Lortutako konpetentzien neurri europarra eta homogeneoa

Lortutako konpetentzien neurri europarra eta homogeneoa

European Skills Index (ESI) EB-27ko hezkuntza-sistemetan lortutako emaitzen adierazle orokorra da. Pertsonek beren konpetentziak garatzeko, aktibatzeko eta egokitzeko dituzten gaitasunen neurri homogeneoa eta konparagarria da.

-ren irudia
 Lortutako konpetentzien neurri europarra eta homogeneoa

Indize sintetikoa eta hiru ardatzena eskaintzen du. Gehieneko baliotik (100, errendimendu optimoa) abiatuta, egungo egoera neurtzen du.

Espainiako emaitzek (2022) 19 puntuko adierazle globala erakusten dute (81 puntu hobetzeko), eta emaitza hobea da konpetentzien garapenean (41 puntu), aktibazioan (19) eta egokitzapenean (11) baino. Finlandia da liderra, 69 puntuko indize globalarekin.