Gipuzkoako basanimaliak

Euskal Erkide Autonomoan 399 ornodun espezien egoerari buruzko ikerketen ondorioz, 146 kontinentaleko ornodun espezie zerrendatu zituzten. Hurrengo taulak kategorien sailkapenaren arabera, zenbat azpitalde eta batez bestekoaren pisua erakusten du:

Mehatxatuak
Galtzeko arriskuan 9 espezie %6
Kaltebera 31 espezie %21
Bakana 40 espezie %27
Interes berezikoa 66 espezie %45

 

Espezie hauek, 146 guztira, kontinentaleko ornodun espezieen %37 da.

Gipuzkoan desagertzeko zorian dauden espezieak dira:

  • Urlehortarrak: hegoaldeko zuhaitz-igela (Hyla meridionalis)
  • Hegaztiak: ugatza (Gypaetus barbatulus), benarriz gorrizta (Locustella luscinioides) y lezkari karratxina (Acrocephalus schoenobaenus)
  • Ugaztunak: ferra-saguzar mediterraneoa (Rhinolophus euryale), Europako bisoia (Mustela lutreola) eta Pirinioetako desmana (Galemys pyrenaicus)

Zerrendatuta dauden espezieen gehiengoa paduretan edota ur eremuetan, baso helduetan zuhaitz zulatuekin, nekazaritzak edo ganaderitzak aintzinako habitatak murriztu dituzten lekuetan garatzen da.

Gipuzkoan hegoaldeko zuhaitz-igelaren (Hyla meridionalis), Pirinioetako desmanaren (Galemys pyrenaicus), eta Europako bisoiaren (Mustela lutreola) planak abian jarri diran, eta gutxi barru ugatzaren (Gypaetus barbatulus) plana ere onartuko da.

Estekak