Menu nagusira joan Eduki nagusira joan
Harremanetarako informazioa:
943 112 527 lankidetza@gipuzkoa.eus
 
Informazio gehiago
  • Garapenerako lankidetza

ORAIN GARAPENERAKO LANKIDETZA

Duela zenbait legealditatik hona, Gipuzkoako Foru Aldundia Garapenerako Lankidetzaren alde lan egiten ari da, eta beharrezkoa ikusten du lan ildo hau sendotzea, arlo honetan duen jarduna orientatuko duen erreferentzia marko bat ematea eta gure lurraldeko kooperatzaileen sarea zabaltzea eta indartzea. Gainera, erreferentzia marko honen beharra bat dator Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategikoak dituen bi oinarrizko printzipiorekin: elkartasunarekin eta erantzukizunarekin; era berean, bat dator Nazio Batuek onartuak diren Garapen Jasangarriaren Helburuekin (GJH) eta 20130 Agendarekin ere.

Marko estrategiko honekin, hortaz, oinarria eman nahi zaie GFAk arloan bultzatuko dituen ekimen guztiei, jardueren sakabanaketa saihestuz eta guztien arteko sinergiak bilatuz, nahiz Aldundiak berak lideratutako edo beste erakunde eta entitate batzuekin hitzartutako jarduerak izan, nahiz dirulaguntza deialdien bitartez finantzatutako jarduerak izan.

Abiapuntu gisa, oso kontuan hartzen dugu, garapenerako lankidetzaren etorkizuna dela eta, une hauetan konplexutasun handiko eta zalantza askoko uneak bizi ditugula. Gaur egun, gizadiak arazo larriei aurre egin behar die –giza pobrezia eta estualdiak, hazten ari diren desberdintasunak, ingurumen jasanezintasuna, indarkeriaren eta babesa bilatzen duten pertsonen gorakada, eta abar–, eta horrek eskatzen du erakundeek konpromiso politiko eta finantzario handi bat hartu behar izatea arazo horiei aurpegi emateko.

Nolanahi ere, azken hamarkada hauetan, batetik, gure gizarteetan sortu diren zailtasun eta arazo handiek, eta, bestetik, elkartasun baloreen atzerakadak, balore indibidualisten hazkundeak eta xenofobiaren zabalkundeak indarra kendu diete garapenerako lankidetzaren aldeko politikei, gizartean zuten sustraiak ahuldu edo, batzuetan, auzitan jarri ere egin baitira.

Joera horiek irauli eta elkartasun baloreen pisua eta garapenerako lankidetza politiken zeregina berreskuratu beharra dago; eta horretarako, besteak beste, beharrezkoa da erakunde publikook halako politikak finantzatzeko aurrekontu zuzkidurei eustea eta, ahal dugun heinean, gehitzea. Baina, horrekin batera -lozorroan zain geratu gabe- beharrezkoa dugu garapenerako lankidetzaren orientabideak berraztertzea eta eguneratzea; izan ere, gaur egun ditugun erronkek eta bizi dugun testuinguruak ez dute zer ikusirik duela hiru hamarkada, Gipuzkoaren garapen lankidetza publikoa abian jarri zenean, munduan zegoen egoerarekin. Garapenerako lankidetzaren indarra eta sustraitze soziala berreskuratuz bakarrik eta gizarte konprometituago eta mobilizatuago batetik bakarrik lortuko da hark dagokion pisu politikoa izan dezan; horri esker izango baitu, zalantzarik gabe, gehikuntza iraunkor bat finantzaketan ere.

Hori guztia gogoan izanda, non kokatu nahi du Zuzendaritza honek gipuzkoarren kooperazioa? Bada, hain zuzen ere, une hauetan nazioarte mailan garapenerako lankidetzari buruz izaten ari diren eztabaida eta erronken testuinguruan. Eta, aldi berean, urteetan metatutako esperientziaren bidez, gure garapenerako lankidetzaren funtzionamendua hobetzen saiatzen ari da Zuzendaritza hau, kooperazioaren eraginkortasuna, koherentzia eta eragina areagotu dadin, bai Gipuzkoan bertan eta bai hemendik kanpo.

Hortaz, webgune hau, garapen lankidetzari buruzko informazioa eta deialdiak jasotzeko lekua ez ezik, nahi dugu tresna egokia izatea lankidetza sendotzen laguntzeko ere; hartara, politika berri honek aurrean jarriko dizkigun erronkei erantzun egokiak ematen hasi ahal izango dugu.

Fernando San Martín

Garapenerako Lankidetzarako zuzendari nagusia

Itxoiten jakitea, aldi berean jakinda denbora nola behartu, itxoin ezin duten premia larrien aurrean...

Pedro Casaldáliga

  •