Araudia

PDF
1,42 MB
2005.03.08 Foru Araua
Gipuzkoako Lurralde Historikoko zergen martxoaren 8ko 2/2005 foru araua.
PDF
627 KB
2006.09.26 Foru dekretua
41/2006 Foru Dekretua, irailaren 26koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergak bide administratibotik berrikusteko Foru Arau Nagusia garatzeko Araudia onartzen duena.
PDF
102 KB
2012.06.14 Foru Agindua
498/2012 Foru Agindua, ekainaren 14koa, erreklamazio ekonomiko-administratiboak aurkeztu eta kontsultatzeko prozedura telematikoari buruzkoa.