anbulantzietan osasun garraioa egiteko.

     • Baimenak 22 -VPC- Bidaiarien garraio pribatuaren baimen berria

      Enpresak behar duen baimena da, 9 plaza baino gehiagoko ibilgailuetan (autobusa), berezkoa duen enpresa-jardueraren osagarri den bidaiari-garraioa egiteko.

     • Eskola garraioa egiteko gaitasun agiria (CATE)

      Egiaztatzea beharrezko baldintzak betetzen direla ikasleak garraiatzeko Erabilera Bereziko Garraio Erregularrerako nahitaezko baimena eskatzeko.

     • Ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeko errentamendu bisatzea (autonomia-erkidegoaren esparruan)

      Ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeko errentamendu berezirako baimena bisatzea edo berritzea (autonomia-erkidegoaren esparruan).

     • Mantenimiento equipos instalados en autobuses para la expedición-cancelación de títulos LURRALDEBUS

      Ayudas destinadas al mantenimiento de los equipos instalados a bordo de los autobuses para la expedición y cancelación de los títulos de transporte de Lurraldebus.

     • Mugi garraio publikoaren sistema

      Garraio publiko guztietan txartel berarekin bidaiatzeko aukera ematen duen tarifa-sistema bateratua.


    • Ayudas a Ayuntamientos para financiar la realización y/o actualización planes movilidad sostenible

     Ayudas para la elaboración de los planes de movilidad urbana sostenible, su actualización, así como el desarrollo y/o implantación de las medidas previstas en los mismos.

    • Bizikleta Bideen proiektuei buruzko Informazio Publikoa

     Bizikleta bideen proiektuei buruzko informazio publikoa ematea, interesa duten pertsonek eta herritarrek oro har egoki deritzen alegazioak aurkeztu ahal izan ditzaten.

    • Bizikleta erabiltzea sustatzen duten irabazi asmorik gabeko elkarteentzako dirulaguntzak

     Gipuzkoan bizikleta garraio modu gisa erabiltzea sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzten irabazi asmorik gabeko elkarte eta erakundeentzako diru laguntzak

    • Bizikletak aparkatzeko azpiegituraren erosketa eta instalazioa finantzatzeko diru laguntza

     50.000 biztanletik beherako udalerrietako udalei dirulaguntza, bizikletak aparkatzeko azpiegiturak erosi eta instalatu ditzaten, herritarrek eguneroko joan-etorrietan erabil ditzaten bultzatzeko.

    • Gipuzkoa bizikletaz

     Bizikletaren erabilera eta mugikortasun jasangarria eta osasungarria sustatzeko web gunea.

    • GLHan bizikleten eta oinezkoen bideen udal sarea garatzeko programan sartzen diren diru laguntzak

     Diruz lagundu daitezkeen jarduketak honako hauek izango dira: Tokiko edo udal sarea osatzen duten bizikleten eta oinezkoen bideak eraikitzeko eta hobetzeko obrak egitea.

    • Lurraldebus

     Lurraldebus Gipuzkoako Foru Aldundiak autobusez ematen duen hiriarteko garraio publikoko zerbitzua da, eta Gipuzkoako lurralde osoa elkarrekin eta hiru euskal hiriburuekin lotzen du.

Gaien bilatzailera esteka

Gaia - Errepideak - estekak

Intereseko estekak

Agrégateur de contenus

Erlazionatutako albisteak

AP1ean luizia...

2015/11/27

"Azken balorazioen ondoren, eguerdian autobidea zabalduko dugu bi norantzatan"

Teknikariek lagunduta egin du bisita eta tokian bertan iragarri du Oiarbidek laster errepidea berriz zabalduko dutela

...

2016/07/17

"Bi aukera genituen N-1 errepidean: edo bidesaria jarri edo kamioien zirkulazioa debekatu"

Agintari jeltzaleak berretsi du ordainketa sistema "tokiko garraiolariei ahalik eta gutxien eragiteko" diseinatu dela