Txekin programa

Negozio-ideia berriak garatzen laguntzea: ekintzaileei laguntza guztia ematen zaie beren proiektuak definitu eta zehaztu ditzaten eta enpresa bat sortzeko asmoa egia bihurtzea errazago gerta dakien.

Programari esker, enpresa-asmoa aztertzen da, hau da, asmo horren aldaera adierazgarrienak, arriskuak, eta abar, eta hori guztia BIDERAGARRITASUNAREN ETA NEGOZIOAREN PLAN batean hezurmamitzen da. Plan hori izanda, errazago da enpresa abian jartzeko finantzaketa bilatzea.

Programan parte hartzen du aholkularitza zerbitzuak ematen dituzten entitateen sare batek. Entitateok esperientzia zabala dute enpresak sortzeko proiektuen aholkularitzan, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuaren aldez aurreko homologazioa behar dute langintza horretan aritzeko.

Programa hau  EGFen (Europako Gizarter Funtsa) kofinantzaketa komunitarioa (% 50) du, “EGFk zure etorkizunean  inbertitzen du” goiburuaz.

Dirulaguntza

2023ko Deialdia

Proiektuen eskaera (2023ko Deialdia)

Hasiera data: 2023ko otsailaren 17a

Deialdia: GAO 32 zk. 2023ko 2023ko otsailaren 16an

Oinarri arautzaileak: GAO 126 zk. 2022ko uztailaren 4an.

Eskaerak egiteko aplikatibo informatikora sarrera

Informazioa: sustapena.ekintzailetasuna@gipuzkoa.eus

Kudeaketa teknikoa:  943-112252

Kudeaketa administratiboa: 943-112218

 

2022ko Deialdia

Proiektuen eskaera (2022ko Deialdia)

Hasiera data: 2022ko uztailaren 5a.

GAO:  126 zk. 2022ko uztailaren 4an.

Eskaerak egiteko aplikatibo informatikora sarrera

Informazioa: sustapena.ekintzailetasuna@gipuzkoa.eus

Kudeaketa teknikoa:  943-112252

Kudeaketa administratiboa: 943-112218

 

2021eko Deialdia

Proiektuen eskaera (2021eko Deialdia)

Hasiera data: 2021eko maiatzaren 11

Bukaera data: 2021eko urriaren 18a 12.00etan

Eskaerak egiteko aplikatibo informatikora sarrera

Informazioa: sustapena.ekintzailetasuna@gipuzkoa.eus

Kudeaketa teknikoa:  943112252

Kudeaketa administratiboa: 943112218

 

2020ko Deialdia

Proiektuen eskaera (2020ko Deialdia)

Hasiera data: 2020ko uztailaren 11

Bukaera data: 2020ko urriaren 19a 12.00etan

Eskaerak egiteko aplikatibo informatikora sarrera

Informazioa: sustapena.ekintzailetasuna@gipuzkoa.eus

Kudeaketa teknikoa:  943112252

Kudeaketa administratiboa: 943112218

 

2019ko Deialdia

Proiektuen eskaera (2019ko Deialdia)

Hasiera data: 2019ko martxoaren 28a

Bukaera data: 2019ko urriaren 17a 12.00etan

Eskaerak egiteko aplikatibo informatikora sarrera

Informazioa: sustapena.ekintzailetasuna@gipuzkoa.eus

Kudeaketa teknikoa:  943112252

Kudeaketa administratiboa: 943112218

 

2018ko Deialdia

Proiektuen eskaera (2018ko Deialdia)

Hasiera data: 2018ko apirilaren 19a

Bukaera data: 2018ko urriaren 18a 12.00etan

GAO:  74 zk. 2018ko apirilaren 18an

GAO:  127 zk. 2017ko  uztailaren 4an

Eskaerak egiteko aplikatibo informatikora sarrera

Informazioa: sustapena.ekintzailetasuna@gipuzkoa.eus

Kudeaketa teknikoa:  943112252

Kudeaketa administratiboa: 943112218

 

2017ko Deialdia

Proiektuen eskaera (2017ko Deialdia)

Hasiera data: 2017ko uztailaren 5a

Bukaera data: 2017ko urriaren 17a 12.00etan

GAO:  127 zk. 2017ko  uztailaren 4an

Eskaerak egiteko aplikatibo informatikora sarrera

Informazioa: sustapena.ekintzailetasuna@gipuzkoa.eus

Kudeaketa teknikoa:  943112252

Kudeaketa administratiboa: 943112218

Informazio gehiago

2023ko Deialdia

Proiektuak eskatzeko informazioa eta dokumentazioa (2022ko Deialdia)

Informazioa 

2023ko deialdia (GAO 32 zk. 2023-02-16)

Oinarri araultzaileak (GAO 126 zk. 2022-07-04)

Programaren laburpen fitxa

Egutegia: Epeen laburpena

ENTITATE HOMOLOGATUAK: Kudeatze gida

EKINTZAILEAK: Kudeaketa gida

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi 

Urteko eskaera administratiboa

Ardurapeko adierazpena

Aitorpen arduratsua EGF_mikrodatuak

 

Proiektuen kudeaketa eta justifikazioa (2023ko Deialdia)

Bete aplikatiboan eta erantsi:

Egitasmoaren egiaztatzea

Bestelako laguntzen aitorpena

Orduen deskargua

 

Proiektuen kudeaketa eta justifikazioa (2023ko Deialdia)

BIDERAGARRITASUNAPLANA metodologia

www.bideragarritasunaplana.net

 

2022ko Deialdia

Proiektuen kudeaketa eta justifikazioa (2022ko Deialdia)

Dokumentazioa

ENTITATE HOMOLOGATUAK: Kudeatze gida (KUDEAKETA ETA JUSTIFIKAZIOA)

EKINTZAILEAK: Kudeaketa gida (KUDEAKETA ETA JUSTIFIKAZIOA)

Bete eta aplikatiboan erantsi:

Egitasmoaren egiaztatzea

Bestelako laguntzen aitorpena

Orduen deskargua

 

Proiektuak eskatzeko informazioa eta dokumentazioa (2022ko Deialdia)

 

Informazioa 

Oinarri araultzaileak eta deialdia (GAO 126 zk. 2022-07-04)

Programaren laburpen fitxa

ENTITATE HOMOLOGATUAK: Kudeatze gida (ESKAERA)

EKINTZAILEAK: Kudeatze gida (ESKAERA)

BIDERAGARRITASUNAPLANA metodologia

 

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi:

Arlo honetan egiten diren jardueren informazioa:

www.bideragarritasunaplana.net

 

2021eko Deialdia

Proiektuen kudeaketa eta justifikazioa-TXEKIN (2021eko Deialdia)

 

Dokumentazioa

TXEKIN- Zuritzeko prozedura_ EKINTZAILEAK

 

Bete eta aplikatiboan erantsi:

Egitasmoaren amaiera egiaztatzea

Bestelako laguntzen aitorpena

Orduen deskargua

 

Proiektuak eskatzeko informazioa eta dokumentazioa (2021eko Deialdia)

Informazioa 

Araudi erregulatzailea eta 2021eko deialdia

2021eko aldatutako oinarri araultzaileak eta deialdia (GAO 85 zk. 2021-05-10)

Testu kontsolidatua

2020ko aldatutako oinarri araultzaileak eta deialdia (GAO 130 zk. 2020-07-10)

2018an aldatutako  oinarri arautzaileak  (GAO 74 zk. 2018-04-18)

2017an onartutako oinarri arautzaileak (GAO 127 zk. 2017-07-04)

 

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi:

Arlo honetan egiten diren jardueren informazioa:

www.bideragarritasunaplana.net

 

2020ko Deialdia

Proiektuen kudeaketa eta justifikazioa-TXEKIN (2020ko Deialdia)

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi:

Arlo honetan egiten diren jardueren informazioa:

TXEKIN programa

www.bideragarritasunaplana.net

 

Proiektuak eskatzeko informazioa eta dokumentazioaren eskaera (2020ko Deialdia)

Informazioa

  • Araudi erregulatzailea eta deialdia

2020an aldatutako oinarri araultzaileak eta 2020ko deialdia (GAO 130 zk. 2020-07-10)

Testu kontsolidatua

2018an aldatutako  oinarri arautzaileak  (GAO 74 zk. 2018-04-18)

2017an onartutako oinarri arautzaileak (GAO 127 zk. 2017-07-04)

 

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi:

Aplikatiboan erantsi:

Departamentuari berariazko baimena ematen ez bazaio(Enpresaren ardurapeko adierazpenean) datu horiek zuzenean jasotzeko; ondoko dokumentuak erantsi:

  • Zerga betebeharretan egunean dagoela egiaztatzea
  • Gizarte Segurantzako edota entitate laguntzaileko  betebeharretan egunean dagoela egiaztatzea

 

Proiektuen kudeaketa eta justifikazioa-TXEKIN (2019ko Deialdia)

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi:

Arlo honetan egiten diren jardueren informazioa:

TXEKIN programa

www.bideragarritasunaplana.net

 

2019ko Deialdia

Proiektuak eskatzeko informazioa eta dokumentazioaren eskaera (2019ko Deialdia)

Informazioa

  • Araudi erregulatzailea eta deialdia

2019ko deialdia (GAO 59 zk. 2019-03-27)

Testu kontsolidatua

2018an aldatutako  oinarri arautzaileak  (GAO 74 zk. 2018-04-18)

2017an onartutako oinarri arautzaileak (GAO 127 zk. 2017-07-04)

 

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi:

Aplikatiboan erantsi:

Departamentuari berariazko baimena ematen ez bazaio(Enpresaren ardurapeko adierazpenean) datu horiek zuzenean jasotzeko; ondoko dokumentuak erantsi:

  • Zerga betebeharretan egunean dagoela egiaztatzea
  • Gizarte Segurantzako edota entitate laguntzaileko  betebeharretan egunean dagoela egiaztatzea

 

Proiektuen kudeaketa eta justifikazioa-TXEKIN (2019ko Deialdia)

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi:

Arlo honetan egiten diren jardueren informazioa:

TXEKIN programa

www.bideragarritasunaplana.net

 

2018ko Deialdia

Proiektuak eskatzeko informazioa eta dokumentazioaren eskaera (2018ko Deialdia)

Informazioa

 

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi:

Aplikatiboan erantsi:

Departamentuari berariazko baimena ematen ez bazaio(Enpresaren ardurapeko adierazpenean) datu horiek zuzenean jasotzeko; ondoko dokumentuak erantsi:

  • Zerga betebeharretan egunean dagoela egiaztatzea
  • Gizarte Segurantzako edota entitate laguntzaileko  betebeharretan egunean dagoela egiaztatzea

Proiektuen kudeaketa eta justifikazioa-TXEKIN (2018ko Deialdia)

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi:

Arlo honetan egiten diren jardueren informazioa:

 TXEKIN programa

 www.bideragarritasunaplana.net

2017ko Deialdia

Proiektuak eskatzeko informazioa eta dokumentazioaren eskaera (2017ko Deialdia)

Informazioa

 

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi:

Aplikatiboan erantsi:

Departamentuari berariazko baimena ematen ez bazaio(Enpresaren ardurapeko adierazpenean) datu horiek zuzenean jasotzeko; ondoko dokumentuak erantsi:

  • Zerga betebeharretan egunean dagoela egiaztatzea
  • Gizarte Segurantzako edota entitate laguntzaileko  betebeharretan egunean dagoela egiaztatzea

Proiektuen kudeaketa eta justifikazioa-TXEKIN (2017ko Deialdia)

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi:

Arlo honetan egiten diren jardueren informazioa:

 TXEKIN programa

TXEKIN_entitate homologatuak_Bideragarritasun plana

 www.bideragarritasunaplana.net