Mutriku

 
BIDEA DIRULAGUNTZA AURREKONTU EKITALDIA
Sansabe bidea 21.483,57 2018
Olabarrieta bidea 1.444,30 2018