Giza Eskubide eta Kultura Demokratikoa zuzendaritzak Aniztasunaren Sarea abiatu du

Gipuzkoan dauden aniztasunak ordezkatzen dituzten elkarteen eta erakundeen arteko elkarlanerako espazioa da.

-ren irudia
 Giza Eskubide eta Kultura Demokratikoa zuzendaritzak Aniztasunaren Sarea abiatu du

Aniztasunaren Sarea Gipuzkoan dauden anizta­sunak ordezkatzen dituzten elkarteen eta erakun­deen arteko elkarlanerako espazioa da, Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatua, Giza Eskubideetako eta Kultura Demokratikoko Zuzendaritzaren bitartez. Bere eginkizunak dira kontsultak jasotzea, aholku­laritza ematea eta proposamenak egitea. Parte hartzeko eta entzuteko espazio gisa eratzen da, eta aholkuak emateko, kontrastatzeko eta proposa­menak egiteko gaitasuna du.

Aniztasunaren Sarearen helburua da Gipuzkoan giza eskubideen errespetuan oinarritutako anizta­sunaren ikuspegia sustatzea eta haren jarduerak garatzen dira «Gipuzkoako II. Aniztasuneko Plana. Eskubide Berdintasuna» planaren esparruan, lu­rraldean dauden aniztasun mota guztiei modu ko­herentean erantzuteko.

Bere lanaren bidez, Sareak 2030 Agendaren hel­buruak lortzen ere lagundu nahi du, eta, bereziki, «inor atzean ez uzteko» printzipioa lortzen.

Parte hartzeko, ezagutzarako, elkartrukerako eta entzute aktiborako espazioa da, aholkularitzarako, kontrasterako eta proposamenak egiteko gaitasuna duena eta kontsulta, aholkularitza eta proposamen funtzioak betetzen ditu.

Bere helburu orokorrak honako hauek dira:

  • Gipuzkoan giza eskubideen errespetuan oinarritutako aniztasunaren ikuspegia sustatzea, aniztasun desberdinei helduz lan egiteko modu desberdinetatik.

  • Gipuzkoako II. Aniztasuneko Planaren garapena lagundu, babestu eta bultzatzea

Parte hartzea irekia dago gizarte zibileko erakunde guztietara. Parte hartu nahi baduzu, idatzi ezazu aniztasuna@gipuzkoa.eus helbidera