2020 Deialdiaren lerro orokorrei buruzko ohar informatiboa

 

Maiatzaren 29an, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, 2020. urteko garapenerako lankidetzako proiektuei zuzendutako dirulaguntzen oinarriak eta deialdia argitaratu ziren.

Eskaerak aurkezteko epea maiatzaren 30ean hasi zen eta ekainaren 29an amaituko da (30a barne).

Gipuzkoako Foru Aldundiak dirulaguntza ematen die garapenerako lankidetzako bost proiektu motari, zehazki, pobreziari aurre egitera, hezkuntza sustatzera, gizarte eraldaketa bultzatzera eta larrialdiei aurre egitera bideratutako proiektuei.

 

A lerroa: Garapenerako proiektuak (Afrika ezik) (lehen I. eranskina).

B lerroa Gizartea eraldatzeko hezkuntza proiektuak (EpTS) (lehen II. eranskina).

C lerroa: Ekimen puntualak (lehen III. eranskina).

D lerroa: Larrialdiko laguntzarako proiektuak (lehen IV. eranskina); orain elkarrekiko norgehiagoka izatera pasa da.

E lerroa: Garapen proiektuak Afrikan. Lerro berria.

 

Berrikuntza nagusienak honako hauek dira:

 

      1. Ikuspegiak:

 

Garapen Jasangarriaren Helburuekin lotura estua duten hiru ikuspegi orokor mantentzen dira.

 • Proiektua emakumeen eskubideen defentsara bideratuta ote dagoen edo landutako gaian genero-ikuspegia zeharka sartzen den.
 • Giza eskubideak, oro har, eta, bereziki, kolektibo ahul hauen eskubide zibilak eta askatasun publikoak aintzat hartzen ote diren: LGTBI; indarkeriaren biktima diren emakumeak; arrazoi ekonomiko, erlijioso, politiko, eta kastakoengatik zapalduta edo errefuxiatuta dauden pertsonak; hondamendi naturalen biktimak; biztanleria indigena; haurrak; ahultasun bereziko egoeran dauden adingabeak; desgaitasunen bat duten biztanleak, edo giza eskubideen defendatzaileak.
 • Proiektuaren helburu ote diren ekologia eta ingurumenari lotutako jasangarritasuna eta klima-aldaketaren aurkako borroka.

Gainerako ikuspegi hauekin jarraitzen da:

 • Epe luzeko garapenaren ikuspegia duten estrategiei laguntzea.
 • Tokiko kulturen nortasunari balioa ematea.
 • Tokiko erakunde publikoak indartzea.

Eta, berrikuntza gisa, bi ikuspegi hauek gehitu dira:

 • Hezkuntzaren sustapena, batez ere hezkuntza formala, arreta berezia jarriz pobrezia indize handienak dituzten biztanleei eta kolektibo ahulenetako eta diskriminatuenetako biztanleei.
 • Adierazpen askatasuna eta prentsa askatasuna bermatzen duten herritarren, gizabanakoen eta kolektiboen eskubide zibil eta politikoen defentsa.

 

      2. Garapen proiektuak Afrikan.

 

Afrikaren idiosinkrasia dela eta, lerro espezifiko bat aukeratu da baztertze arrazoien kontra borrokatzera eta giza garapen bidezko eta jasangarria sustatzera bideratutako lankidetza proiektuak gauzatzeko.

Ikuspegiari dagokionez, honako hauek gehitu dira:

 • Hezkuntzaren sustapena, batez ere hezkuntza formala, arreta berezia jarriz pobrezia indize handienak dituzten biztanleei eta kolektibo ahulenetako eta diskriminatuenetako biztanleei.
 • Osasuna hobetzea, tokiko osasun sistemak eta planak urratzen ez dituzten neurri eta ekintzen bidez, eta/edo Osasunaren Mundu Erakundearen lehentasunen, estrategien eta planen barruan kokatzen diren neurrien eta ekintzen bidez.
 • Lurraldearen garapen ekonomiko jasangarria: diru sarrerak sortzen dituzten jarduera ekonomikoak abian jartzea eta garatzea, mikrokreditu sistemak, teknologiaren eta know how-aren transmisioa, nekazaritza-kooperatibak edo beste mota batekoak sortzea, eta ekintzaileei laguntzea.

3. Gipuzkoan errotzea:

 

GKEa Gipuzkoan errotuta dagoen baloratuko da.

 

4. Komunikazio programa.

 

Honako hau baloratuko da: proiektua Gipuzkoako gizarteari proiektuaren komunikatzeko eta gizarteratzeko programa bat aurkeztea, eta proiektua garatzeko erabiliko diren bitartekoak eta modua adieraztea.

Eskaera aurkeztu ahal izateko, IZENPE txartela, B@kQ edo indarrean dagoen pasahitz operatiboa behar duzue.

Behar izanez gero, inprimakiak ingelesez eta frantsesez ditugu.

 

 

 

 

 

Alarma-egoeraren deklarazioa dela eta planteatutako galderei buruzko informazio-oharra

 

Alarma-egoera honen aurrean, eta egoera honek garapenerako lankidetzaren alde dihardugun pertsona, erakunde eta administrazioen eguneroko zereginetan duen eragina aintzat hartuta, Kultura, lankidetza, gazteria eta kirol Departamentuko Nazioarteko Lankidetza Zuzendaritzak honako informazio hauek helarazi nahi dizkizue, zuentzat interesgarri izan daitezkeelakoan:

 

 

Abian diren diru-laguntzak:

 

     1. Jarduera puntualak etetea

 

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuan aurreikusitakoaren babesean eta alarma-egoera indarrean dagoen bitartean, aribideko proiektu edo ekimenetan bildutako jarduera puntualak (esaterako, biltzar bat egitea, ikastetxeetan modu birtualean ezin egin daitezkeen jarduerak, etab.) eteteko aukera izango da, COVID-19 birusaren krisiaren eraginpean daudenean. Proiektuko gainerako jarduerak, berriz, proiektuan aurreikusitakoaren arabera garatuko dira.

 

Osasun-larrialdi honen eraginez garatu ezin izan diren jarduerak, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren, edo hala badagokio, haren luzapenaren indarraldia amaitu eta berehala berrabiatuko dira.

 

Jarduerak gauzatzen diren herrialdeetan ezarritako larrialdi-neurri iragankorrek jardueren garapenari eragiten badiote, egoera horiek kontuan hartuko dira.

 

Behin osasun-larrialdiko egoera amaiturik jarduerak berriz ere abiatzen direnean, funtsezko aldaketaren bat edo luzapena beharko balitz, ohiko bideetatik egingo litzateke.

 

Nazioarteko Lankidetza Zuzendaritzak eskaera aztertuko du, eta, kasuan kasu, ebazpen bat emango du jardueraren aldaketa edo /eta luzapena onartzen duena.

 

     2. Abian diren ekimenen aldaketak.

 

COVID-19 birusaren krisiaren eraginpean dauden aribideko proiektu eta ekimenetan funtsezkoak ez diren aldaketak egiteko aukera izango da, osasun-krisiaren errealitatera egokitzeko, aldez aurreko baimenik gabe. Esaterako, erosketa txiki batzuk egiteko aukera izango da, hala nola maskarillak, eskularruak edo beste material batzuk, jarduerak egikaritu bitartean segurtasun- baldintzak edukitzeko. Aldaketa horiek hurrengo jarraipen-txostenean jasotzeko aukera izango da, betiere aurrekontu-aldaketa handirik1 ez badakarte eta programatutako jarduerak egikaritzearen kaltetan ez badoaz.

 

COVID-19 birusaren krisia dela-eta proiektu edo ekimenek funtsezko aldaketen beharra badute, aldiz, behin osasun-larrialdiko egoera amaiturik, funtsezko aldaketaren bat edo luzapena beharko balitz, ohiko bideetatik egingo litzateke.

 

Nazioarteko Lankidetza Zuzendaritzak eskaera aztertuko du, eta, kasuan kasu, ebazpen bat emango du jardueraren aldaketa edo /eta luzapena onartzen duena

 

     3. Ordainketak eta itxierak

 

Ahal den neurrian, Administrazioak bere ohiko prozedurari jarraituko dio ordainketak eta itxierak tramitatzean, justifikazio-txostenak jaso eta aztertu ondoren.

 

Egoera hau oso aldakorra da, eta beraz, ahal den neurrian, gertaeretara egokitzen ahaleginduko gara, baita hartzen ditugun neurriei buruzko informazioa eguneratzen ere.

 

Egoera hau konpontzea eta lehenbailehen ohizko lanera itzultzea espero dugu, eta hain garrantzitsua den zuen lana eskertu.

“- Asko egin arren, ozeano bukaezin batetako tanta bat besterik ez da izango.
- Eta zer da ba ozeanoa, makina bat tanta baino.”

HUGO WEAVING
JIM STURGESS

 •  

Zuzendaritzaren aktualitatea

+