Doktrina

Foru Auzitegi Ekonomiko-Administratiboaren doktrinak martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak - Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak- 81.2 artikuluan xedatutakoaren arabera auzitegiak onartu dituen ebazpenik esanguratsuenak jasotzen ditu. Artikulu horrek dioenez, garrantzi eta eragin gehieneko ebazpen ekonomiko administratiboak aldizka argitaratuko dira, kasu bakoitzean egoki jotzen den prozedura erabiliz.