Trafiko intentsitatea

Atal honetan errepide jakin batean edo udal bateko errepideetan dagoen zirkulazioaren intentsitatea egiaztatu ahal izango duzu. Datu horiek estazio finkoen bitartez egindako neurketetatik eta dagozkion bidezatietara egindako proiekzioetatik ateratzen dira. Halaber, Gipuzkoako errepide sarean dauden neurketa guneak ikusi ahal izango dituzu.