Atzealdea

Covid-19 krisia: pertsonak eta enplegua babesteko lanean jarraitzea

Covid-19 krisia: pertsonak eta enplegua babesteko lanean jarraitzea

OIT-ILOk argitaratu berri duen txostenak aztertzen du pertsonen gizarte-babeserako sistemek (lan-bizitzarekin lotutakoak) orain eta etorkizunera begira izango duten garrantzia. Zehazki, lantzen du:

-ren irudia Covid-19 krisia: pertsonak eta enplegua babesteko lanean jarraitzea
-Covid-19 krisiaren aurretik gizarte-babesak zuen egoera: aurrerapausoak, baina baita oraindik konpondu gabeko hutsuneak.
-Krisialdi honetan eta suspertze-fasean abian jarritako babes-neurriak.
-Gizarte-babeseko sistemak indartzen jarraitzeko beharra (orokorra eta kolektibo kalteberak).
-Babes-sistemak egokitzeko beharra, egitura ekonomikoen eta enpleguaren eraldaketari aurre egiteko.