1517an bola-jokoan. 10 ala 11 birla bota ote ziren sesioa piztu eta ia ezpatarekin amaitu zen eztabaida

1517.05.20, Oñate
Autoak, Oñatiko alkatearen aurrean pasatako auzi batena. Auzia Oñatiko auzotar diren Juan Ibarraren eta ? Iramendiren artean zen, bola-jokoan ari zirela izandako hika-mika bat dela eta.
Eskribaua: Juan Ruiz Landaeta
AHPG-GPAH 1/2808:333r-334v

 

Ikus dokumentua


Dokumentuaren transkripzioa irakurtzeko, lerro hasieran kurtsorea sakatu besterik ez duzu egin behar.

Nahiz eta garaiko testuetan azaldu ez, ortografia-markak, letra larriak,… jarri dira irakurketa errazteko asmoz. Halaber, laburdurak edo interpretazioa zaila izan dezaketen hitzak garatu egin dira. Barrek lerroaren amaiera adierazten dute. Eten-puntuek, aldiz, transkripzioan salto bat dagoela adierazten dute.