Txekin programa

Negozio-ideia berriak garatzen laguntzea: ekintzaileei laguntza guztia ematen zaie beren proiektuak definitu eta zehaztu ditzaten eta enpresa bat sortzeko asmoa egia bihurtzea errazago gerta dakien.

Programari esker, enpresa-asmoa aztertzen da, hau da, asmo horren aldaera adierazgarrienak, arriskuak, eta abar, eta hori guztia BIDERAGARRITASUNAREN ETA NEGOZIOAREN PLAN batean hezurmamitzen da. Plan hori izanda, errazago da enpresa abian jartzeko finantzaketa bilatzea.

Programan parte hartzen du aholkularitza zerbitzuak ematen dituzten entitateen sare batek. Entitateok esperientzia zabala dute enpresak sortzeko proiektuen aholkularitzan, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuaren aldez aurreko homologazioa behar dute langintza horretan aritzeko.

Programa hau  EGFen (Europako Gizarter Funtsa) kofinantzaketa komunitarioa (% 50) du, “EGFk zure etorkizunean  inbertitzen du” goiburuaz.

Dirulaguntza

2020ko Deialdia

Proiektuen eskaera (2020ko Deialdia)

Hasiera data: 2020ko uztailaren 11

Bukaera data: 2020ko urriaren 19a 12.00etan

Eskaerak egiteko aplikatibo informatikora sarrera

Informazioa: sustapena.ekintzailetasuna@gipuzkoa.eus

Kudeaketa teknikoa:  943112252

Kudeaketa administratiboa: 943112218

 

2019ko Deialdia

Proiektuen eskaera (2019ko Deialdia)

Hasiera data: 2019ko martxoaren 28a

Bukaera data: 2019ko urriaren 17a 12.00etan

Eskaerak egiteko aplikatibo informatikora sarrera

Informazioa: sustapena.ekintzailetasuna@gipuzkoa.eus

Kudeaketa teknikoa:  943112252

Kudeaketa administratiboa: 943112218

 

2018ko Deialdia

Proiektuen eskaera (2018ko Deialdia)

Hasiera data: 2018ko apirilaren 19a

Bukaera data: 2018ko urriaren 18a 12.00etan

GAO:  74 zk. 2018ko apirilaren 18an

GAO:  127 zk. 2017ko  uztailaren 4an

Eskaerak egiteko aplikatibo informatikora sarrera

Informazioa: sustapena.ekintzailetasuna@gipuzkoa.eus

Kudeaketa teknikoa:  943112252

Kudeaketa administratiboa: 943112218

 

2017ko Deialdia

Proiektuen eskaera (2017ko Deialdia)

Hasiera data: 2017ko uztailaren 5a

Bukaera data: 2017ko urriaren 17a 12.00etan

GAO:  127 zk. 2017ko  uztailaren 4an

Eskaerak egiteko aplikatibo informatikora sarrera

Informazioa: sustapena.ekintzailetasuna@gipuzkoa.eus

Kudeaketa teknikoa:  943112252

Kudeaketa administratiboa: 943112218

Informazio gehiago

2020ko Deialdia

Proiektuen kudeaketa eta justifikazioa-TXEKIN (2020ko Deialdia)

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi:

Arlo honetan egiten diren jardueren informazioa:

TXEKIN programa

www.bideragarritasunaplana.net

 

Proiektuak eskatzeko informazioa eta dokumentazioaren eskaera (2020ko Deialdia)

Informazioa

  • Araudi erregulatzailea eta deialdia

2020an aldatutako oinarri araultzaileak eta 2020ko deialdia (GAO 130 zk. 2020-07-10)

Testu kontsolidatua

2018an aldatutako  oinarri arautzaileak  (GAO 74 zk. 2018-04-18)

2017an onartutako oinarri arautzaileak (GAO 127 zk. 2017-07-04)

 

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi:

Aplikatiboan erantsi:

Departamentuari berariazko baimena ematen ez bazaio(Enpresaren ardurapeko adierazpenean) datu horiek zuzenean jasotzeko; ondoko dokumentuak erantsi:

  • Zerga betebeharretan egunean dagoela egiaztatzea
  • Gizarte Segurantzako edota entitate laguntzaileko  betebeharretan egunean dagoela egiaztatzea

 

Proiektuen kudeaketa eta justifikazioa-TXEKIN (2019ko Deialdia)

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi:

Arlo honetan egiten diren jardueren informazioa:

TXEKIN programa

www.bideragarritasunaplana.net

 

2019ko Deialdia

Proiektuak eskatzeko informazioa eta dokumentazioaren eskaera (2019ko Deialdia)

Informazioa

  • Araudi erregulatzailea eta deialdia

2019ko deialdia (GAO 59 zk. 2019-03-27)

Testu kontsolidatua

2018an aldatutako  oinarri arautzaileak  (GAO 74 zk. 2018-04-18)

2017an onartutako oinarri arautzaileak (GAO 127 zk. 2017-07-04)

 

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi:

Aplikatiboan erantsi:

Departamentuari berariazko baimena ematen ez bazaio(Enpresaren ardurapeko adierazpenean) datu horiek zuzenean jasotzeko; ondoko dokumentuak erantsi:

  • Zerga betebeharretan egunean dagoela egiaztatzea
  • Gizarte Segurantzako edota entitate laguntzaileko  betebeharretan egunean dagoela egiaztatzea

 

Proiektuen kudeaketa eta justifikazioa-TXEKIN (2019ko Deialdia)

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi:

Arlo honetan egiten diren jardueren informazioa:

TXEKIN programa

www.bideragarritasunaplana.net

 

2018ko Deialdia

Proiektuak eskatzeko informazioa eta dokumentazioaren eskaera (2018ko Deialdia)

Informazioa

 

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi:

Aplikatiboan erantsi:

Departamentuari berariazko baimena ematen ez bazaio(Enpresaren ardurapeko adierazpenean) datu horiek zuzenean jasotzeko; ondoko dokumentuak erantsi:

  • Zerga betebeharretan egunean dagoela egiaztatzea
  • Gizarte Segurantzako edota entitate laguntzaileko  betebeharretan egunean dagoela egiaztatzea

Proiektuen kudeaketa eta justifikazioa-TXEKIN (2018ko Deialdia)

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi:

Arlo honetan egiten diren jardueren informazioa:

 TXEKIN programa

 www.bideragarritasunaplana.net

2017ko Deialdia

Proiektuak eskatzeko informazioa eta dokumentazioaren eskaera (2017ko Deialdia)

Informazioa

 

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi:

Aplikatiboan erantsi:

Departamentuari berariazko baimena ematen ez bazaio(Enpresaren ardurapeko adierazpenean) datu horiek zuzenean jasotzeko; ondoko dokumentuak erantsi:

  • Zerga betebeharretan egunean dagoela egiaztatzea
  • Gizarte Segurantzako edota entitate laguntzaileko  betebeharretan egunean dagoela egiaztatzea

Proiektuen kudeaketa eta justifikazioa-TXEKIN (2017ko Deialdia)

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi:

Arlo honetan egiten diren jardueren informazioa:

 TXEKIN programa

 www.bideragarritasunaplana.net