Diru-Laguntzak

pdf
277.86 KB
2019·04·30

03-006/2019 Foru Agindua, apirilaren 17koa, 2019. ekitaldiko dirulaguntzen deialdia egitea onartzen duena, Gipuzkoako turismo jarduera sustatzeko.

pdf
438.48 KB
2019·03·27

Dirulaguntza hauen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia: emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzen duten jardueretarako udalei eta mankomunitateei nahiz emakumeen elkarteei eta irabazi asmorik gabeko erakundeei zuzendutako dirulaguntzak.

pdf
140.42 KB
2019·03·07

Gipuzkoako Kultur ondarea zaharberritzeko eta sendotzeko dirulaguntzak emateko 2019ko ekitaldiko dirulaguntzen deialdia.

pdf
720.0 KB
2019·03·07

Kirol arloko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaile orokorrak eta espezifikoak, eta 2019ko deialdia

pdf
356.53 KB
2019·03·07

Gipuzkoako Lurralde Historikoko 10.000 biztanletik beherako udalerriei diru-laguntzak emateko, hain zuzen ere, udal plangintza orokorreko hirigintza tresnak berrikusteko edo egokitzeko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legera (Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko legera) egokitzeko gastuak finantza zeko eta, horretaz gain, udalerriko eremu andeatu edo degradatuak lehengoratzeko esku-hartze programak egiteko gastuak finantzatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak, eta 2019ko Deialdia

pdf
1.64 MB
2019·02·26

Dirulaguntza hauen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia: Gipuzkoako Lurralde Historikoko iraunkortasuna eta ingurumeneko hobekuntza sustatzeko jarduerak egiten dituzten udalei, mankomunitateei, eskualdeko erakundeei, elkarteei eta enpresei zuzendutakoak.

pdf
147.94 KB
2019·02·25

Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa bideetarako dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia.

pdf
164.99 KB
2019·02·22

0210/126/2019 Foru agindua otsailaren 13koa, 2019. ekitaldiko deialdia onartzen duena, Gipuzkoako Agiri Ondarea zaharberritzeko dirulaguntzak emateko.

pdf
175.31 KB
2019·02·22

0210/125/2019 Foru Agindua otsailaren 13koa, 2019. ekitaldiko deialdia onartzen duena, Gipuzkoako lurraldean arkeologi indusketak eta ikerketak egiteko dirulaguntzak emateko

pdf
178.88 KB
2019·02·22

0210/124/2019 Foru Agindua, otsailaren 13koa,2 019. ekitaldiko deialdia onartzen duena, Gipuzkoako museo guneei laguntzak emateko.

pdf
227.85 KB
2019·02·20

Gipuzkoako udalei nahiz Gipuzkoako lurrade historikoan finkatuta dauden tokiko garapen agentziei zuzendutako dirulaguntzen 2019ko deialdia, proiektuak gauzatzeko aniztasuneko bizikidetzaren gaietan

pdf
198.17 KB
2019·02·20

Dirulaguntza hauen oinarri arautzaileak eta 2019ko deialdia onartzea: Gipuzkoako udalei zuzendutako laguntzak, Bizikidetza Lantzen 2018/2019 programaren barruan dauden udalerrietako proiektuak gauzatzeko.

pdf
419.7 KB
2019·02·20

Gipuzkoako udalei eta irabazi asmorik gabeko erakunde pribatuei zuzendutako dirulaguntzak

emateko 2019 deialdia, oroimen historikoa berreskuratzea xede duten proiektuak gauzatzeko.

pdf
448.3 KB
2019·01·10

Euskal Autonomia Erkidegoko G4, G5 eta G6 sailkatutako landa-eremuak sustatzeko eta garatzeko 2019ko ekitaldiko laguntzak, erakunde publikoei zuzenduak (Erein Publikoak)

pdf
266.04 KB
2018·06·18

0295 LI/2018 Foru Agindua, ekainaren 5ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa bideentzako diru laguntzen 2018ko deialdia erabakitzekoa

pdf
1.22 MB
2018·06·08
AGINDUA, apirilaren 24koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baitira, 2018ko ekitaldirako, 2015-2020 aldirako EAEko Landa Garapeneko Programaren esparruan onartu zen Leader eremuko landa-inguruko udalerrien ekonomia sustatu, garatu eta dibertsifikatzeko laguntzak.
pdf
335.04 KB
2018·04·25
Oinarri hauen xedea da arautzea oinezkoen eta bizikleten bideak sustatzeko eta garatzeko diru laguntzak: bide horiek Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Planean aurreikusten den udal sarekoak izan; nahiz Gipuzkoako udalerrietako planetan aurreikusitako izaera bereko bideak izan
pdf
141.59 KB
2018·02·15

Laguntza hauen xedea da landa ingurunean bizi direnen kalitatea hobetzea eta lehenengo sektorearen garapena sustatzea, hainbat zerbitzu eskura ditzaten, irisgarritasuna eta, orohar, garraioa hobetuz eta nekazaritza azalerak hobeto ustiatzeko aukera emanez.

pdf
547.86 KB
2018·01·02
AGINDUA, 2018ko urtarrilaren 2koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita Euskal Autonomia Erkidegoko G4, G5 eta G6 sailkatutako landa-eremuak sustatzeko eta garatzeko laguntzetarako
pdf
519.21 KB
2017·12·27
AGINDUA, 2017ko abenduaren 27koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita ekonomiaren garapenerako eta ekonomia-dibertsifikaziorako laguntzen 2018ko ekitaldirako deialdia, «Landa Eremuen Definizio Teknikoa» azterlaneko G4, G5 eta G6 landa-eremu sailkatuei dagokienez.
— 20 Items per Page
1 - 20 erakusten 21 emaitzetatik.