Atzealdea Okupazio handiagoa eta langabezia txikiagoa goi-mailako ikasketak dituzten pertsonen artean

Okupazio handiagoa eta langabezia txikiagoa goi-mailako ikasketak dituzten pertsonen artean

Gipuzkoako 16 urte eta gehiagoko biztanleen okupazio tasa %52koa da (Biztanleria Jardueraren Araberako Inkesta, BJA, 2020ko lehen hiruhilekoa), oraindik ere covid-19aren krisiak ia eraginik eduki gabe (martxoko 15 egun).

-ren irudia
 Okupazio handiagoa eta langabezia txikiagoa goi-mailako ikasketak dituzten pertsonen artean

Okupazio-tasa hori hobetzen da lortutako ikasketa mailarekin: %77,6koa da goi-mailako ikasketak dituztenen artean, eta %33,1ekoa lehen mailakoak dituztenen artean. Gainera, goi-mailako ikasketak dituztenen artean soilik hobetzen da (+3,3pp).

Langabezia-tasa baxuagoa da goi-mailako ikasketak dituztenen artean (%3,9) lehen mailakoak dituztenen artean baino (%9,4), hobekuntza berarekin (6,2 eta 6,9 pp) 2015 eta 2020 artean. Gainera, erdi-mailako ikasketak dituztenen langabezia-tasa handiagoa da (%11,3), hobekuntza apalagoarekin (4,5pp) eta duela gutxiko gorakadarekin (+1,5pp).

Bi emaitzak berresten dute prestakuntzak pertsonen enplegagarritasunean duen garrantzia eta krisi-egoeren aurrean duen posizio hobea.