Takografo digitala errepideko garraiorako ibilgailuetan instalatutako gailu bat da (kontrol-aparatua), ibilgailu horiei eta gidarien lan-denborei buruzko datuak automatikoki edo erdiautomatikoki erregistratzeko eta biltegiratzeko balio duena.

Takografo-txartelek titularraren identitatea (edo identitate-multzoa) jakinarazten diote kontrol-aparatuari, eta, horretaz gain, aukera ematen dute datuak transferitzeko eta biltegiratzeko, eta, halaber, funtzio jakin batzuetara sartzeko erabiltzailearen profilaren arabera (gidaria, enpresa, tailerra):

 • Gidari txartela: gidaria identifikatzen du eta aukera ematen du gutxienez azken 28 egunetan egindako jarduerari buruzko datuak gordetzeko. Bost urteko balioa du. Gidari batek ezin du gidari-txartel baliodun bat baino gehiago eduki, eta bere txartel pertsonalizatua erabil dezake soilik.
 • Enpresa txartela: takografo digitala duten ibilgailuen titularra edo errentaria identifikatzen du, eta enpresaren ibilgailuetan instalatutako kontrol-aparatuan gordeta dagoen informazioa ikusteko, transferitzeko eta inprimatzeko aukera ematen du. Bost urteko balioa du. (Enpresa bakoitzak 62 txartel izan ditzake gehienez).
 • Lantegi txartela: takografo digitalaren fabrikatzailea, instalatzailea, ibilgailuen fabrikatzailea edo behar bezala baimendutako zentroa identifikatzen ditu, eta aukera ematen du takografoa probatzeko, aktibatzeko, kalibratzeko eta datuak takografo digitalera transferitzeko. Urtebeteko balioa du (PIN kodea behar du funtzionatzeko).

 • Gidari txartela: takografoa nahitaez izan behar duen ibilgailu baten gidariak, egoitza Gipuzkoako Lurralde Historikoan dutenak.
 • Enpresa txartela: takografo digitala duten ibilgailuen titular edo errentari diren enpresak, zerga-egoitza Gipuzkoako Lurralde Historikoan dutenak.
 • Lantegi txartela: ibilgailuen fabrikatzaileak eta atzerriko fabrikatzaileen legezko ordezkariak; karrozerian takografo digitala instalatuta edukitzea nahitaezkoa duten autobus eta autokarren karrozeriak fabrikatzen dituztenak; takografo digitalen fabrikatzaileak eta fabrikatzaile atzerritarren legezko ordezkariak eta haien lantegi ofizialak; ibilgailuak konpontzeko lantegiak, mekanikako edo elektrizitateko jarduera-adarretakoak; eta, azkenik, ibilgailuen azterketa teknikoko (IAT) guneak, ekoizpen instalazioak Gipuzkoako Lurralde Historikoan dituztenak

OHARRA: Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumen bakarra da takografo txartela izapidetzea Gipuzkoan erroldatuta dauden pertsonei eta zerga helbidea Gipuzkoan duten enpresei.

 • Salgaiak garraiatzeko ibilgailuak, zerbitzu publikokoak nahiz pribatukoak -zamarekin zein hutsik-, gehienezko pisu baimendua 3,5 tonatik gorakoa dutenak (atoi edo erdi-atoien pisua barne hartuta).
 • Bidaiariak garraiatzeko ibilgailuak, bederatzi pertsona baino gehiago eramateko ahalmena izanik -gidaria barne hartuta-xede horretarako erabiltzen direnak.

Salbuespenak:

 • 561/2006 (EE) Erregelamendua, martxoaren 15ekoa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 3. artikulua
 • 640/2007 Errege Dekretua, maiatzaren 18koa, errepideko garraioko gidatze eta atseden denborei eta takografoaren erabilerari buruzko arauen derrigortasunaren salbuespenak ezartzen dituena

 

Gidari-txartel baten titularra enpresa-txartel baten edo batzuen titular izan daiteke, hala badagokio, baina ezin da izan saiakuntza-zentroko txartelen edo kontrol-txartelen titular.

Enpresa-txartel baten titularra gidari-txartel baten titular izan daiteke, hala badagokio, baina ezin da izan saiakuntza-zentroko txartelen edo kontrol-txartelen titular

Lantegi-txartel baten titularra ezin da izan gidari-txartel baten, enpresa-txartel baten edo kontrol-txartel baten titular.

Kontrol-txartel baten titularra ezin da izan gidari-txartel baten, enpresa-txartel baten edo saiakuntza-zentroko txartel baten titular.

Takografo digitalaren txartelarekin lotutako izapide guztiak telematikoki egin behar dira.

Izapideak bi modutan egin daitezke:

Aurrez aurreko tramitazioak baino ez dira egingo, aldez aurretik hitzordua eskatuta, honako hauetarako:

 • Txartelak ordezkatzea, gaizki funtzionatzen dutelako.
 • Takografo digitalaren txartela trukatzea herrialdez aldatzeagatik.
 • Takografo digitaleko txartela trukatzea atzerritarren identifikazio txartela (AIT) NANarekin aldatzeagatik.
 • Izapidetze telematikoan eragina duten izapideak (Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministeriotik jasotako mezua eman behar da).

 

Ordutegia: 8:30 - 13:30

Hitzordua eskatzeko: 943112011 edo tacografodigital@gipuzkoa.eus