Gaia - Errepideak - burukoa

Errepideak, Garraioak eta Mugikortasuna

Errepideak, Garraioa eta Mugikortasuna

Ogi-apurra

Eduki publikatzailea

Baimenak 01 - MDL - Merkantzia ibilgailu arinentzako baimen berria

Baimen honek ahalbidetzen du besteren kontura, diru-ordain bat jasoz, Estatu barruan ibilgailu superarinetan garraiatze-lanak egitea. MDL motako baimenekin ibilgailu superarinekin baino ezin da garraio egin (2.000 kg baino gehiago eta 3.500 kg bitarteko BGM).

Abiatu 2.0

Abiatu 2.0, aparkalekuetako eta autobideetako ordainketa-sistema erabiltzeko eta kontratatzeko informazioa.

Udalentzako laguntzak, mugikortasun iraunkorreko diagnostikoak eta planak egiteak edota eguneratzea

Udalei hiri-mugikortasun iraunkorreko planak egiteko eta eguneratzeko diru-laguntzak ematea, bai eta plan horietan aurreikusitako neurriak garatzea edota ezartzea ere.

Ondare erantzukizun espedienteak errepideetan jasandako kalteengatik

Kaltetuei kalte-ordaina ematea beren ondasun edo eskubideetan jasandako zauri edo kalteengatik, administrazioak bere betebeharretan izan duten ohiko edo ohiz kanpoko funtzionamendu dela medio.

Bizikleta erabiltzea sustatzen duten irabazi asmorik gabeko elkarteentzako dirulaguntzak

Gipuzkoan bizikleta garraio modu gisa erabiltzea sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzten irabazi asmorik gabeko elkarte eta erakundeentzako diru laguntzak

Errepideetan eta horietako babesguneetan jarduerak baimentzea

Errepideen jabari publikoko gune eta babesguneetan jarduerak, lanak eta obrak egiteko baimenak ematea.

Eduki publikatzailea

Errepideak, Garraioa eta Mugikortasuna

Errepideak


Bizikleta Bideetan eta horietako babesguneetan jarduerak baimentzea

Bizikleta Bideen jabari publikoko gune eta babesguneetan jarduerak, lanak eta obrak egiteko eta ibilgailuak zirkulatzeko baimenak ematea.

Errepide Maparen bisorea

Gipuzkoako errepide sarearen inbentarioaren bisorea.

Errepide proiektuen inguruko informazioa

Fase ezberdinetan dauden errepide-proiektuei buruzko informazioa eta kontsulta.

Errepide sareko bide segurtasuna hobetzen duten udalerri txikien eta toki-erakunde txikien jarduketetarako laguntzak

Foru Aldundiaren sareko errepideen inguruan jarduketak sustatzea, errepideen bide segurtasuna hobetzea eragingo dutenak. 

Errepideei buruzko ohiko galderak

Gipuzkoako bide-azpiegiturei buruzko herritarren ohiko galderen bilduma.

Errepideen trafiko intentsitatea

Gipuzkoako errepide sarearen trafiko intentsitateari buruz kontsulta egiteko mapa dinamikoa.

Errepideetan eta horietako babesguneetan jarduerak baimentzea

Errepideen jabari publikoko gune eta babesguneetan jarduerak, lanak eta obrak egiteko baimenak ematea.

Gipuzkoako errepideen katalogoa

Gipuzkoako Errepideen inguruko informazioa formato ezberdinetan.

Ondare erantzukizun espedienteak errepideetan jasandako kalteengatik

Kaltetuei kalte-ordaina ematea beren ondasun edo eskubideetan jasandako zauri edo kalteengatik, administrazioak bere betebeharretan izan duten ohiko edo ohiz kanpoko funtzionamendu dela medio.


Abiatu 2.0

Abiatu 2.0, aparkalekuetako eta autobideetako ordainketa-sistema erabiltzeko eta kontratatzeko informazioa.

Bidegi

Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia, AP-1/AP-8 eta AP-1 autobideetako Gipuzkoako zatiak kudeatzen dituen sozietatea da. N-1 errepidean kobrantza-sistema ezartzeko ardura ere badu.

Gure autobideak

Bidegik Gipuzkoako autobideei (A-636, AP-1/AP-8 eta AP-1) buruz ematen duen informazioa.


Baimenak 11 - MDP/VD/OT - Garraio baimenaren gaitasun-agiridunaren aldaketa

Salgaiak eta bidaiariak autobusez garraiatzeko baimenaren gaitasun-agiridunaren aldaketa.

Baimenak 15 - Europar Batasunekoa ez den gidariaren ziurtagiria

Europar Batasunekoak ez diren hirugarren herrialdeetako gidarientzako ziurtagiria ematea, salgaiak edo bidaiariak autobusez garraiatzeko ibilgailuak besteren kontura gidatzeko.

Errepideko garraio publikoan jarduteko lanbide gaitasunaren azterketa

Egoitza Gipuzkoan duten pertsona fisikoak, salgaien edo bidaiarien errepideko garraioko enpresa batean garraio-kudeatzaile lanak egin ahal izateko lanbide-gaikuntzako azterketa.

Garraio isunak

Garraio arloan hasitako zehapen-prozedura administratiboan alegazioak eta helegiteak aurkeztea.

Gidarien Gaitasun Agiria

Gidarien Gaitasun Agiriaren (GGA-CAP) azterketa, ikastaro eta izapideari buruzko informazioa.


Baimenak 01 - MDL - Merkantzia ibilgailu arinentzako baimen berria

Baimen honek ahalbidetzen du besteren kontura, diru-ordain bat jasoz, Estatu barruan ibilgailu superarinetan garraiatze-lanak egitea. MDL motako baimenekin ibilgailu superarinekin baino ezin da garraio egin (2.000 kg baino gehiago eta 3.500 kg bitarteko BGM).

Baimenak 02 - MDL kopiaren alta - Beste ibilgailu batzuk atxikitzea salgai arinen baimenari

Beste ibilgailu batzuk atxikitzea lehendik eskuratuta dagoen salgai superarinen baimenari (2000 kg baino gehiago eta 3500 kg bitarteko GMB).

Baimenak 03 - MDP - Salgaien garraio publikorako baimen berria (BGM >3.500kg)

Baimen honek ahalbidetzen du besteren kontura, diru-ordain bat jasoz, Estatu barruan ibilgailu astunekin nahiz arinekin garraiatze-lanak egitea. MDP motako baimenekin ibilgailu astunekin garraio egin daiteke  (3.500 kilo baino gehiagoko BGM).

Baimenak 04 - MDP kopiaren alta - Beste ibilgailu batzuk atxikitzea salgai astunen baimenari

Beste ibilgailu batzuk atxikitzea lehendik eskuratuta dagoen salgaien garraioko MDP baimenari.

Baimenak 05 - MDL/MDP - Salgaiak garraiatzeko baimena duen ibilgailua ordeztea

Salgaiak garraiatzeko baimenari atxikita dauden ibilgailuak ordeztea.

Baimenak 06 - MDL/MDP - Salgaiak garraiatzeko baimena eskualdatzea

Salgaien garraio publikorako baimena lagatzea edo eskualdatzea.

Baimenak 07 - MDL/MDP - Salgaiak garraiatzeko baimen bati atxikitako ibilgailuen baja

Salgaiak garraiatzeko baimen bati atxikitako ibilgailu bat/batzuek bajan ematea, jarduera bertan behera utzi gabe.

Baimenak 08 - MDL/MDP - Salgaien garraio baimenari uko egitea

Salgaien garraio baimenari uko egitea, jarduera uzteagatik.

Baimenak 18 -MPC- Salgaien garraio pribatuaren baimen berria

Garraioa ez den beste jarduera batean aritzen diren enpresek egiten duten garraioa, baina salgaiak beren jarduera nagusia garatzeko beharrezko osagarri gisa garraiatu behar dituztenak.

Baimenak 19 - MPC- Flota handitzea. Salgaien garraio pribatu osagarrirako baimenaren kopien alta

Beste ibilgailu batzuk atxikitzea lehendik eskuratuta dagoen salgaien garraio pribatu osagarrirako baimenari.

Baimenak 21 - OT - Salgaien garraio publikorako operadorearen baimen berria

Baimen honekin errepideko salgaien garraioen kontratazioan bitartekari lanak egin daitezke, garraio-agentzia, biltegi-banatzaile, logistika-operadore edo bestelako gisa.

Gasolio profesionalaren itzulketen kontsulta

Gasolio profesionalaren erroldan daudenei gasolio profesionalaren itzulketak kontsultatzea ahalbidetzen du.

Mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako autotaxiak eroste aldera GFAk emaniko VT baimenen jabeei bideratutako diru-laguntzak ematekoa

Mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako autotaxiak eroste aldera Gipuzkoako Foru Aldundiak emaniko VT baimenen jabeei bideratutako dirulaguntzak.

Takografo digitalaren txartela eskatzea

Gidari, enpresa edota taller txartela lehen aldiz egiteko, berritzeko, datuak aldatzeko eta ordezteko eskaerak izapidetzea.


Baimenak 12 - VD - Bidaiariak autobusez garraiatzeko baimen berria

Baimen honek bidaiariak autobusez garraiatzeko baimena ematen du, linea erregularra zein diskrezionala.

Baimenak 13 - VD - Bidaiariak autobusez garraiatzeko baimena aldatzea

Bidaiariak autobusez garraiatzeko baimenen aldaketak izapidetzea: kopiaren alta, ordezkatzea, egoitza aldaketa, transmisioa eta bajak.

Baimenak 14 - DRI - Erabilera bereziko garraio erregularra egiteko baimena

Ikasle, langile, unibertsitario eta abarren erabilera bereziko garraio erregularra egiteko baimenak.

Baimenak 16 - VT - Bidaiariak turismo ibilgailuetan garraiatzeko baimena aldatzea

Bidaiariak turismo ibilgailuetan garraiatzeko baimenen aldaketak izapidetzea: Helbidearen aldaketa, ordezkapena, transmisioa eta bajak.

Baimenak 17 - VS - Osasun garraiorako ibilgailuentzako baimen berriak ematea (VS)

Estatu mailako VS serieko garraio baimenak, anbulantzietan osasun garraioa egiteko.

Baimenak 22 -VPC- Bidaiarien garraio pribatuaren baimen berria

Enpresak behar duen baimena da, 9 plaza baino gehiagoko ibilgailuetan (autobusa), berezkoa duen enpresa-jardueraren osagarri den bidaiari-garraioa egiteko.

Eskola garraioa egiteko gaitasun agiria (CATE)

Egiaztatzea beharrezko baldintzak betetzen direla ikasleak garraiatzeko Erabilera Bereziko Garraio Erregularrerako nahitaezko baimena eskatzeko.

LURRALDEBUS-autobusetan garraio tituluak eman eta indargabetzeko ekipoen mantentzea

Lurraldebus autobusetan garraio tituluak eman eta indargabetzeko jarritako ekipoen mantentze lanak finantzatzeko laguntzak emateko programa.

Mugi garraio publikoaren sistema

Garraio publiko guztietan txartel berarekin bidaiatzeko aukera ematen duen tarifa-sistema bateratua.


Bizikleta Bideen proiektuei buruzko Informazio Publikoa

Bizikleta bideen proiektuei buruzko informazio publikoa ematea, interesa duten pertsonek eta herritarrek oro har egoki deritzen alegazioak aurkeztu ahal izan ditzaten.

Bizikleta erabiltzea sustatzen duten irabazi asmorik gabeko elkarteentzako dirulaguntzak

Gipuzkoan bizikleta garraio modu gisa erabiltzea sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzten irabazi asmorik gabeko elkarte eta erakundeentzako diru laguntzak

Bizikletak aparkatzeko azpiegituraren erosketa eta instalazioa finantzatzeko diru laguntza

50.000 biztanletik beherako udalerrietako udalei dirulaguntza, bizikletak aparkatzeko azpiegiturak erosi eta instalatu ditzaten, herritarrek eguneroko joan-etorrietan erabil ditzaten bultzatzeko.

Etorkizuna Eraikiz - Misioak2022

Dirulaguntzen xedea da GFAk sustatutako elikadura jasangarriaren eta mugikortasun berriaren misioetara bideratutako proiektu berritzaileak finantzatzea, Etorkizuna Eraikiz GipuzkoaLab ekimenaren esparruan.

Gipuzkoa bizikletaz

Bizikletaren erabilera eta mugikortasun jasangarria eta osasungarria sustatzeko web gunea.

GLHan bizikleten eta oinezkoen bideen udal sarea garatzeko programan sartzen diren diru laguntzak

Diruz lagundu daitezkeen jarduketak honako hauek izango dira: Tokiko edo udal sarea osatzen duten bizikleten eta oinezkoen bideak eraikitzeko eta hobetzeko obrak egitea.

Lurraldebus

Lurraldebus Gipuzkoako Foru Aldundiak autobusez ematen duen hiriarteko garraio publikoko zerbitzua da, eta Gipuzkoako lurralde osoa elkarrekin eta hiru euskal hiriburuekin lotzen du.

Udalentzako laguntzak, mugikortasun iraunkorreko diagnostikoak eta planak egiteak edota eguneratzea

Udalei hiri-mugikortasun iraunkorreko planak egiteko eta eguneratzeko diru-laguntzak ematea, bai eta plan horietan aurreikusitako neurriak garatzea edota ezartzea ere.

Gaien bilatzailera esteka

Gaia - Errepideak - estekak

Intereseko estekak

Eduki publikatzailea

Erlazionatutako albisteak

A-15eko Oindolar eta Gorosmendiko tuneletako lanak gaur hasiko dira...

2023/02/03

A-15eko Oindolar eta Gorosmendiko tuneletako lanak gaur hasiko dira

Aintzane Oiarbide: “Lanek aurrerapen nabarmena ekarriko dute A-15eko tunelen segurtasunean eta erosotasunean”

Pantaila akustiko berriek 4.200 zarauztarren bizi-kalitatea nabarmen hobetuko duen azpiegitura osatuko dute...

2023/02/02

Pantaila akustiko berriek "4.200 zarauztarren bizi-kalitatea nabarmen hobetuko duen azpiegitura" osatuko dute

Bihar, ostirala, hasiko dira AP-8aren paraleloan egitura fonoxurgatzaileak jartzeko lanak. Obra osoa 14 hilabeteko epean gauzatzea aurreikusten da.

Mugikortasunak bikoiztu egin ditu Cáritas, SOS Arrazakeria, Zehar Errefuxiatuak eta Gurutze Gorriaren onuradunei MUGI zerbitzua erabiltzeko emand...

2023/02/01

Mugikortasunak bikoiztu egin ditu Cáritas, SOS Arrazakeria, Zehar Errefuxiatuak eta Gurutze Gorriaren onuradunei MUGI zerbitzua erabiltzeko emandako laguntzak

Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak 30.000 euro bideratuko ditu 2023an MUGI txartelak erosteko eta kargatzeko laguntzetara, zaurgarritasun egoeran dauden pertsonei estaldura eta laguntza emateko.